КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Усна народна творчість

 1. Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі. Упоряд., передм. Та переклади М. Москаленка.- К.: Дніпро, 1988.-293с.
 2. Українські анекдоти. Фольклор. / Упор. і авт. Передмови Чемерис В.Л. – К.: Укр.письменник, 1995. – 378с.
 3. Українські народні думи та історичні пісні: Зб.: Для сер. та ст.шк.віку / Упоряд., приміт.О.М. Таланчук. – К.: Веселка, 1990. – 239с.
 4. Тисяча і одна усмішка: Анекдоти, жарти, дотепи, замальовки з натури / Упоряд. Ю.М. Кругляк. – К.: Укр.письменник, 1994. – 237с.
 5. Народні легенди та перекази українців Карпат. В. Сокіл. – К.: Наук.думка, 1995. – 157с.
 6. Українські чари. / Упор. О.М. Таланчук. – К.: Либідь, 1992. – 94с.
 7. Народ скаже – як зав’яже. Українські народні прислів’я, приказки, загадки. – К.: Веселка, 1971. – 228с.
 8. Коломийки. / К.: Наук.думка, 1969. – 601с.
 9. Українська народна баллада. / О.І. Дей. – К.: Наук.думка, 1986. – 261с.
 10.  Лемківські співанки. / Зібрав і впорядк.  М. Соболевський. – К.: Музична Україна, 1967. – 319с.
 11. Українська народна вишиванка. / Т.В. Кара-Васильєва та ін. – К.: Либідь, 1996. –  96с.
 12.  Приповідки аба українсько-народня філософія. / Зібрав, підгот. до друку та опублік. В.С. Плав’юк. –  Едмонтон, Канада, 1998. – 352с.
 13.  Дитячий фольклор. / Упоряд.  передм. Г.В. Довженок. – К.: Дніпро, 1986. – 304с.
 14.  Українська усна народна творчість: Підручник  / Лановик М.Б., Лановик З.Б. – К.: Знання, 2001. – 591с.
 15.  Народні усмішки / Упоряд. П.Ф. Гальченка. – К.: Дніпро, 1986. – 310с.
 16.  Пісні кохання ( Уплоряд. і передм. О.І. Дея. – К.: Дніпро, 1986. – 367с.
 17.  Народні співці та музиканти на Україні. / Б. Кирдан. – К.: Музична Україна, 1980. – 179с.
 18.  Українська народна поетична творчість. т. 2. –/ вид. друге, виправлене та доповнене. – К.: Рад.школа, 1958. – 334с.
 19.  Григор’єв – Наш.  Історія України в народних думах та піснях: Для серед. та ст. шк. віку. – К.: Веселка, 1993. – 271с.
 20.  Народ про Кобилицю. Зб. фольклорних творів. – К.: Наук. думка, 1968. – 172с.
 21.  Пісні січових стрілців. Збережено правопис і оформлення від видання 1932 року. – Львів: Вільна Україна, 1990. – 152с.
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки