КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Анотація

Формування лексикографічної компетенції: сучасні методи та прийоми

Стаття присвячена пошуку оптимальних та доцільних методів  роботи на шляху до формування лексикографічної компетенції студентів. Автор зосереджує увагу на важливості мотиваційного фактору у цих формах роботи. У статті розглядається детально проектний метод, що значно посилить інтерес студентів до виконуваних завдань, поєднає теоретичні та практичні завдання курсу «Українська мова за професійним спрямуванням».

Перебіг підготовки та проведення такої роботи пропонується на прикладі проекту «Українська лексикографія: історія та сучасні здобутки». Автор розвідки висловлює впевненість у тому, що постійне поповнення та поглиблення лексикографічних знань сприятиме глибшому аналізу мовних явищ.

http://confesp.fl.kpi.ua/node/1273