КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Орієнтовні теми письмових робіт (есе, міркувань) для СРС

 1. Напрями редакторської оптимізації нехудожніх (логіко-поняттєвих) текстів.
 2. Творча складова редакторського аналізу. Проблема інтуїції, сприйняття тексту.
 3. Межа втручання редактора в авторський оригінал.
 4. Редагування перекладів наукової та виробничо-практичної тематики.
 5. Мовні кліше в різних типах текстів: норми та аномалії.
 6. Редакторські методи та прийоми компресії інформації в тексті та лаконізації тексту.
 7. Засоби семантичної та лексичної оптимізації в різних типах тексту.
 8. Норми редагування фактичного матеріалу для окремих різновидів літератури.
 9. Штамп і стереотип – редакторська оцінка їх доцільності.
 10. Семантико-лінгвістичний рівень редагування: Лексичні засоби у різних функціонально- смислових типах мовлення.
 11. Редактор: між авторським сприйняттям і читацьким розумінням.
 12. Психологія редагування: здогад і роль психологічних автоматизмів у сприйнятті тексту.
 13. Оцінка редактором інтелектуального та естетично-художнього рівня тексту перекладу (образно-метафоричний і логіко-поняттєвий шар тексту).
 14. Методика редагування викривлень у тональності та коректності викладу.
 15. Різновиди авторської адекватності і підхід редактора до їх оптимізації.
 16. Особливості слововживання в різних типах викладу.
 17. Логічні основи редагування перекладу.
 18. Проблема контексту для формування смислового поля висловлювання в тексту. Редагування контексту.
 19. Точність і ясність викладу в художніх і нехудожніх текстах.
 20. Ритм і напруга оповіді як предмет уваги редактора. Поняття інформаційної напруги.
 21. Підходи до редагування фразеологічних одиниць у текстах.
 22. Редагування композиційно структурних деформацій тексту.
 23. Абзац. Класичний абзац. Інші різновиди абзацу.
 24. Стислість тексту й повнота авторського викладу з позиції редактора.
 25. Редактор як режисер авторського оригіналу.
 26. Як правильно зорганізувати перебіг думки у викладі: поради редактора.
 27. Методика редакторської оцінки рукопису (для різних типів тексту).
 28. Стилістично-експресивні засоби організації текстів в окремих різновидах художніх і нехудожніх текстів.
 29. Порушення принципу звичності (ритму) у виборі мовно-синтаксичних та логічно-смислових засобів у тексті перекладу (вади і переваги).
 30. Прийоми редагування малозрозумілої та незвичної лексики (реалій) та манери авторського викладу в перекладній літературі. Використання уточнювальних дефініцій поза текстових коментарів.
 31. Типи авторів та горизонти очікувань читачів: редакторський погляд на авторський текст.
 32. Редагування лакун (неповноти викладу, смислових прогалин) в авторському тексті.
 33. Еліптичність авторських текстів та оцінка редактором її доцільності.
 34. Дії редактора у разі порушеннях в організації авторської тональності викладу.
 35. Контекст і ясність викладу з позиції редагування.
 36. Прийоми редакторської оптимізації наскрізної тональності в текстах.

*Увага! Обов’язкове залучення до розгляду теми прикладів з конкретних літературних джерел.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки