КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Конференції

1.     Взяв участь у роботі наукової конференції з доповіддю «Жанрово-родовий синтез у ліричній драмі «Зів’яле листя» Івана Франка (на матеріалі І жмутку), Київський славістичний університет (28 лютого 2013 р.).

2.     Виступив з доповіддю «Проблематика і поетика драматургії Альбера Камю» на літературних читаннях, присвячених 100-річчю від дня народження А.Камю, що відбулися в Національному музеї літератури України 7 листопада 1913 р.

3.     Взяв участь у роботі круглого столу, присвяченого 140-й річниці від дня народження Михайла Могилянського. Виступив з доповіддю «М.Могилянський у колі неокласиків». Засідання відбулося 4 грудня 2013 р. в Інституті історії, етнології і правознавства імені О.М.Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.

4.     Взяв участь у роботі круглого столу-презентації «Шевченківська енциклопедія: минуле, сучасне, майбутнє». Виступив з доповіддю «Персональні літературні енциклопедії як явище літературознавства». Презентація відбулася 19 березня 2014 р. у НТУУ «КПІ».

5.     Взяв участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Документ, мова, соціум: теорія та практика» (Київ, 10-11 ківтня 2014 р.), що відбулася в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. Виступив з доповіддю «Соціальний факт» і «соціальний фактор» у літературознавчій концепції Михайла Могилянського».

6.     Взяв участь у роботі науково-практичної конференції «Гуманітарні засади національної технічної освіти» з нагоди 25-ліття кафедри української мови, літератури та культури НТУУ «КПІ». Тема доповіді: «Михайло Могилянський – популяризатор творчості Тараса Шевченка». Конференція відбулася 10 грудня 2014 р. 

7.     Взяв участь у роботі науково-практичної конференції «Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і соціофілософський аспекти», що відбулася в Національному університеті біоресурсів і природокористування України 19 березня 2015 р. (Київ). Тема доповіді: «Шевченкозначі зацікавлення Михайла Могилянського».