КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Список публікацій

 1. Проблема літературних традицій і новаторства на сторінках журналу «Українська хата» / Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України. Додаток. – 1996. – №10. – С. 23-28.
 2. Українська література на сторінках журналу «Українська хата»: до проблеми традиції і новаторства / Історія науки, освіти і культури в Україні: традиції і сучасність: VI наукова конференція молодих вчених, 18-19 квітня 1996 р.: тези доп. – Миколаїв, 1996. – С. 27-29.
 3. Іван Франко і «хатяни» / Іван Франко і творення української суверенної держави: Всеукр. міжвуз. наук. конф., присв. 140-річчю від дня народження І.Я. Франка, 30 жовтня 1996 р. – К., 1996. – С. 29-32.
 4. Концепція розвитку української літератури в журналі «Українська хата» / Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України. Додаток. – 1997. – №12. – С. 23-27.
 5. Поети журналу «Українська хата» / Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України. Додаток. – 1997. – №14. – С. 37-42.
 6. Т.Г. Шевченко в осмисленні «хатян» / Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Літературознавство, мовознавство, фольклористика”: зб. наук. праць. – К.: РВЦ «Київський університет», 1997. – Вип. 5. – С. 24-27.
 7. Літературні традиції і критики журналу «Українська хата» / Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – К.: РВЦ Київський університет», 1997. – Вип. 2. – С. 119-123.
 8. У боротьбі за свободу індивідуальності: поети журналу «Українська хата» (1909-1914) / Українська мова та література. – 1999. – Число 10. – С. 8.
 9. Провісник національного воскресіння (до 120-ліття від дня народження Григорія Чупринки) / Українська мова та література. – 1999. – Число 42. – С. 1-2.
 10. Між традицією і модернізмом (поети-«хатяни») / Молода нація: альманах. – К.: Смолоскип, 1999. – Вип. 12. – С. 168-197.
 11. Українська література початку ХХ ст. як об’єкт і джерело українознавства / Україна, українці, українознавство у ХХ ст. в джерелах і доку-ментах: зб. наук. праць. – К.: Наша культура і наука, 1999. – Ч.2. – С. 375-380.
 12. П. Куліш в оцінці «хатян» / Творчі та ідейні шукання П.О. Куліша в контексті сьогодення: зб. наук. праць до 180-річчя від дня народ-ження П. Куліша. – К.: «МП Леся», 2000. – С. 199-201.
 13. Теоретико-методологічні проблеми осмислення української літератури в системі українознавства / Українознавство – наука самопізнання українського народу: Х щорічна міжнар. наук. – практ. конф., 18-20 жовтня 2001 р.: тези доп. – К., 2001. – С. 108-110.
 14. Українознавство в навчальному курсі української та зарубіжної культури / Українознавство. – 2002. – № 1-2. – С. 250-252.
 15. Єдність правди і пристрасті (до 70-річчя Віталія Дончика) / Українознавство. – 2002. – № 4. – С. 287-289.
 16. Переможець у двобої з часом (до 60-ліття Анатолія Погрібного) / Українська мова та література. – 2002. – Число 22. – С. 21-22.
 17. Теоретико-методологічні проблеми осмислення української літератури в системі українознавства / Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Міленіум. – 2003. – Т. 1. – С. 307-311.
 18. Проблема національної самобутності української літератури у працях дослідників діаспори / Українознавство. – 2003. – № 4. – С. 341-344.
 19. Проблема національної самобутності української літератури у культурно-естетичній думці ХІХ – початку ХХ ст. / Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Міленіум, – 2004. – Т. 2. – С. 269-277.
 20. Нове видання з українознавства / Українознавство. – 2004. – № 3-4. – С. 303-305.
 21. Тарас Шевченко і українські модерністи початку ХХ ст. / Т.Г. Шевченко і світова культура: Всеукр. наук.-метод. конф., 26-28 лютого 2004 р. – К., 2004. – С. 63-69
 22. Проблема багатомовності української літератури / Збірник наукових праць науково-дослідного інституту українознавства. – К.: ПЦ «Фоліант», 2006. – Т.10. – С. 139-143.
 23. Національна самобутність українського письменства у працях Євгена Маланюка / Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2007. – Вип. 15. – С. 97-103.
 24. М. Гоголь і «гоголівська людина» у дослідженнях Євгена Маланюка / Поведінкові типи в українському соціо-культурному середовищі: історичний досвід та аналіз тенденцій: зб. наук. праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – С. 245-248.
 25. Гордість української науки (до 100-річчя з дня народження Юрія Шевельова) / Українознавство-2008: календар-щорічник. – К.: Укр. Центр духовн. культури, 2007. – С. 218-222.
 26. Трибуна модерного українства (100 років журналу «Українська хата») / Українознавство-2009: календар-щорічник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – С. 170-173.
 27. Доробок Юрія Шевельова. До 100- річчя від дня народження / Українська мова та література. – 2008. – № 43-44. – С 4-6.
 28. Національна самобутність українського письменства у літературознавчій концепції Юрія Шереха (Шевельова) / Українознавчий альманах. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – Вип. 1. – С. 29-30.
 29. Модерна «Українська хата» (до 100-річчя журналу) / Українська мова та література. – 2009. – № 12. – С 3-6.
 30. Найпослідовніший європеїзатор української культури (до 120-річчя від дня народження Миколи Зерова) / Українознавство – 2010: календар-щорічник. – К.: МП «Леся», 2009. – С. 196-201.
 31. Юрій Шевельов: виклик часу і відповідь науковця / К.: «МП Леся», 2010. – 174с. ( Монографія). У співавторстві з Піскун В.М., Ціпко А.В., Шептицька Т.Л. та інші, всього 8 осіб.
 32. Проблема національної своєрідності української літератури у творчій спадщині Ю. Шевельова / Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К.: ВДК «Університет «Україна»», 2010. – Вип. 21. – С. 219-231.
 33. Здобутки і втрати української літератури у науковій концепції Юрія Шевельова (Шереха) / Українознавчий альманах. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – Вип. 2. – С. 164-167.
 34. Проблеми розвитку української культури у дослідженнях Ю. Шевельова (Ю. Шереха) / Українознавчий альманах. – К.: ПП Лисенко М.М., 2012. – Вип. 8. – С. 158-161.
 35. Європейський вимір української літератури у працях Ю. Шевельова (Ю. Шереха) / Українознавчий альманах. – К.: ФОП товмач С.І., 2013. – Вип.11. – С. 249-251.
 36. Українська література. Письмовий та усний екзамен / Навчальний посібник / За ред. проф. Н.М. Гаєвської. – К.: Вирій, Магістр-S, 1998. – 384 с. У співавторстві з Гаєвська Н.М., Коломієць В.В., Вільна Я.В. та інші, всього 16 осіб.
 37. Українська література у портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст. / Довідник / Редкол.: С.П. Денисюк, В.Г. Дончик та ін. – К.: Либідь, 2000. – 360 с. (З Грифом МОН України. Лист № 2/235 від 23.02.2000 р.) У співавторстві з Погребенник В.Ф., Хоменко О.А., Хропко П.П., Шевчук В.О. та інші, всього 26 осіб.
 38. Філологія як українознавство / Навчальний посібник. – К.: МЕФ, 2003. – 156 с. У співавторстві з Кононенко П.П., Мойсієнко А.К. та інші, всього 6 осіб.
 39. Українська література. Хрестоматія / Навчальний посібник. – К.: ТОВ «ЛДЛ», 2003. – 896 с. У співавторстві з Кононенко П.П., Хоменко О.А. (З Грифом МОН України. Лист №1/11-1589 від 21.04.2003 р.)
 40. Філологія як українознавство / Методичні рекомендації до вивчення курсу. – К.: НДІУ, 2003. – 100 с. У співавторстві з Кононенко П.П., Мойсієнко А.К. та інші, всього 6 осіб.
 41. Українська література в системі українознавства / Навчальний посібник. – К.: «ЛДЛ», 2005. – 248 с. У співавторстві з Кононенко П.П., Хоменко О.А., Погребенник В.Ф. та інші, всього 8 осіб.
 42. Українська література. Хрестоматія / Навчальний посібник. – [2-е вид. зі змінами]. – К.: ТОВ «ЛДЛ», 2008. – 1056 с. У співавторстві з Кононенко П.П., Хоменко О.А. (З Грифом МОН України. Лист № 1/11-1589 від 21.04.2003 р.)
 43. Інформаційний ринок України / Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 7/8.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність». – К.: НАУ, 2011. – 44 с. У співавторстві з Щур Н.О., Литвинська С.В., Заскалета В.П., Бурлакова І.В.
 44. Проблеми розвитку української культури у дослідженнях Ю. Шевельова (Ю. Шереха) / Українознавчий альманах. – К.: ПП Лисенко М.М., 2012. – Вип. 8. – С. 158-161.
 45. Європейський вимір української літератури у працях Ю. Шевельова // Українознавчий альманах. – К.: ФОП Товмач С.І., 2013. – Вип. 11. – С 249-251.
 46. Національно-культурне відродження 20‑х рр. ХХ ст. у дослідженнях Ю. Шевельова // Українознавство. – 2013. – № 3-4. – С. 83-86.
 47. Ю. Шевельов про роль духовного проводу в процесах національно-культурного відродження України // Українознавчий альманах. – 2013. – Вип. 14. – С. 249-251
 48. Рецепція постаті тараса Шевченка у творчому доробку Юрія Шевельова // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 17. – С. 277-280 (анотація)
 49. Актуальність спадщини Ю. Шевельова // Гуманітарне та патріотичне виховання молоді: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – К.: НУХТ. 2015. – С. 141-145
 50. Ю. Шевельов та Д. Донцов: дві концепції національного розвитку // Українознавчий альманах. – 2015. – Вип. 18. – С. 231-233
 51. Шевченкознавчий дискурс Юрія Шевельова // Українознавство. – 2015. – №4(57). – С. 177-185
 52. Іван Франко в осмисленні критиків журналу «Українська хата» (1909-1914) // Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К: Міленіум, 2016. – С. 151-152
 53. Іван Франко в інтерпретації критиків журналу «Українська хата» (1909-1914) // «Іван Франко: Я єсть пролог…»: Збірник матеріалів Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження І. Франка (Львів, 22-24 вересня 2016 р.)
 54. Література як фактор національної консолідації у дослідженнях Ю. Шевельова // Українознавчий альманах. – 2017. – Вип. 21. – С. 50-53
 55. Юрій Шевельов у процесах консолідації української інтелігенції у добу Мистецького українського руху // Українознавчий альманах. – 2018. – Вип. 23. – С.119 – 124
 56. Значення мовознавчої спадщини Ю. Шевельова для сучасної філології // Інтерактивні освітні технології та їх роль у формуванні іншомовної комунікативної компетенції. Сучасна філологія: теорія та практика: матеріали міжвузівських семінарів. – К.: ЦННПВ НА СБУ, 2018. – С. 51-57
 57. Подолання конфліктів у середовищі української повоєнної еміграції: досвід Мистецького українського руху (1945-1948) // Українознавчий альманах. – 2019. – Вип. 24