КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Денисюк Сергей Петрович

 

                                                                                                                                                            ДОЦЕНТ

Закінчив КНУ імені Тараса Шевченка, філологічний факультет, 1994 р.  

На кафедрі працює з 2012 року.

Наукове звання – доцент. Науковий ступінь – кандидат філологічних наук.  

Викладає навчальну дисципліну "Українська мова за професійним спрямуванням".

Сфера наукових інтересів – українознавство.

Контакти: (097)443-12-30

Web-сторінка викладача – 
intellect.kumlk.kpi.ua/profile/dsp5

НАУКОВА РОБОТА

ПУБЛІКАЦІЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Всеукраїнська наукова конференція "Філологічна наука в інформаційному суспільстві" присвячена до 85-річчя Ю.Мушкетика; Назва доповіді – Українознавчий характер літературної спадщини Ю.Мушкетика. Київ. 10.04.2014.
2. Всеукраїнська наукова конференція "Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі; Назва доповіді – Мовна ситуація в Радянській Україні 20-30-х рр. ХХ ст. в оцінці Юрія Шевельова. Київ, 12.11.2013
3. Міжнародна науково-практична конференція "Тарас Шевченка у долі слов’янських народів: діалог через століття і кордони"; Назва доповіді – Тарас Шевченко у рецепції українських модерністів початку ХХ ст. Київ, 05.03.2014.
4. Міжнародна науково-практична конференція "Документ, мова, соціум: теорія та практика"; Назва доповіді – Актуальність шевченкознавчих досліджень Ю.Шевельова. Київ, 11.04.2014.
5. VІІІ Міжнародний конгрес україністів "Тарас Шевченко і світова україністика: історичні інтерпритації та сучасні рецензії (до 200 – річчя від дня народження Т.Г. Шевченка; Назва доповіді – Шевченкознавчий дискурс Юрія Шевельова. Київ,21.10.2013.
6. Міжнародна науково-практична конференція "Українська еліта як чинник цивілізаційного поступу українства"; Назва доповіді – Ю.Шевельов про духовний провід у процесах національно-культурного відродження України. Київ, 24.10.2013.
7. Круглий стіл-презинтація "Шевченківська енциклопедія: минуле, сучасне, майбутнє"; Назва доповіді – Досвід енциклопедичного шевченкознавства в Україні і світі. Київ, 19.03.2014.
8. Всеукраїнська наукова конференція "Тарас Шевченко у формуванні національної ідентичності українців"; Назва доповіді – Шевченкознавчі дослідження Ю.Шевельова (Шереха). Канева, 30.05.2013
9. Міжнародна наукова конференція "Українство в європейському цивілізованому просторі";Назва доповіді – Європейський вимір української літератури у науковій концепції Ю.Шевельова. Київ, 25.10.2012
                                               МЕТОДИЧНА РОБОТА

Інформаційний ринок України/ Методичні рекомен-дації до практичних занять і самостійної роботи студентів спе-ціальності 7/8.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність». – К.: НАУ, 2011. – 44 с./ Щур Н.О., Литвинська С.В., Заскалета В.П., Бурлакова І.В.

Методичні семінари: 
Основні тенденції розвитку лінгвокультурології
Актуальні проблеми сучасного українознавства

Підвищення кваліфікації:
Інститут післядипломного навчання Національного авіаційного університету. Назва курсу "Менеджмент освітянської діяльності" Свідоцтво 12СПК 615865 (24.02.09 – 27.04.09)