КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Організаційний комітет

 Адреса оргкомітету: кафедра української мови, літератури та культури, к. 324, факультет лінгвістики, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», пр. Перемоги, 37, 7 корп., м. Київ.

Голова організаційного комітету:
Онуфрієнко Олена Петрівна – завідувач кафедри української мови, літератури та культури факультету лінгвістики НТУУ «КПІ», кандидат філологічних наук, доцент.