КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Кушлаба Михайло Петрович

Кушлаба Михайло Петрович

ВИКЛАДАЧ

1993 року закінчив Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, філологічний факультет

Аспірантура: Інститут літератури Національної академії наук України ім. Т.Г. Шевченка, відділ давньої української літератури 1997-2000 рр.

На кафедрі працює з 2013 року.

Контакти:

(098) 420-31-69
(095) 388-31-04

michaelruday@ukr.net

web-сторінка викладача – http://intellect.kumlk.kpi.ua/profile/kmp14

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на літературно-науковий твір

Отримано свідоцтва про реєстрацію авторського права на літературно-науковий твір у Національному органі інтелектуальної власності державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ).

Свідоцтва зареєстровані в державному реєстрі за відповідними номерами 06 лютого 2024 року:

— № 123523, науковий твір, зареєстрований 06 лютого 2024 року: «Українське термінознавство: проблеми становлення»; оригіналом цього документа є CR0228060224. Для отримання оригіналу документа необхідно: перейти за посиланням: https://sis.nipo.gov.ua

— № 123522, науковий твір, зареєстрований 06 лютого 2024 року: «Образ Миколая-Чудотворця в українській житійній літературі»; оригіналом цього документа є CR0212060224. Для отримання оригіналу документа необхідно: перейти за посиланням: https://sis.nipo.gov.ua

— № 123521, науковий твір, зареєстрований 06 лютого 2024 року: «Бйорнстьєрне Бйорнсон — класик норвезької літератури, автор норвезького національного гімну, захисник українських інтересів (до 185-річчя від дня народження)»; оригіналом цього документа є CR0204060224. Для отримання оригіналу документа необхідно: перейти за посиланням: https://sis.nipo.gov.ua

— № 123520, науковий твір, зареєстрований 06 лютого 2024 року: «Кардинал Любомир Гузар — моральний авторитет і духовний провідник (до 85-річчя від дня народження та річниці з дня смерті)»; оригіналом цього документа є CR0196060224. Для отримання оригіналу документа необхідно: перейти за посиланням: https://sis.nipo.gov.ua

— № 123519, науковий твір, зареєстрований 06 лютого 2024 року: «Духовна сутність національної мови й освіти як чинників державотворчості в посланнях Андрея Шептицького (до 155-річчя від дня народження)»; оригіналом цього документа є CR0181060224. Для отримання оригіналу документа необхідно: перейти за посиланням: https://sis.nipo.gov.ua

Посібник

Завадська В.В., Кушлаба М.П. Сучасна українська мова в контексті культури. Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 035 Філологія. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 1 від 02.09.2022 р.) за поданням Вченої ради факультету лінгвістики (протокол № 12 від 11.07.2022 р.) 22/23-048 URL: https://drive.google.com/file/d/1MkYjGi6W3zRyMdXx1icKtiBFEIHGzmE/view?pli=1

Дистанційний курс

Сертифіковано інформаційний ресурс (елемент) системи дистанційного навчання як навчально-методичної праці в навчальній системі «MOODLE» на платформі КПІ імені Ігоря Сікорського:

Українська мова за професійним спрямуванням для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Затверджено на засіданні Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 6 

від 24.06.2022 р.) (за поданням Вченої ради факультету лінгвістики Протокол № 11 від 08.06.2022). Сертифікат Серія НМП № 6173. https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=267

 

Міжнародна діяльність

Проєктна заявка Global Language Club, яка була подана в межах програми ENHANCE Tandems, у внутрішній базі даних КПІ.

Заявці надано реєстраційний номер А129-2023 від 14.04.2023.

 

Статті

  1. Юрій Шевельов як приклад служіння чесності й правді // Актуальні наукові дослідження: теоретичні та практичні аспекти: ХVІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 23 квітня 2019 р. / У двох частинах. Дніпро: ГО «НОК», 2019. Частина І. С. 65—70. (Громадська організація «Наука та освіта без кордонів»).
  2. Духовна сутність національної мови й освіти як чинників державотворчості в посланнях Андрея Шептицького (до 155-річчя від дня народження) // Літні наукові підсумки 2020 року: ХХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 04 червня 2020 р. / У чотирьох частинах. Дніпро: ГО «НОК», 2020. Ч. ІІ. С. 22—28. (Громадська організація «Наука та освіта без кордонів»).
  3. Психологічні засоби художності в оповіданнях Володимира Винниченка (до 140-річчя від дня народження) // Інноваційні досягнення сучасних наукових досліджень: ХХХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Одеса, 21 червня 2020 р. Дніпро: ГО «НОК», 2020. С. 36—43. (Громадська організація «Наука та освіта без кордонів»).
  4. Українське термінознавство: проблеми становлення // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Випуск 39. Т. ІІ. С. 94—99
  5. Ораторське мистецтво як комунікативна складова культури мовлення». Міжнародна науково-практична конференція «Українська мова, культура та міжетнічна комунікація у глобалізованому світі»: 9—10 лютого 2022 року. http://mkk-global.kpi.ua/mkk-global.
  6. Образ-символ у поетичній збірці «Сад божественних пісень» Григорія Сковороди. Міжнародна науково-практична конференція «Українська мова, культура та міжетнічна комунікація в глобалізованому світі»: 9—10 лютого 2022 року. http://mkk-global.kpi.ua/mkk-global. С. 36-39. https://drive.google.com/file/d/11qMfmvG7fbdpTlJQtuhP28msD9u7H2zU/view

Підвищення кваліфікації:

  1. Свідоцтво ПК 02070921/005505-19 про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою «Створення і викорситання вебресурсів навчальної дисципліни», термін: з 13.11.2019 по 19.12.2019, загальний обсяг 108 годин (3.6 кредити ЄКТС).
  2. Свідоцтво ПК 02070921/007169-22 про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle», термін: з 14.04.2022 по 01.06.2022, загальний обсяг 108 годин (3.6 кредити ЄКТС).