КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Кушлаба Михайло Петрович

Кушлаба Михайло Петрович

ВИКЛАДАЧ

1993 року закінчив Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, філологічний факультет

Аспірантура: Інститут літератури Національної академії наук України ім. Т.Г. Шевченка, відділ давньої української літератури 1997-2000 рр.

На кафедрі працює з 2013 року.

Контакти:

(098) 420-31-69
(095) 388-31-04

michaelruday@ukr.net

web-сторінка викладача – http://intellect.kumlk.kpi.ua/profile/kmp14

Наукова робота

Святий Миколай Мирлікійський в українській літературній традиції XI-XVIII ст.

Напрямки наукової діяльності: українська література XI-XVIII ст.

Публікації: 

 1. Кушлаба М.П. Образ святого Миколая Чудотворця в легендах і сказаннях // Дивослово. – 1999. – № 11. – С. 47-51
 2. Кушлаба М.П. Деякі аспекти апокрифічного концепту святого Миколая // ІV Міжнародний конгрес україністів. Одеса, 26-29 серпня 1999 року: Доповіді та повідомлення / Упорядник і відповідальний редактор чл.-кор. НАН Олекса Мишанич / Міжнародна асоціація україністів. Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка Національної академії наук України. – Київ: Видавництво „Обереги”, 2000. – Кн. І: Літературознавство. – С. 23-32
 3. Кушлаба М.П. Образ святого Миколая у контексті біблійної символіки // Київська старовина: Науковий історико-філологічний журнал. Виходить 1 раз на 2 місяці. – 2001. – №6. – С. 169-175
 4. Кушлаба М.П. До питання контамінації образу св. Миколая // Медієвістика: Збірник наукових статей / Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2002. – Випуск III / Присвячується V Міжнародному конгресу україністів / Відп. ред. О.В. Мишанич. – С. 54-65
 5. Кушлаба М.П. Образ Миколая-Чудотворця в українській житійній літературі // Антипролог: Збірник наукових праць, присвячених 60-річчю чл.-кор. НАН України Миколи Сулими / Упорядники збірника: Ю.В. Пелешенко, Г.М. Нога / Національна академія наук України. Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ: Видавничий дім „Стилос”, 2007. – С. 215-230
 6. Кушлаба М.П. Читання художнього твору – один зі способів формування усебічно розвиненої особистості (на матеріалі малої прози В. Підмогильного // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – №7-8. – С. 82-86
 7. Кушлаба М.П. Шевченко живе і промовляє… // Київський політехнік: Газета Національного технічного університету „КПІ”. – №9 (3067): Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. – 2014 . – 9 березня. – С. 1
 8. Кушлаба М.П. Риторика – наука для вільного суспільства // Київський політехнік: Газета Національного технічного університету „КПІ”. – №39 (3097). – 2014 . – 11 грудня. – С. 4
 9. Кушлаба М.П. Гуманістично-духовний аспект: саме його бракує у сфері сучасної системи освіти // Всесвітня література в сучасній школі. – 2017. – №6 (432). – С. 47-54
 10. Кушлаба М.П. Наукова доброчесність: правова норма цивілізованого світу чи традиція непотизму, самообману й відсутності академічної етики в постколоніальному суспільстві: публікація від 6 квітня 2017 року / Михайло Кушлаба. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kumlk.kpi.ua/node/1478
 11. Кушлаба М.П. Національна основа українського термінознавства: проблеми запозичення, тяглості традицій, штучність у творенні, зросійщення: публікація від 10 травня 2017 року / Михайло Кушлаба. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kumlk.kpi.ua/node/1494
 12. Кушлаба М.П. Історія риторики як науки й одного з видів мистецтва: публікація від 6 листопада 2017 року / Михайло Кушлаба. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kumlk.kpi.ua/node/1534
 13. Кушлаба М.П. Мовознавча спадщина видатних українських лінгвістів: публікація від 14 листопада 2017 року / Михайло Кушлаба. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kumlk.kpi.ua/node/1542
 14. Кушлаба М.П. Українське термінознавство: історія становлення: публікація від 20 листопада 2017 року / Михайло Кушлаба. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kumlk.kpi.ua/node/1547
 15. Кушлаба М.П. Мова порозуміння чи мова ворожнечі: толерантність у комунікативній свідомості українців: публікація від 29 листопада 2017 року / Михайло Кушлаба. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kumlk.kpi.ua/node/1554
 16. Кушлаба М.П. Академічна доброчесність: значення самостійності в досягненні наукових результатів, виявлення плагіату та способи його подолання: публікація від 8 грудня 2017 року / Михайло Кушлаба. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kumlk.kpi.ua/node/1571
 17. Кушлаба М.П. Комунікативна складова культури мовлення: ораторське мистецтво, українська мова як офіційна й державна в різні періоди свого становлення, вживання сленгу в молодіжному середовищі: публікація від 19 грудня 2017 року / Михайло Кушлаба. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kumlk.kpi.ua/node/1575
 18. Кушлаба М.П. Деякі завваги щодо етикетних мовних формул // Травневі наукові читання – 31 травня 2018 р.: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей / У двох частинах. – Дніпро: НБК, 2018. – Частина ІІ. – С. 10-17
 19. Кушлаба М.П. Бйорнстьєрне Бйорнсон – класик норвезької літератури, автор норвезького національного гімну, захисник українських інтересів (до 185-річчя від дня народження): публікація від 18 травня 2018 року / Михайло Кушлаба. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kumlk.kpi.ua/node/1653
 20. Кушлаба М.П. Кардинал Любомир Гузар – моральний авторитет і духовний провідник (до 85-річчя від дня народження та річниці з дня смерті): публікація від 18 червня 2018 року / Михайло Кушлаба. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kumlk.kpi.ua/node/1669
 21. Деякі завваги щодо етикетних мовних формул // Травневі наукові читання – 31 травня 2018 р.: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей / У двох частинах. – Дніпро: НБК, 2018. – Частина ІІ. – С. 10-17

Участь у конференціях:

 1. Юрій Шевельов як приклад служіння чесності й правді // Актуальні наукові дослідження: теоретичні та практичні аспекти: ХVІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 23 квітня 2019 р. / У двох частинах. – Дніпро: ГО «НОК», 2019. – Частина І. – С. 65-70. – (Громадська організація «Наука та освіта без кордонів»)
 2. Моделі сучасної ділової комунікації як засіб впливу на психічну сферу людини // Українська мова і міжкультурна комунікація у глобалізованому світі: виклики та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції від 18 жовтня 2019 року, присвячені 30-літтю кафедри української мови, літератури та культури КПІ ім. Ігоря Сікорського. – К.: С. 21-24

Методична робота 

Методичні розробки: 
Науково-методичний семінар «Використання освітніх інноваційних методів навчання у викладанні гуманітарних дисциплін студентам НТУУ «КПІ»​ (про семінар)

 1. Завдання для контрольної роботи з української мови за професійним спрямуванням для студентів І курсу факультету лінгвістики НТУУ „КПІ” (чотири варіанти). – Протокол №3 від 9 жовтня 2013 року засідання кафедри української мови, літератури та культури
 2. Завдання для V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка студентів НТУУ „КПІ” (два варіанти). – Протокол №2 від 8 жовтня 2014 року засідання кафедри української мови, літератури та культури
 3. Завдання для VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка студентів НТУУ „КПІ” (три варіанти). – Протокол №3 від 21 жовтня 2015 року засідання кафедри української мови, літератури та культури
 4. Завдання для VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка студентів КПІ імені Ігоря Сікорського (три варіанти). – Протокол №4 від 12 жовтня 2016 року засідання кафедри української мови, літератури та культури
 5. Завдання для контрольної роботи зі вступу до мовознавства для студентів І курсу факультету лінгвістики КПІ імені Ігоря Сікорського (чотири варіанти). – Протокол №9 від 19 квітня 2017 року засідання кафедри української мови, літератури та культури
 6. Завдання для VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка студентів КПІ імені Ігоря Сікорського (три варіанти). – Протокол №3 від 18 жовтня 2017 року засідання кафедри української мови, літератури та культури
 7. Розробка завдань для проведення І (університетського) етапу ІХ Міжнародного мовно-літературного творчого конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (три варіанти). – 2018
 8. Розробка програми навчальної дисципліни «Основи культури української мови для викладачів». – 2019
 9. Розробка робочої програми кредитного модуля «Основи культури мови для викладачів». – 2019
 10. Розробка завдань для проведення І (університетського) етапу Х Міжнародного мовно-літературного творчого конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (три варіанти). – 2019

Науково-методичні семінари:

 1. Структурна модель образу святого Миколая: містичність, алегоризм, тропологічність, естетика асоціативного поля – 14 грудня 2016 року (кафедра української мови, літератури та культури ФЛ КПІ імені Ігоря Сікорського)
 2. Аксіологічний та містичний характер дива в агіографічних творах про св. Миколая Мирлікійського – 10 травня 2017 року (кафедра української мови, літератури та культури ФЛ КПІ імені Ігоря Сікорського)
 3. Бйорнстьєрне Бйорнсон – класик норвезької літератури, автор норвезького національного гімну, захисник українських інтересів (до 185-річччя від дня народження) – 13 грудня 2017 року (кафедра української мови, літератури та культури ФЛ КПІ імені Ігоря Сікорського)
 4. Кардинал Любомир Гузар – моральний авторитет і духовний провідник (до 85-річчя від дня народження та річниці з дня смерті). – 6 червня 2018 року (кафедра української мови, літератури та культури ФЛ КПІ імені Ігоря Сікорського)

 Підвищення кваліфікації: 

 1. Київська міська державна адміністрація. Київський міжрегіональний інститут удосконалення учителів імені Б.Д. Грінченка. Свідоцтво про підвищення кваліфікації: СПК №079541. Видане 23 листопада 2002 р. Реєстраційний номер: 1151
 2. Київський державний педагогічний університет ім. Б.Д. Грінченка. Інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації: 12 СПК №550770. Видане 20 березня 2008 р. Реєстраційний номер: 3426
 3. Київський університет імені Б.Д. Грінченка. Інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації: 12 СПК №949931. Видане 1 лютого 2013 р. Реєстраційний номер: 2193
 4. Міністерство освіти й науки України. Український інститут інформаційних технологій в освіті Національного технічного університету України „КПІ” з використанням платформи Moodle: 28 січня – 13 березня 2015 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації: 12 СПВ №120592. Видане 13 березня 2015 р. Реєстраційний номер: 592/2015

 Організаційно-виховна діяльність

 Проведені конкурси:

 1. І (університетський) етап ІV Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка студентів НТУУ „КПІ” – 28 листопада 2013 року
 2. І (університетський) етап V Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка студентів НТУУ „КПІ” – 9 жовтня 2014 року
 3. І (університетський) етап VІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка студентів НТУУ „КПІ” – 03 листопада 2015 року
 4. І (університетський) етап VІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка студентів КПІ імені Ігоря Сікорського – 24 жовтня 2016 року
 5. І (університетський) етап VІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка студентів КПІ імені Ігоря Сікорського – 26 жовтня 2017 року
 6. І (університетський) етап IX Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г Шевченка
 7. І (університетський) етап X Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка

Проведені науково-практичні студентські конференції:

 1. Студентська науково-практична конференція-диспут (факультет інформатики й обчислювальної техніки): „Що важливіше в риториці: збереження істини чи досягнення результату через вплив на слухача?” – 25 квітня 2014 року
 2. Студентська науково-практична конференція (факультет інформатики й обчислювальної техніки): „Українська соборна літературна мова: тенденції, стан, її роль в консолідації суспільства” – 28 квітня 2014 року
 3. Студентська науково-практична конференція (факультет електроніки): „Мовознавчі праці українських науковців-лінгвістів (Олени Курило, Всеволода Ганцова, Івана Огієнко, Юрія Шевельова, Григорія Півторака и др.): їхня роль і місце у світовому поліфункціональному аксіологічному просторі” – 26 вересня 2014 року
 4. Студентська науково-практична конференція (факультет електроніки): „Риторика – наука для вільного й демократичного суспільства” – 21 листопада 2014 року
 5. Студентська науково-практична конференція (факультет електроніки): „День рідної мови як світовий символ народного трагізму й духовного відродження нації” – 04 березня 2015 року
 6. Науково-практичний студентський семінар (факультет лінгвістики): „Творча особистість Юрія Шевельова та його внесок в українську мовознавчу науку: історико-культурний аспект” – 30 вересня 2015 року
 7. Науково-практичний студентський семінар (факультет лінгвістики): „Мовознавча спадщина Івана Огієнка: історія, проблеми становлення та функціонування в культурній та суспільній сферах” – 8 жовтня 2015 року
 8. Науково-практичний студентський семінар (фізико-технічний інститут): „Історія давньоукраїнських наукових жанрів риторики: діалог, полеміка, дискусія, хроніка” – 2 грудня 2016 року
 9. Науково-практичний студентський семінар (факультет прикладної математики): „Історія української культури: мистецькі напрями, стилі, течії” – 8 грудня 2016 року
 10. Науково-практичний студентський семінар (факультет біомедичної інженерії): „Наукова доброчесність: правова норма цивілізованого світу чи традиція непотизму, самообману й відсутності академічної етики в постколоніальному суспільстві” – 25 березня 2017 року
 11. Науково-практичний студентський семінар (факультет біомедичної інженерії): „Національна основа українського термінознавства: проблеми запозичення, тяглості традицій, штучність у творенні, зросійщення” – 6 квітня 2017 року
 12. Науково-практичний студентський семінар (Інститут прикладного та системного аналізу): „Українське термінознавство: історія становлення” – 8 листопада 2017 року
 13. Науково-практичний студентський семінар (Інститут прикладного та системного аналізу, факультет лінгвістики): „Мова порозуміння чи мова ворожнечі: толерантність у комунікативній свідомості українців” – 20 листопада 2017 року
 14. Науково-практичний студентський семінар (Інститут прикладного та системного аналізу): „ Академічна доброчесність: значення самостійності в досягненні наукових результатів, виявлення плагіату та способи його подолання” – 7 грудня 2017 року
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки