КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Наукові публікації

Бережна Г.В.

  • «Вивчення мовних етикетних норм у курсі «Українська мова за професійним спрямуванням» // Збірник наукових праць до 20-річного ювілею кафедри. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ел. ресурс. – 144с., С.8-13.
  • Переклад з італійської мови. Піранделло Л. Блаженної пам’яті Маттіа Паскаль: Роман, п’єси: Пер. з іт. / Передмова О. Пахльовської; Худож.-ілюстратор І.І. Яхін; Худож.-оформлювачі Б.П. Бублик, В.А. Мурликін. – Харків: Фоліо, 2008. 572с. – (Б-ка світ. літ.).

Березовенко А.В.   (див. приєднаний файл)

Бондаренко Ю.Л.

  • «Жанрова своєрідність повістей – «історій» Анатолія Дімарова» // Збірник наукових праць до 20-річного ювілею кафедри. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ел. ресурс. – 144с., С.30-39.

 Богомолова О.М.

  •  «Загальна риторика. Вміння спілкуватися» // Збірник наукових праць до 20-річного ювілею кафедри. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ел. ресурс. – 144с., С.23-25.

 Братусь М.Ф. (див. приєднаний файл)

Васильцова І.О.

  •  «Полілог мов і культур: студентський науковий проект» // Іноземні мови в навчальних закладах, 2008. – 25с.
  • «Полілог мов і культур: студентський науковий проект» // Збірник наукових праць до 20-річного ювілею кафедри. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ел. ресурс. – 144с., С.39-47.
  • «Портрет англіцизму в газетному дискурсі» // Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім.  М.П. Драгоманова. – К., 2008.
  • «Іноземні мови в навчальних закладах» // Педагогічна преса. – К., 2007.