КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Завдання для СРС

Лекція 1. Державна мова – мова професійного спілкування. СРС

 1. Мова і суспільство
 2. Мовне законодавство в Україні. Державна мова в Україні
 3. Історичне походження сучасної української літературної мови

 

Лекція 2. Основи культури української мови. СРС

 1. Етика ділового спілкування
 2. Універсальні мови
 3. Суржик. Вплив мовного змішування на культуру мови.

 

Лекція 3. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. СРС

 1. Стилістичне збагачення українського усного літературного мовлення
 2. Мовний етикет в професійному спілкуванні
 3. Історія становлення наукового стилю української мови

 

Лекція 4. Спілкування як інструмент професійної діяльності. СРС

 1. Тенденції сучасного спілкування
 2. Невербальні засоби спілкування та їх вплив в інформаційному просторі
 3. Основні норми усного професійного мовлення
 4. Евфемізм і перифраз у професійному спілкуванні

 

Лекція 5. Риторика і мистецтво презентації. СРС

 1. Етапи історії розвитку риторики
 2. Видатні оратори світової та української культури
 3. Статус сучасної риторики.

 

Лекція 6. Культура усного фахового мовлення. СРС

 1. Сучасні вимоги до мовленнєвого етикету
 2. Монолог. Діалог. Полілог.
 3. Основні норми усного професійного мовлення. Українська орфоепія.

 

Лекція 7. Класифікація документів. Національний стандарт України. СРС

 1. Електронне ділове листування
 2. Правила бібліографічного опису, оформлення запитів
 3. Оформити зразки титульної сторінки курсової, магістерської, дипломної робіт

 

Лекція 8. Термінологія і термінографія у науковій комунікації. СРС

 1. Традиції українського термінотворення і наукового словникарства.
 2. Фахові лексикографічні джерела.
 3. Електронні термінологічні словники. Структура і принципи роботи інформаційно- лінгвістичної системи “Український лінгвістичний портал” МОНМС України http://ulif.mon.gov.ua
 4. Організаційна структура, концептуальні засади і напрями діяльності Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології (ТК СНТТ) http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_structure.htm)

 

Лекція 9. Основи креативного академічного письма. Редагування і переклад наукових текстів. СРС

 1. Писемний переклад: технічний, художній; анотативний, аспектний, реферативний, дезидеративний.
 2. гувати комп’ютерний варіант перекладу тексту фахового спрямування. Відреда
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки