КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Методичні розробки

 1. Вступ до літературознавства: Навчально-методичний комплекс (Для студентів спеціальностей: „Українська (Слов’янська) мова і література”, „Англійська (Німецька) мова і література”) / Укладач: канд. філол. наук, доц., Кривенко С.М. – К.: Київський славістичний університет, 2004. – 45 с.
 2. Методичні вказівки і матеріали для проведення семінарських занять з дисципліни “Історія української літератури. Нова українська література” / Укладач: канд. філол. наук, доц., Кривенко С.М. – К.: Київський славістичний університет, 2005. – 22 с.
 3. Історія української літератури. Давня література: Навчально-методичний комплекс дисципліни (Для студентів спеціальності „Українська мова і література”) / Укладач: канд. філол. наук, доц., Кривенко С.М. – К.: Київський славістичний університет, 2006. – 67 с.
 4. Методичні вказівки і матеріали для проведення семінарських занять з дисципліни “Історія української літератури. Давня література” / Укладач: канд. філол. наук, доц., Кривенко С.М. – К.: Київський славістичний університет, 2006. – 27 с.
 5. Історія української літератури. Нова українська література: Навчально-методичний комплекс дисципліни (Для студентів спеціальності „Українська мова і література”) / Укладач: канд. філол. наук, доц., Кривенко С.М. – К.: Київський славістичний університет, 2007. – 65 с.
 6. Жанри і стилі. Навчально-методичний комплекс дисципліни (Для студентів філологічних спеціальностей): / Укладач: канд. філол. наук, доц. Кривенко С.М. – К.: Київський славістичний університет, 2007. – 24 с.
 7. Історія української літератури. Романтизм: Навчально-методичний комплекс дисципліни (Для студентів спеціальності „Українська мова і література”) / Укладач: канд. філол. наук, доц., Кривенко С.М. – К.: Київський славістичний університет, 2008. – 76 с.
 8. Сучасна українська література: Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів Університету сучасних знань / Укладач: канд. філол. наук, доц., Кривенко Сергій Миколайович. – К., 2007. – 46 с.
 9. Сучасна українська література. Навчально-методичний комплекс дисципліни (Для студентів філологічних спеціальностей) / Укладач: канд. філол. наук, доц., Кривенко С.М. – К.: Київський славістичний університет, 2008. – 52 с.
 10. Література та літературознавство української діаспори. Навчально-методичний комплекс дисципліни (Для студентів спеціальності: „Українська мова і література”) / Укладач: канд. філол. наук, доц. Кривенко С.М. – К.: Київський славістичний університет, 2008. – 31 с.
 11. Література та літературознавство української діаспори. Навчально-методичний комплекс дисципліни (Для студентів спеціальності: „Українська мова і література”) / Укладач: канд. філол. наук, доц. Кривенко С.М. – К.: Київський славістичний університет, 2008. – 31 с.
 12. Методичні вказівки і матеріали до спецкурсу „Проблеми новітньої зарубіжної літератури” / Укладач: канд. філол. наук, доц. Кривенко С.М. – К.: Київський славістичний університет, 2009. – 35 с.
 13. Теорія літератури. Навчально-методичний комплекс дисципліни (Для студентів філологічних спеціальностей): / Укладач: канд. філол. наук, доц. Кривенко С.М. – К.: Київський славістичний університет, 2007. – 45 с.
 14. Методичні вказівки і матеріали до спецкурсу „Проблеми новітньої зарубіжної драми” / Укладач: канд. філол. наук, доц. Кривенко С.М. – К.: Київський славістичний університет, 2010. – 18 с.
 15. Основи компаративістики: Навчально-методичний комплекс дисципліни (Для студентів філологічних спеціальностей) / Укладач: канд. філол. наук, доц. Кривенко С.М. – К.: Київський славістичний університет, 2011. – 45 с.
 16. Робоча програма кредитного модуля «Українська мова за професійним спрямуванням» (Для студентів за напрямом „Соціологія”) / Розробники: ст. викладач Сидоренко Л.М., викладач Тільняк Н. В., канд. філол. наук, доц. Кривенко С.М. – К.: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2014. – 27 с.
 17. Удосконалено тексти лекцій, методичні матеріали до практичних занять, самостійної роботи студентів з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»
 18. Рецензування посібника «Словник-довідник термінів і понять з “Історії української культури”» (укладач Н.Г. Веселка)
 19. Підготовлено лекцію та навчально-методичні матеріали до електронного посібника для дистанційного навчання УМПС
 20. Розроблено запитання та завдання до заліку, удосконалено завдання для контрольних, самостійних робіт з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»
 21. Розроблено тексти лекцій, методичні матеріали до практичних занять, самостійної роботи студентів з дисципліни «Культура мови та ділове мовлення»
 22. Розроблено запитання та завдання до заліку з дисципліни «Культура мови та ділове мовлення»
 23. Розроблено методичні вказівки з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (затверджено протоколом № 4 від 20 листопада 2019 р., рецензенти Денисюк С.П, Тільняк Н.В.)
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки