КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Публікації:

«…Кожну свою працю і вчинки мірять міркою українця» (образ інтелігента-українофіла у прозі О.Кониського» // Наук.записки кафедри української літератури. – Вип. 1. – Кіровоград, 1995. – С.44-51.

Проблеми сенсу буття людини в дилогії «Суєта» і «Житейське море» І.Карпенка-Карого // І.Карпенко-Карий: 150-річчя віл дня народження: Матеріали міжвуз. наук. конференції. – Кіровоград, 1995.– С. 34-37.

«Справі розбудження українського духу віддав свої сили і свої помисли…» (До 160-річчя від дня народження О.Кониського) // Дивослово. – 1996. – №9. – С.53-56.

Історіософські мотиви у творчості Євгена Маланюка // Література й філософія: Матеріали міжнародної наук.конференції. – Запоріжжя: ЗДУ, 1996. – С.120-122.

«Будь проклята кров ледача…» (Проблеми національної пасивності та зради у творчості Лесі Українки) // Леся Українка і національна ідея: Зб. наук. праць. – К.: Вид-во імені Олени Теліги, 1997. – С.118-123.

Національна ідея у творчості Євгена Маланюка // Євген Маланюк: Література. Історіософія. Культурологія: Матеріали міжнародної наук.конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Євгена Маланюка, 14-15 трав.и1997 р.: у 2 ч. Ч.1. – Кіровоград: КДПУ, 1997. – С. 100-102.

Література і філософія: у пошуках гармонії // Наук. записки. – Вип.27. – Серія: Філолог. науки (українське літературознавство. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.  В. Винниченка, 2000. – С. 247-254.

Мефістофель спокусник і спокушений («Щоденник спокусника» С.Кіркегора і «Записки кирпатого Мефістофеля» В.Винниченка) // Наук. записки. – Вип.27. – Серія: Філолог. науки (українське літературознавство. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2000. – С.167-175.

Трансформація філософії Фрідріха Ніцше у повісті «Царівна» Ольги Кобилянської та новелі «Сповідь» Олексія Плюща // Наук. записки. Серія: ФІлол. науки (літературознавство). – Вип. 47. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002. – С. 70-75.

Мандрівка дивосвітом Ольги Кобилянської. – Кіровоград: Центрально-Українське вид-во, 2003. – 255 с.

Роман «Хочу!» Володимира Винниченка: на шляху до нової метафізики людини // Вісник. Філософія. Політика. – Вип. 48. – К., 2003. – С. 61-63.

Модерні варіації гри тіла й мови душі у повісті «Блискавиці» Михайла Яцківа // Наук. записки. Серія: ФІлол. науки (літературознавство). – Вип. 50. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002. – С.280-286.

«Коли душа обіймає тіло…» (Проблема статевої любові в українській прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст..) // Наук. записки. Серія: ФІлол. науки (літературознавство). – Вип. 56. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004.– С. 309-319.

Екзистенційні лабіринти Володимира Винниченка та Миколи Бердяєва // Наук. записки. Серія: ФІлол. науки (літературознавство). – Вип. 62. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – С. 80-87.

Морально-філософські антиномії у драматургії Володимира Винниченка // Володимир Винниченко: У пошуках естетичної, особистої і суспільної гармонії. Зб. статей. Під ред.. Л. Залевської-Онишкевич. – Нью-Йорк: УВАН США, 2005. – С. 12-16.

Sub divo і перед обличчям вічності: метафізичні запитування прози Михайла Грушевського // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах:  зб. наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2009. – Вип. 19. – С.320-327.

«Казус Ніцше» у запитах філософських смислів прози О.Кобилянської // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: зб. наук. праць / наук. Ред.. Б.І. Бунчук. – Чернівці: Рута, 2011. – Вип. 545-546: Слов’янська філологія. – С.44-49.

Парадокси творчого діалогу О.Кобилянської із філософією Ф.Ніцше // Українознавчий альманах. – К., 2011. – Вип. 5. – С. 172-175.

Українські уроки співбуття філософії та літератури у школі виживання // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах:  зб. наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2011. – Вип. 23. – С.244-253.

Філософія Ж.-М. Гюйо у просторі творчих експериментів Володимира Винниченка-прозаїка // Українознавчий альманах. – К., 2012. – Вип. 8. – С. 178-180.

Дансько-українські філософсько-естетичні перехресні стежки (Георг Брандес та Іван Франко) // Наукові праці: науково-методичний журнал. Т. 193. Вип. 181. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили, 2012. – С. 73-77.

Роль Г.Брандеса у творчій долі Івана Франка // Українознавчий альманах. – К., 2013. – Вип. 11. – С. 268-270.

Тарас Шевченко в “Indtryk fra rusland”  Георга Брандеса (анотація).

Іван Франко і Георг Брандес: несподівані віражі культурного радикалізму // Мова і культура. – 2017. – Вип.20. – Т.2 (187). – С.130-138.

 

  

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки