КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Орфографічні словники

  1. Новий орфографічний словник української мови: 50000 слів – К.: Аконіт, 2003. – 414 с.
  2. Орфографічний словник української мови: / А.А. Бурячок. – К.: Наукова думка, 2000. – 400 с.
  3. Орфографічний словник української мови: Близько 125 000 слів/ Уклад. С.І. Головащук, М.М. Пещак, В.М. Русанівський, О.О. Тараненко. – Вид. друге, випр. і доп. – К.: Довіра, 1999. – 989 с.
  4. Новий орфографічний словник української мови: 50 000 слів. – К.: – Аконіт, 1997. – 488 с.
  5. Орфоепічний словник: / Уклад. Н.І. Погребна. – К.: – Радянська школа, 1983. – 629 с.
  6. Орфографічний словник, 5-11 класи. – К.: Освіта, 1996. – 208 с.
  7. Орфографічний словник: / М.П. Стефанцев. – К.: Радянська школа, 1978. – 168 с.
  8. Орфографічний словник української мови: Близько 36 000 сл. – 4-те вид., доопрац. – К.: Наук. думка, 2002. – 464 с. (318к.)