ДОЦЕНТ

Закінчила КНУ імені Тараса Шевченка, філологічний факультет, 1988 р.

На кафедрі працює з 1989 року.

Науковий ступінь – кандидат філологічних наук.

Викладає навчальні дисципліни: “Українська мова за професійним спрямуванням”.

Сфера наукових інтересів – соціолінгвістика, філософія мови, національна ідентичність.

Член ASEEES, член редколегії збірника наукових праць “Філологічний вісник”.

Контакти:

(067) 646-64-84
(099) 297-91-75

web-сторінка викладача: intellect.kumlk.kpi.ua/profile/bav89

Наукова робота

Всього публікацій: більше 40 публікацій

 1. Лексичні інновації (наматеріали болгарської мови 80-х років). – Київ: Київський університет ім. Т. Шевченка, 1998. – 189 с. [наукове видання] (українською) АНОТАЦІЯ 
 2. Кримінальне арго в Україні: парадокси і закономірності мовної дійсності АНОТАЦІЯ
 3. Філологія як філософія Юрія Шевельова // Ю.В. Шевельов – філолог, мислитель, інтелігент / Зб. наук. праць; за заг. ред. А.В. Березовенко – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – С. 28-42 (українською) АНОТАЦІЯ
 4. Російсько-українсько-болгарський тлумачний словник термінів ринку нерухомості АНОТАЦІЯ
 5. Калиновий дискурс і влада слова // Критика. – №11-12, 2009. – С. 21-23 (українською) АНОТАЦІЯ
 6. Збірник наукових робіт, присвячений ювілею І.А. Стоянова і Е.П. Стоянової. Ідентичність і реструктуризація лінгвоконцептуального простору Болгарії // Българскигодишник // Український державний славістичний центр НАН України, Міністерство освіти України, Київський славістичний університет. – Т. 7 – К., 2011. – С.176-192 (українською) АНОТАЦІЯ
 7. Прескриптивна лінгвістика як дискурс: мова, культура, влада. – Національнаакадемія наук України. – Київ, 2000. Рецензія АНОТАЦІЯ
 8. Рецензія на навчальний посібник: Мовний поступ у вищій освіті / Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування: Підручник. – К.: Каравела, 2006. – 352 с. // Українська мова. – №2, 2011. – С. 118-122 (українською) АНОТАЦІЯ
 9. Вплив наукових поглядів Юрія Шевельова на формування української національної ідентичності та ідентичності // Наукові записки / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – №2, 2013. – С. 312-323 (українською) АНОТАЦІЯ
 10. Нове у прозі Юрія Андруховича АНОТАЦІЯ
 11. Після Майдану 2014: образи України та Росії у російському політичному дискурсі дискурсі // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – № 3-4 (95-96). – С. 272-294
 12. Культ особи Володимира Путіна в епоху постмодерну // Стратегічні пріоритети. – № 1. – 2019. – С. 117-132
 13. Православ’я як фактор політичної мобілізації в Україні та Болгарії // Український історичний журнал, № 6, 2021. – С. 106-118

Участь у конференціях

 1. Березовенко А.В. провела лекцію в Українському науковому інституті Гарвардського університету «State-Building Dinamics in Today’s Ukraine: Language Policy and Political Narrative Reflections». Та представила доповідь на Всесвітньому конгресі Асоціації зі студій національностей (ASN) «Presidential Elections in Ukraine: Ideals, Consepts, Rhetoric»