КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Звіт

    20 травня  кафедра провела загальноуніверситетську науково-практичну конференцію, присвячену Дню слов’янської писемності.  Пленарне засідання відкрила голова оргкомітету, завкафедри О.П.Онуфрієнко, яка окреслила важливу місію братів-просвітетелів Кирила та Мефодія у становленні слов’янської  писемності та розвитку слов’янської культури. Про  вплив великих просвітителів на розвиток писемності слов’янських народів доповіла студентка ФІОТ О.Кохан. У доповіді А.Вернер (ФІОТ) йшлося про моравську місію та вплив моравського обряду на Київське Православ’я. Темою виступу студента Чубенка Д. (ІЕЕ) стала «Культурно-просвітницька діяльність святих Кирила та Мефодія в оцінці Христо Ботєва».

    Цьогоріч  робота конференції охоплювала два напрямки – «Культуротворча функція української мови» та «Філологія: становлення української мови». Студенти різних факультетів, які брали участь у роботі цих секцій,  представили аудиторії  широке коло цікавих  тем. Так, Коробко П.(ММІ) розповів про вихованця Києво-Могилянської академії М.Козачинського – просвітителя Сербії. Увагу слухачів студентка  Мельник Л.(ФЛ)  привернула до питання словянської музичної культури.  Про магію кольорів у польських та українських фразеологізмах  доповіла Даниленко Н.(ФІОТ). Питання розвитку сучасної української мови стало предметом наукових розвідок  студентів ФІОТ О.Кліща, Л.Іванової, Л.Міщенко та І.Січкаренко. 

У роботі конференції взяли участь 15 студентів з 10 факультетів, їхні доповіді супроводжувалися змістовними презентаціями, що дало змогу ґрунтовніше представити досліджувану тему.