КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Вступ до мовознавства. Навчально-методична література

  1. Гируцкий А.А. Введение в языкознание: Учеб.пособие /А.А. Гируцкий.-Мн.: «ТетраСистемс», 2001.-288с.
  2. Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови: Навч.посібник.-К.: Вища шк., 1991.-231с.
  3. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.- К.: Видавничий театр „Академія”, 2004.-368с. (Альма-матер).
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки