КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Онуфриенко Елена Петровна


ДОЦЕНТ

Завідувач кафедри української мови, літератури та культури, доцент, к.ф.н.

Коротке резюме

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка
Викладала в школі № 59 українську мову та літературу, була редактором у видавництві  «Наукова думка», в журналах «Народна творчість та етнографія», «Український фізичний журнал». Працювала молодшим  науковим співробітником в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні, Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка та Бібліотеці АН України ім. В. І. Вернадського у відділі стародруків. З 1989 року працює в НТУУ «КПІ» й очолила кафедру української мови літератури та культури.
З 1995 р. до 1998 р. читала лекції у Державному комітеті України по водному господарству, Міністерстві Меліорації України, запровадила курси з вивчення української мови для службовців різного рівня, викладала в Інституті підвищення кваліфікації «Укрводприроди» курси «Українська мова» та «Українська культура» для службовців цієї системи різного рівня.
З 1995 року була головою предметної комісії з української мови та літератури НТУУ «КПІ».
З 1995 р. до 2003 р. працювала на факультеті довузівської підготовки, організовувала курси для абітурієнтів і забезпечувала навчальний процес методичними матеріалами.
Член товариства «Просвіта», член Вченої ради НТУУ «КПІ», член Вченої ради факультету лінгвістики, стипендіат Міжнародного освітнього фонду ім. Ярослава Мудрого.

Контакти: телефон 406-82-04,
olena.kumlk@gmail.com
Web-сторінка викладача – intellect.kumlk.kpi.ua/profile/oop4

Дисципліни, які викладає Вступ до мовознавства, Загальне мовознавство, Історіяукраїнської культури, Культурологія

Наукова робота

термінологія, літературознавство

Участь в конференціях

 1. Міжнародна наукова конференція «Українська література в загальноєвропейському та світовому контексті» (Ужгород, 2005),
 2. Круглий стіл до 20‑літнього ювілею кафедри української мови, літератури та культури. Здобутки кафедри української мови на шляху впровадження української мови в усіх сферах діяльності Національного університету України «Київський політехнічний інститут» (Київ, 2009),
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Діалог культур: пріоритети сучасного розвитку України» (Київ, 2010).
 4. Науково-практична конференція до відкриття портретної галереї НТУУ «КПІ» «Українці в світі» (Київ, 2011),
 5. Міжнародна конференція «Творчість Лесі Українки у світовому культурному контексті» (Київ, 2012),
 6. Засідання робочої групи проекту «Карти історії технологій» (Київ, 2013),
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Духовні цінності християнства в українській культурі: віхи тисячоліть» (до 2015-річчя хрещення Київської Русі),
 8. Круглий стіл на пошану пам’яті Лесі Ставицької «Видатні сучасниці в українській науці» (Київ, 2013),
 9. Міжнародна наукова конференція «Мультилінгвізм у сучасному суспільстві: культура, освіта, політика» (Київ, 2013),
 10. Науково-практична конференція «Гуманітарні засади національної освіти в технічних навчальних закладах», присвячена 25‑літтю кафедри української мови, літератури та культури (м. Київ, 2014 р.).

Публікації
Підвищення науково-кваліфікаційного рівня

2000 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних за спеціальністю 10.01.01 – «українська література». Тема: «Дискурс національної ідентичності у творчому надбанні Лесі Українки».

Методична робота

Участь у семінарах:

 1. Всеукраїнська нарада з питань викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямувнням)» у вищих навчальних закладах (Київ, 2009),
 2. Науково-методичний семінар «Проблеми викладання «Української культури» студентам технічних факультетів» (2011),
 3. Науково-методичний семінар «Курс «Українська культура» на гуманітарних факультетах» (2012),
 4. Науково-методичний семінар «Історія української культури» (2013),
 5. Науково-методичний семінар «Проблеми національної ідентифікації культури» (2015)

Методичні розробки

 1. Онуфрієнко О. Українська мова та література. Письмовий та усний екзамени. Посібник / М. Кульчинський, Л. Лук’янчук. – К.: НТУУ «КПІ» ФДП, 1996. – 99 с.
 2. Посібник з української мови та літератури для вступників до технічних вузів. [З грифом МОН України]. – К.: НТУУ «КПІ» ФДП, 1997. – 90 с.
 3. Культура мови: Навчальний посібник. – К.: Вид-ня ІПК «Укрводприрода», 1998. – 46 с.
 4. Навчальна програма та методичні рекомендації з української мови та літератури для слухачів ФДП НТУУ «КПІ» на 1998/1999 навчальний рік. – 20 с.
 5. Українська література: від давнини до сучасності: Випуск 2. Нова українська література (Тема 6-10) для слухачів ФДП НТТУ «КПІ» по підготовці до ПАКР № 2 з української мови та літератури (1997 – 1998 н.р.). – К.: ФДП НТУУ «КПІ», 1998. – 16 с.
 6. Навчальна програма та методичні рекомендації з української мови та літератури для ФДП. – К.: НТУУ «КПІ», 1999. – 20 с.
 7. Творчі завдання до курсу українознавства. – К.: Вид-во «Політехніка», 1999. – 16 с.
 8. Методичні рекомендації до написання твору на вільну тему та критерії оцінювання для ФДП. – К., НТУУ «КПІ», 2000. – 25 с.
 9. Тестування з української мови та літератури: переказ із творчим завданням. – К.: НТУУ «КПІ», 2001. – 64 с.
 10. Онуфрієнко О. Краса українського письменства / О. Онуфрієнко, О. Карбовська. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 425 с.
 11. Онуфрієнко О. Довідник з синтаксису сучасної української мови професійного спрямування / О. Онуфрієнко, О. Карбовська. – К., 2013.

Підвищення кваліфікації

 1. Стажування на кафедрі культури мовлення ДПУ імені М. Драгоманова (березень-червень, 2012),

Організаційно-виховна діяльність

Олімпіади

Співорганізатор та голова конкурсного комітету таких загальноуніверситетських, конкурсів й олімпіад:

 1. Щорічна олімпіада з уркаїської мови «Майстер грамоти»;
 2. Першого етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Г. Шевченка.

Поза аудиторна робота зі студентами (екскурсії, зустрічі тощо)

Організатор низки міжнародних і загальноуніверситетських студентських конференцій, серед яких Міжнародна науково-практична конференція «Українська культура, вчора, сьогодні, завжди», Загальноуніверситетська науково-практична студентська конференція «Ораторське мистецтво та мистецтво красномовства» під егідою українського культурно-освітнього-центру НТУУ «КПІ», Науково- практична конференція студентів «Феномен Тараса Шевченка в контексті розвитку української культури», Науково-практична конференція «Українці у світі», Науково-практична конференція «День слов’янської та української писемності», Шевченківські читання.

Щорічно відвідує зі студентами музеї, виставки, театри Києва.