КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MOODLE В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

На всесвітній конференції з вищої освіти 2009 р. «Нова динаміка розвитку вищої освіти і досліджень з метою соціальних змін і розвитку (ЮНЕСКО, Париж, 5-8 липня 2009 р.)» наголошувалося на потребі розширення як дослужбової, так і службової підготовки викладачів вищої школи та розробки програм для надання студентам знань, формування навичок, необхідних у ХХІ столітті [3]. Досягнення цієї мети передбачає використання нових підходів, зокрема відкритого і дистанційного навчання та інформаційних і комунікаційних технологій. Вони уможливлять значно розширити доступ до якісної освіти, особливо коли безперешкодно використовуватимуться багатьма учасниками навчального процесу.

У сучасному освітньому процесі зростає потреба безперервного навчання з метою отримання нових знань і навичок. Інформаційні технології набувають в цьому процесі дедалі важливіше значення [4; 5]. Усе частіше задля підтримки денного та заочного дистанційного навчання використовують інформаційні системи освітнього призначення [2]. Вони мають низку дидактичних і фунційних переваг, зокрема можливість самостійного опрацювання інформаційних ресурсів: обрання місця і часу роботи, темпу виконання, використання мультимедійних матеріалів, автоматизований контроль та об’єктивне оцінювання знань, пошук інформації і найзручнішого доступу до неї, створення умов для ефективної реалізації методик. Існують і  технологічні переваги: підвищення оперативності розробки, оновлення і розвиток, швидке тиражування, просте поширення за використання Інтернету [1]. З-поміж низки інформаційних платформ для умов вищої школи найефективнішою є система Moodle.

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – це модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке називають також системою управління навчанням, системою управління курсами, віртуальним навчальним середовищем або просто платформою для навчання, яка надає викладачам, учням та адміністраторам розгорнутий набір інструментів для комп’ютеризованого навчання, зокрема дистанційного. Moodle можна використовувати в навчанні, при підвищенні кваліфікації, бізнес-навчанні, в комп’ютерних класах навчального закладу, і для самостійної роботи вдома [5].

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки