КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Особливості наукової мови

Песчанський Владислав,

ФСП, КП-52

ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОЇ МОВИ

Грамотна професійнамова – необхіднаумовадля  фахівціввищоїкваліфікації будь-якогопрофілю. Адже мовна якість наукової продукції суттєво впливає на її теоретичну і практичну цінність.

Однак сучасний рівень наукової мовної культури має багато проблем. Серед причин такого стану недостатня мовна та стилістична компетентність дослідників, та нехтування цим аспектом дослідження.

Це значною мірою перешкоджає розвитку національних наукових мов, деякі з яких втрачають статус мов наукового мислення.

Також одною з головних причин є надзвичайно незадовільне фінансування наукових досліджень нашою державою. Не менш важливі при цьому ґрунтовна мовна підготовка, вільне володіння нормативною національною науковою мовою в усіх підстилях у письмовій та усній формах. Вони є складовими високої культури наукової мови.

У наш час кожендослідник повинен володітинауковим стилем мовлення й письма та мовнимизасобаминаукового тексту.

Також, актуальною проблемою залишаєтьсязбереження та розвиток
науковоїукраїнськоїтермінології.

Одже, для збереження і розвитку самобутнього мовного колориту наукових досліджень необхідні національна стратегія мовного розвитку, підвищення ціннісно-мотиваційного статусу української наукової мови, вдосконалення методів мовної освіти.
Презентація

 

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки