КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Анотація

Решетилов К.В.

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩОМ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Сучасна вища технічна освіта покликана сприяти формуванню інтелектуального потенціалу нації, всебічного розвитку особистості як найвищої цінності суспільства, разом з тим вона має стати могутнім фактором розвитку духовної культури українського народу, сприяти відтворенню продуктивних сил України. Глобальні зміни суспільно-політичних та економічних відносин, несформованість ринку праці потребують подальшого розвитку системи вищої освіти на нових законодавчих і методологічних засадах, досягнення принципово іншого рівня підготовки фахівців. Вищій школі, з одного боку, необхідно враховувати соціально-економічне замовлення на фахівця і в цьому розумінні постійно звіряти свій курс із розвитком суспільства, оцінювати ефективність своєї роботи насамперед за конкурентністю випускників. З другого боку, заклади освіти сьогодні одержали можливість самостійно визначати власні завдання, що сприяє вдосконаленню системи освіти загалом.

Читати далі…

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки