КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Динікова Лілія Шерифівна

Динікова Лілія Шерифівна

ДОЦЕНТ

Освіта

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність «російська мова і література»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність «українська мова і література»

Місця роботи

З 1993 р. – НТУУ «КПІ» (з 2007 р. – на кафедрі української мови, літератури та культури ФЛ НТУУ «КПІ»)

Контакти:

(050) 334-41-50

liliadynikova@gmail.com,

https://www.instagram.com/liliiadynikova/

https://twitter.com/LDynikova

https://www.facebook.com/profile.php?id=100020539943775&ref=bookmarks

web-сторінка викладача – http://intellect.kumlk.kpi.ua/profile/dlh

Дисципліни, які викладає:

«Українська мова за професійним спрямуванням»

Наукова робота

Участь у конференціях

 1. Динікова Л.Ш. Моделі розвитку кримськотатарської журналістики. Джерела з історії видавництва газети «Переводчик-Терджиман» / Л.Ш. Динікова // Журналістика-2005 в контексті сучасних професійних стандартів та трансформацій журналістської освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26-28 травня 2005 р. – К. : Ін-т журналістики, 2006. – С. 63-65
 2. Динікова Л.Ш. Мовні традиції у кримськотатарській пресі / Л.Ш. Динікова // Міжнародна наукова конференція «Мова як світ світів. Граматика і поетика української мови», м. Київ, 21-22 лютого 2006. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. – С. 27-32
 3. Дыникова Л.Ш. Теоретические проблемы современной лингвистики / Л.Ш. Дыникова // Международная научная конференция. Секция «Проблемы изучения этнокультуры в современном гуманитарном познании», г. Симферополь, 26-28 апреля 2006. – Симферополь : Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского, 2006. – С. 16-20
 4. Динікова Л.Ш. Білінгвістичний вектор у культурно-освітній діяльності Ісмаїла Гаспринського / Л.Ш. Динікова // Мультилінгвізм у сучасному суспільстві: культура, освіта, політика : матеріали Міжнародної конференції, м. Київ, 11 грудня 2013 р. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – С. 14-18
 5. Динікова Л.Ш. Європейські вектори просвітницької діяльності Ісмаїла Гаспринського / Л.Ш. Динікова // Діалог культур: Україна – Греція (поліфонія діалогу у постсучасній культурі), 19-27 вересня 2014 р., Київ – Ретімнон, о. Кріт
 6. I. Gasprinsky’s «Terjiman»: genre prospect / Proc. Sci. and Prof. Conf. «Actual Problems of Science and Education» (APSE – 2016) // Sci. Edu. A New Dimension. Ser. Phylology. – 2016. – Vol. IV (17), iss. 78. – P. 38-41
 7. Gender equality as area of I. Gasprinsky’s awareness-raising activities / Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2016. – №2. – 120 с.
 8. Білінгвізм як інструмент міжкультурної комунікації / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мультилінгвізм у сучасному суспільстві: культура, освіта, політика», м. Києві, КПІ ім. Ігоря Сікорського. 28 квітня 2016
 9. Білінгвальний підхід при навчанні іноземної мови / Матеріали ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Викладання мови як іноземної. Світовий досвід», 26 липня 2016
 10. «Dialogue of cultures» phenomenon in the discourse of intercultural communication / ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації», 25-26 лютого, Київ. – К.: Міленіум, 2016. – С 64-65
 11. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації» (м. Київ, 25-26.02.2016 р.)
 12. VI Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, суспільство, політика». Польща, м. Люблін, 10-11 березня 2017 р.
 13. Міжнародна науково-практична конференція «Діалог культур Україна – Греція 26 жовтня 2017 р.
 14. V Міжнародна науково-практична конференція «Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти», 20 квітня 2017 р.
 15. Міжнародна науково-практична конференція «Україна–Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат», 16-17 березня 2017 р.
 16. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Викладання мови як іноземної. Світовий досвід». КПІ ім. Ігоря Сікорського, 24 травня 2017 р.
 17. Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» (28.02.2018, м. Київ)
 18. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Мультилінгвізм у сучасному суспільстві: культура, освіта, політика» (24.05.2018, м. Київ)
 19. Taras Shevchenko on the dialogue of cultures
 20. Мова і культура // XXVIII Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго. – Київ, 24-26.06.2019
 21. Міжкультурна компетентність як необхідна складова полікультурного простору // Міжнародна конференція, присвячена 30-літтю кафедри. – Київ, 18.10.2019
 22. Українська мова в ідеологічній системі національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. // Міжнародна науково-практична конференція «Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя», присвячена 100-річчю проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки м. Київ, 21-22 лютого 2019 р.
 23. Формування міжкультурних зв’язків у поліетнічному суспільстві // XXII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука та освіта: досягнення та стратегії розвитку» 4 листопада 2019 р.

Публікації

 1. Динікова Л.Ш. Кримськотатарський друк / Л.Ш. Динікова // Наукові записки Інституту журналістики. – К. : Ін-т журналістики, 2004. – Т. 14. – С. 60-64
 2. Динікова Л.Ш. Відгомін мовних традицій у кримськотатарській пресі / Л.Ш. Динікова // Стиль і текст. – К. : Ін-т журналістики, 2005. – Вип. 6. – С. 186-192
 3. Дыникова Л.Ш. Публицистика и издательское дело в романе И. Гаспринского «Французские письма» / Л.Ш. Дыникова // Культура народов Причерноморья : науч. журнал. – Симферополь : ТНУ им. В.И. Вернадского, 2006. – № 73. – С. 238-239
 4. Дыникова Л.Ш. Языковые традиции крымскотатарской прессы (на примере газеты «Терджиман») / Л.Ш. Дыникова // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : Философия. Культурология. Политология. Социология : науч. журнал / Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2006. – Т. 19 (58). – № 4. – С. 320-323
 5. Динікова Л.Ш. Мовні традиції кримськотатарської преси / Л.Ш. Динікова // Мовознавчі студії : зб. наук. праць. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – Ч. 2. – С. 153-156
 6. Динікова Л.Ш. Особистості в культурі: І. Гаспринський та І. Казас / Л.Ш. Динікова // Культура народов Причерноморья : науч. журнал. – Симферополь : ТНУ им. В.И. Вернадского, 2012. – № 235. – С. 142-146
 7. Динікова Л.Ш. Особистість та її вплив на формування культури етносу через призму художньої прози / Л.Ш. Динікова, Н.В. Тільняк // Культура народов Причерноморья : науч. журнал. – Симферополь : ТНУ им. В.И. Вернадского, 2012. – № 236. – С. 137-142
 8. Динікова Л.Ш. Ісмаїл Гаспринський: власне просвітництво заради просвітництва кримськотатарського етносу / Л.Ш. Динікова, О.М. Новак // Культура народов Причерноморья : науч. журнал. – Симферополь : ТНУ им. В.И. Вернадского, 2012. – № 237. – С. 147-151
 9. Дыникова Л.Ш. Проблема женской эмансипации в просветительской деятельности И. Гаспринского / Л.Ш. Дыникова // Культура и цивилизация. – М. : АНАЛИТИКА РОДИС, 2013. – № 5-6. – С. 9-18
 10. Динікова Л.Ш. Діалог як спосіб існування культури / Л.Ш. Динікова // Міжнародний вісник. – К. : Міленіум, 2014. – Вип. ІІ(1). – С. 73-79
 11. Динікова Л.Ш. ст. викл. I. Gasprinsky’s «Terjiman»: genre prospect / Proc. Sci. and Prof. Conf. «Actual Problems of Science and Education» (APSE – 2016) // Sci. Edu. A New Dimension. Ser. Phylology. – 2016. – Vol. IV (17), iss. 78. – P. 38-41
 12. Білінгвістична модель соціуму в контексті подолання культурних бар’єрів у полікультурному суспільстві // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мультилінгвізм у сучасному суспільстві: культура, освіта, політика», 26 квітня 2017, Київ
 13. Взаємодія іноземної та рідної мов при мовній підготовці у вищій школі / Матеріали IV Всеукраїнської нуково-практичної конференції «Викладання мови як іноземної. Світовий досвід», 24 травня 2017, Київ – С. 68-72
 14. «Українсько-Польський центр» КПІ ім. Ігоря Сікорського як науково-культурний простір» // Міжнародна науково-практична конференція «Україна–Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат», 16-17 березня 2017 р., Київ–Слупськ – С. 117-119
 15. Кримськотатарська двомовність: розширення глобалізації через просвіту // Міжнародна науково-практична конференція «Діалог культур Україна – Греція 26 жовтня 2017 р.
 16. Двомовний полікультурний простір кримськотатарського суспільства в дискурсі просвітництва Ісмаїла Гаспринського // V Міжнародна науково-практична конференція «Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти», 20 квітня 2017 р., Київ
 17. Особливості курсу «Культура наукового технічного мовлення фахівця», матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість, суспільство, політика», Польща, м. Люблін, 10-11 березня 2017 року (у співавторстві з Тільняк Н.В., Сидоренко Л.М.)
 18. The Formation of Crimean Tatar Periodical Press as the Driver of Cross-Cultural Transformations in the Society // К., Зб. наук. праць Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв». – 2018. – № 1, С. 67-70
 19. Мультилінгвізм і академічна мобільність. – К., Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мультилінгвізм у сучасному суспільстві: культура, освіта, політика», 2018
 20. Мовна інтерференція: формування міжкультурної компетенції студентів / Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти». – Київ.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». – 2018 р. – С. 85-87
 21. Мовна інтерференція: формування міжкультурної компетенції студентів / Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти». – Київ.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». – 2018 р. – С. 85-87
 22. Динікова Л.Ш. The Formation of Crimean Tatar Periodical Press as the Driver of Cross-Cultural Transformations in the Society // АК., Зб. наук. праць «Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв». – 2018. – № 1, С. 67-70
 23. Публіцистика на сторінках першого кримськотатарського видання «Терджиман» / «Мова і культура». – 24-26.06.2019

Видання

 1. Динікова Л.Ш. Ісмаїл Гаспринський (Ісмаїл Гаспралі (1851-1914)) – кримськотатарський просвітник : монографія / Л.Ш. Динікова. – К. : ВП «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2012. – 212 с. 1.
 2. Лекція 3 «Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні» [Електронний підручник]. – Сайт кафедри ФЛ НТУУ «КПІ».

 Методична робота

Українська мова за професійним спрямуванням. Автобіографія (життєпис). Структурні та мовні особливості документа (для студентів усіх форм навчання) : навчально-методична розробка / Динікова Л., Чорненький Я., Матвіїв Г. – Л.: УАД. – 20 с.

 Організаційно-виховна діяльність

Підготовка студентів до участі в олімпіадах.
Організація екскурсій у музеї, театри міста Києва.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки