КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Культурологія. Навчально-методична література

  1. Закович М.М. та ін. Культурологія: Українська та зарубіжна культура. Навчальний посібник., К.: «Знання», 2004.- 567с.
  2. Абрамович С.Д. та ін. Культурологія: Навч.посіб. – К.: Кондор, 2005.-с.352
  3. Дивненко О.В. Эстетика. Эксп.учеб.пособ. – М.: Изд.центр «Аз»,-  1995.-274с.
  4. Євшан Микола. Критика; Літературознавство; Естетика / Упор. Н.Шумило.-К.: Основи, 1998.-658с.
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки