КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Умови участі

      Статті подаються до друку українською мовою з анотаціями та ключовими словами українською та англійською мовами відповідно до вимог ВАК України. Рекомендований обсяг статей – не більше 1 др. арк. Список використаної літератури, виконаний згідно з зі стандартами,наводиться в кінці статті в алфавітному порядку, а коментарі і примітки – на сторінках; посилання розміщуються в тексті  у квадратних дужках зі  зазначенням  прізвища автора, року видання і сторінки. Роботи слід виконувати у текстовому редакторі Microsoft Word 14 кеглем з інтервалом 1,5. 

 

     Надсилати матеріали в електронній і друкованій версіях за адресою:

Редакція "Філологічного вісника" НТУУ "КПІ", факультет лінгвістики, кафедра української мови, літератури та культури, корпус 7, кімн.324, 03056, Київ, просп. Перемоги, 37.

Email: kymlk@kpi.ua

Тел. (044)406 82 04

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки