КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Онуфриенко Елена Петровна


ДОЦЕНТ

Завідувач кафедри української мови, літератури та культури, доцент, к.ф.н.

Коротке резюме

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка
Викладала в школі № 59 українську мову та літературу, була редактором у видавництві  «Наукова думка», в журналах «Народна творчість та етнографія», «Український фізичний журнал». Працювала молодшим  науковим співробітником в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні, Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка та Бібліотеці АН України ім. В. І. Вернадського у відділі стародруків. З 1989 року працює в НТУУ «КПІ» й очолила кафедру української мови літератури та культури.
З 1995 р. до 1998 р. читала лекції у Державному комітеті України по водному господарству, Міністерстві Меліорації України, запровадила курси з вивчення української мови для службовців різного рівня, викладала в Інституті підвищення кваліфікації «Укрводприроди» курси «Українська мова» та «Українська культура» для службовців цієї системи різного рівня.
З 1995 року була головою предметної комісії з української мови та літератури НТУУ «КПІ».
З 1995 р. до 2003 р. працювала на факультеті довузівської підготовки, організовувала курси для абітурієнтів і забезпечувала навчальний процес методичними матеріалами.
Член товариства «Просвіта», член Вченої ради НТУУ «КПІ», член Вченої ради факультету лінгвістики, стипендіат Міжнародного освітнього фонду ім. Ярослава Мудрого.

Контакти: телефон 406-82-04,
olena.kumlk@gmail.com
Web-сторінка викладача – intellect.kumlk.kpi.ua/profile/oop4

Дисципліни, які викладає Вступ до мовознавства, Загальне мовознавство, Історіяукраїнської культури, Культурологія

Наукова робота

термінологія, літературознавство

Участь в конференціях

 1. Міжнародна наукова конференція «Українська література в загальноєвропейському та світовому контексті» (Ужгород, 2005),
 2. Круглий стіл до 20‑літнього ювілею кафедри української мови, літератури та культури. Здобутки кафедри української мови на шляху впровадження української мови в усіх сферах діяльності Національного університету України «Київський політехнічний інститут» (Київ, 2009),
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Діалог культур: пріоритети сучасного розвитку України» (Київ, 2010).
 4. Науково-практична конференція до відкриття портретної галереї НТУУ «КПІ» «Українці в світі» (Київ, 2011),
 5. Міжнародна конференція «Творчість Лесі Українки у світовому культурному контексті» (Київ, 2012),
 6. Засідання робочої групи проекту «Карти історії технологій» (Київ, 2013),
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Духовні цінності християнства в українській культурі: віхи тисячоліть» (до 2015-річчя хрещення Київської Русі),
 8. Круглий стіл на пошану пам’яті Лесі Ставицької «Видатні сучасниці в українській науці» (Київ, 2013),
 9. Міжнародна наукова конференція «Мультилінгвізм у сучасному суспільстві: культура, освіта, політика» (Київ, 2013),
 10. Науково-практична конференція «Гуманітарні засади національної освіти в технічних навчальних закладах», присвячена 25‑літтю кафедри української мови, літератури та культури (м. Київ, 2014 р.).

Публікації
Підвищення науково-кваліфікаційного рівня

2000 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних за спеціальністю 10.01.01 – «українська література». Тема: «Дискурс національної ідентичності у творчому надбанні Лесі Українки».

Методична робота

Участь у семінарах:

 1. Всеукраїнська нарада з питань викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямувнням)» у вищих навчальних закладах (Київ, 2009),
 2. Науково-методичний семінар «Проблеми викладання «Української культури» студентам технічних факультетів» (2011),
 3. Науково-методичний семінар «Курс «Українська культура» на гуманітарних факультетах» (2012),
 4. Науково-методичний семінар «Історія української культури» (2013),
 5. Науково-методичний семінар «Проблеми національної ідентифікації культури» (2015)

Методичні розробки

 1. Онуфрієнко О. Українська мова та література. Письмовий та усний екзамени. Посібник / М. Кульчинський, Л. Лук’янчук. – К.: НТУУ «КПІ» ФДП, 1996. – 99 с.
 2. Посібник з української мови та літератури для вступників до технічних вузів. [З грифом МОН України]. – К.: НТУУ «КПІ» ФДП, 1997. – 90 с.
 3. Культура мови: Навчальний посібник. – К.: Вид-ня ІПК «Укрводприрода», 1998. – 46 с.
 4. Навчальна програма та методичні рекомендації з української мови та літератури для слухачів ФДП НТУУ «КПІ» на 1998/1999 навчальний рік. – 20 с.
 5. Українська література: від давнини до сучасності: Випуск 2. Нова українська література (Тема 6-10) для слухачів ФДП НТТУ «КПІ» по підготовці до ПАКР № 2 з української мови та літератури (1997 – 1998 н.р.). – К.: ФДП НТУУ «КПІ», 1998. – 16 с.
 6. Навчальна програма та методичні рекомендації з української мови та літератури для ФДП. – К.: НТУУ «КПІ», 1999. – 20 с.
 7. Творчі завдання до курсу українознавства. – К.: Вид-во «Політехніка», 1999. – 16 с.
 8. Методичні рекомендації до написання твору на вільну тему та критерії оцінювання для ФДП. – К., НТУУ «КПІ», 2000. – 25 с.
 9. Тестування з української мови та літератури: переказ із творчим завданням. – К.: НТУУ «КПІ», 2001. – 64 с.
 10. Онуфрієнко О. Краса українського письменства / О. Онуфрієнко, О. Карбовська. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 425 с.
 11. Онуфрієнко О. Довідник з синтаксису сучасної української мови професійного спрямування / О. Онуфрієнко, О. Карбовська. – К., 2013.

Підвищення кваліфікації

 1. Стажування на кафедрі культури мовлення ДПУ імені М. Драгоманова (березень-червень, 2012),

Організаційно-виховна діяльність

Олімпіади

Співорганізатор та голова конкурсного комітету таких загальноуніверситетських, конкурсів й олімпіад:

 1. Щорічна олімпіада з уркаїської мови «Майстер грамоти»;
 2. Першого етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Г. Шевченка.

Поза аудиторна робота зі студентами (екскурсії, зустрічі тощо)

Організатор низки міжнародних і загальноуніверситетських студентських конференцій, серед яких Міжнародна науково-практична конференція «Українська культура, вчора, сьогодні, завжди», Загальноуніверситетська науково-практична студентська конференція «Ораторське мистецтво та мистецтво красномовства» під егідою українського культурно-освітнього-центру НТУУ «КПІ», Науково- практична конференція студентів «Феномен Тараса Шевченка в контексті розвитку української культури», Науково-практична конференція «Українці у світі», Науково-практична конференція «День слов’янської та української писемності», Шевченківські читання.

Щорічно відвідує зі студентами музеї, виставки, театри Києва.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки