КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

ПРОБЛЕМА ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

Завадська В. В.,

канд. філол. наук,

кафедра української мови, літератури та культури НТУУ «КПІ»

 

ПРОБЛЕМА ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

У контексті європеїзації нашої держави одною з найважливіших проблем є реформація освітньої системи від дошкільного навчання до вищої школи. Взаємини «вихователь – дитина», «учитель – учень», «викладач – студент», як різновид комунікації директивного типу, є непростими з різних причин. Діячі педагогіки, психологи, соціологи неодноразово зверталися до розгляду та пояснення факторів, що ускладнюють спілкування у процесі навчання. Це зокрема роботи Ковальчук З., Подоляк Л., Руденко Л., Руденка М., Юрченка В. [2; 3; 5] та ін.

На жаль, попри громіздку теоретичну базу та численні морально-етичні настанови залишається прикрим факт прояву неповаги наставників до особистості учня. Так, більше 90 % опитаних нами студентів відзначили в анонімній анкеті відсутність поваги до них з боку викладачів різних дисциплін. Це проявлялося як у поодиноких ситуаціях, так і перманентно. Показово, що більше 50 % причиною конфлікту назвали «поганий настрій викладача». Ситуація ускладнюється й тим, що це, абсолютно недопустиме явище, яке цивілізована Європа подолала ще за часів Ренесансу з його гуманістичними ідеалами, майже неможливо контролювати чи моніторити з очевидних причин. Залишається лише переконувати викладачів у необхідності поважати у студенті не фахівця (яким він, безумовно, не є, адже процес формування та набуття професійних навичок лише розпочався), а людину, особистість, – і відповідно допомагати цій особистості, терпляче заповнюючи прогалини у попередньому освітньому рівні й допомагаючи набути фахових знань та вмінь. У цьому робота всіх працівників освітньої сфери нагадує роботу медиків: пацієнтові не докоряють за те, що він хворіє, – йому допомагають. І, як у медицині втрачений час може коштувати життя, так і в педагогіці, а глобально – в усій освітній галузі держави, втрачений час може загрожувати морально-етичною та фаховою втратою покоління.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки