КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Тематика рефератів

 1. Культура як антропологічний феномен.
 2. Архетипи, прасимволи та прафеномени культури.
 3. Культура й цивілізація. Культурно-історичні типи цивілізації.
 4. Взаємодія національного й загальнолюдського в українській культурі.
 5. Ранні форми релігії.
 6. Антропоморфні наскельні зображення Кам’яної Могили.
 7. Чуринги Кам’яної Могили: семантика, символіка та функції.
 8. Значення «неолітичної революції» для становлення стародавніх цивілізацій.
 9. Символіка, атрибутика та зміст звичаю ініціації (за матеріалами українських та російських народних чарівних казок).
 10. Символіка та функції казкового образу Баби-Яги.
 11. Реконструкція міфу про світове яйце (давньоукраїнська традиція).
 12. Міфопоетичний образ Світового Дерева та його символіка в первісній культурі (українська традиція).
 13. Ідея триєдиної світобудови та триєдиної світотворчої сили в українських колядках.
 14. Ідея універсального космічного закону (українська традиція).
 15. Тема тотожності макро- та мікрокосму в українських колядках.
 16. Ідея астрономічної прецесії в міфологічній свідомості: українська традиція та її світовий контекст.
 17. Трипільська цивілізація – «золотий вік» прадавньої української культури.
 18. Орнамент у мистецтві пізнього палеоліту та на трипільському посуді: порівняльна характеристика.
 19. Араттський пласт слов’янської культури.
 20. Кургани на території України: символіка та призначення.
 21. Міфологічні мотиви у творчості Марії Приймаченко.
 22. Ритуал та його функції в доісторичному суспільстві. Обряд як «начало» культури.
 23. Міфологія як найдавніша форма світогляду.
 24. Семантика антропоморфних трипільських статуеток.
 25. Міфологічні уявлення східних слов’ян.
 26. Арійські традиції у слов’янській культурі.
 27. Православний художній канон.
 28. Вплив Візантійської культури на культуру Київської Русі.
 29. Особливості давньоруського світогляду: система двовір’я.
 30. Філософія світла та кольору у храмовому мистецтві Київської Русі.
 31. Функціональне призначення фресок у храмових спорудах Київської Русі.
 32. Мозаїка та фрески Софії Київської.
 33. Протиборство й конвергенція язичництва та християнства як основна домінанта давньоруської культури.
 34. Іконопис на Україні епохи Київської Русі.
 35. В пошуках смислу та логіки історії: компаративний аналіз історико-філософських концепцій К. Ясперса та М. Чмихова.
 36. Літописи Давньої Русі.
 37. Храмові споруди Київської Русі.
 38. Софія Київська в контексті світоглядних явлень русичів.
 39. Структура та символіка храмової архітектури Київської Русі.
 40. Проблематика та ідейний пафос найвизначніших творів давньоруської літератури.
 41. «Слово о полку Ігоревім» – шедевр індивідуальної авторської творчості доби Київської Русі.
 42. «Слово о полку Ігоревім» як історичне джерело.
 43. Символіка зовнішніх контурів та внутрішнього простору храмових споруд Київської Русі.
 44. Природно-наукові уявлення Давньої Русі.
 45. Система освіти та типи шкіл у добу Київської Русі.
 46. Художня система бароко.
 47. Ідея реваншу в «Енеїді» І.П. Коляревського.
 48. Чому Т.Г. Шевченко – «наш перший історик».
 49. Метафізичний гріх України як центральна проблема «Кобзаря» Т.Г. Шевченка.
 50. Творчість Т.Г. Шевченка: Україна як міфологічний концепт.
 51. Архетип могили в творчості Т.Г. Шевченка.
 52. Творчість Т.Г. Шевченка: архетип «кобзаря».
 53. Ідейна спрямованість та символіка образів містерії Т.Г. Шевченка «Великий льох».
 54. «Великий льох» Т.Г. Шевченка та «Велесова книга»: семантичні та ідеологічні паралелі.
 55. Філософія української ідеї у творчості І.Я. Франка.
 56. Філософія національної ідеї в європейській духовній культурі ХІХ ст.
 57. «Мойсей» І.Я. Франка: ідея пасіонарної жертви.
 58. «Похорон» І.Я. Франка: проблема національного обов’язку та зради.
 59. Шедеври інтимної лірики І.Я. Франка: новації форми та змісту.
 60. Проблема національного героя і маси в творчості І.Я. Франка.
 61. Лицарський міф Лесі Українки.
 62. Легенда про Грааль у творчості Лесі Українки.
 63. «Релігія любови» у творчості Л. Українки.
 64. Чому «Лісова пісня» – серце творчості Лесі Українки.
 65. Філософія української історії у творчості Лесі Українки.
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки