КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Уруков Дмитро

 Уруков Дмитро

ФПМ, КП-52

Проблеми використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

У доповіді розглянуто питання використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській науковій мові. Окреслено основні риси наукової термінології і терміну як найбільш важливого лексичного елементу будь-якого тексту. Наголошено на основних ознаках термінологічної одиниці, за якими проходить чітка класифікація лексичних елементів. Наголошено на проблемах сучасної української терміносистеми та термінологічної класифікації. Розглянуто питання диференціювання термінів за способом (загальновживані, вузькоспеціальні) та галузями використання. Досліджено розбіжності між термінами та номенклатурними назвами. Деталізовано чіткі відмінності між термінами, що є елементами вузькоспеціальної лексики, та професіоналізмами, що не мають чіткої семантичної класифікації. Наведено приклад диференціювання професіоналізмів за сферою вживання. Як висновок, обґрунтовано роль та функцію професіоналізмів у сучасному науковому мовленні. Презентація

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки