КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Інформаційний лист

 Інформаційний лист щодо проведення студентськогонауково-практичного семінару зі вступу до мовознавства у групі ЛА – 52 на тему: Мовознавча спадщина Івана Огієнка: історія, проблеми становленняукраїнської мови та її функціонування

Кафедра української мови,літератури та культури факультету лінгвістики

Національного технічного університету України „КПІ”

Шановні студенти факультету лінгвістики!

Кафедра української мови, літератури та культури НТУУ „КПІ” запрошує Вас взяти участь у студентському науково-практичному семінарі на тему: „Мовознавча спадщина Івана Огієнка: історія, проблеми становленняукраїнської мови та її функціонування”.

Студентський науково-практичний семінар відбудеться 08жовтня 2015 року 0 1220в аудиторії 606 сьомого корпусу.

Доповіді науково-практичного семінарупередбачають оформлення презентацій на основі документальних матеріалів про І. Огієнка таких українських мовознавців та культурних діячів, як Олекса Мишанич, Микола Тимошик, АнатолійКопилов та ін.;володіння матеріалом історико-культурного та мовно-прикладногозмісту про Огієнка-мовознавця.

Студентські роботи маютьміститичіткі відповіді на запитання відповідно до теми і плану семінару, пов’я́заніз проблематикою праць лінгвіста, зокремаз питаннями розвитку та функціонування мови в діахронічному й синхронічному аспектах.

Доповіді учасників семінару не мають перевищувати 5 – 7 хв., оцінюються від одного до десяти балів і зараховуються до загального рейтингу кожного студента зі вступу до мовознавства. Кращі презентації будуть розміщені на сайті кафедри української мови, літератури та культури.

Інформацію щодо проведення студентського науково-практичного семінарутакож можна отримати на кафедрі української мови, літератури та культури за тел. (044) 406-82-04.

Відповідальний за проведення студентського науково-практичного семінаруу групі ЛА – 52

Михайло Кушлаба