КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

«Майстер грамоти»

«Майстер грамоти» – 9 листопада

«Майстер грамоти» – це випробування для студентів усіх напрямів підготовки  з української мови, яке присвячене Дню української мови та писемності. Проводиться у письмовій формі й передбачає виконання завдань, які демонструють рівень сформованості мовної компетенції, рівень розвитку мовної особистості на етапі оволодіння фаховою мовою. Завдання охоплюють  лексику та фразеологію, знання граматичних особливостей української мови, перевіряють вміння відтворювати тексти згідно з нормами сучасної літературної мови; вміння формулювати свою думку на запропоновану лінгвістичну чи морально-етичну тему тощо. Кожне завдання оцінюється кількістю балів, що дорівнює кількості правильних відповідей. Результати випробування та оголошення переможців розміщуються на сайті кафедри.