КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Культурологія. Наявність літератури в бібліотеці НТУУ «КПІ»

#

Автор

Назва

Рік

1

Шейко Василь Миколайович

Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець ХІХ-початок ХХІ ст.) : В 2 т. : Монографія

2001

2

Шейко Василь Миколайович

Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець ХІХ-початок ХХІ ст.) : В 2 т. : Монографія

2001

3

Шевнюк Олена Леонідівна

Культурологічна освіта майбутнього вчителя: теорія і практика / О.Шевнюк ; Нац. пед. ун-т

2003

4

Шевнюк Олена Леонідівна

Культурологія : навч. посіб. / О.Л. Шевнюк

2007

5

Шевнюк Олена Леонідівна

Культурологія : Навч. посіб. / О.Л. Шевнюк

2004

6

Федорова Ірина Ігорівна

Культурологія : Навч. посібник / І. І. Федорова ; Національний технічний університет У

2005

7

Тюрменко І. І.

Культурологія: теорія та історія культури / І. І. Тюрменко, С. Б. Буравченкова, П. А. Руди

2005

8

Тюрменко І.І.

Культурологія: теорія та історія культури : Навч. посб. / І.І. Тюрменко, С.Б. Буравченко

2004

9

Сіверс Валерій Анатолійович

Культурологія : Навчально-методичний посібник для студентів усіх спеціальностей : М

2005

10

Семотюк О. П.

Культурологія : навч. посіб. / О. П. Семотюк, О. М. Кучер ; Укр. держ акад. залізничного тр

2007

11

Сапронов Петр Александрович

Культурология : Курс лекций по теории и истории культуры 

1998

12

Сакулин Павел Никитич

Филология и культурология : [Сб. избр. работ] / П. Н. Сакулин ; [Сост., авт. вступ. ст., с. 5-22,

1990

13

Ружмон Дені де

Європа у гріШанс ЄвропиВідкритий лист до Європейців : Пер. з фр. / Д. де Ружмон

1998

14

Розин Вадим Маркович

Культурология : Учебник для студентов вузов 

2000

15

Розин Вадим Маркович

Культурология : Учебник для студентов вузов / В.М. Розин

2001

16

Радугин А. А.

Культурология : Учебное пособие / Сост. и отв. ред. А.А.Радугин

2000

17

Попов Е.А.

Культурология и современная социология / Попов Е.А.

 

18

Подольська Є. А.

Культурологія : Навчальний посібник / Є. А. Подольська. В. Д. Лихвар, К. А. Іванова ; Наці

2005

19

Петрушенко Віктор Леонтійович

Культурологія : Навч. посібн. / В.Л. Петрушенко, С.М. Повторєва та ін.; За заг. ред. В. М. Пі

 

20

Петрушенко Віктор Леонтійович

Культурологія : Навч. посібн. / В.Л. Петрушенко, Є.А. Подольська, С.М. Повторєва та ін.; За

2005

21

Петров-Стромский Владимир Федорович

Тысяча лет русского искусства: история, эстетика, культурология

1999

22

Пархоменко И.Т.

Культурология в вопросах и ответах для отчетов и экзаменов : Учебное пособ. / И.Т. Парх

2001

23

Немировская Людмила Захаровна

Культурология. История и теория культуры : Учебное пособие / Свесоюз. с.-х. ин-т заоч. о

1992

24

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драго

Науковий часопис. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія / НПУ ім. М.П. Драгоманова

2004

25

Національний педагогічний університет ім. М. Драгома

Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія / Нац. пед. ун-т ім. М. Драго

2004

26

Науковий педагогічний університет ім. М.П. Драгомано

Науковий часопис. Рєлігіезнавство. Культурологія. Філософія / НПУ ім. М.П. Драгоманова

2004

27

Морозов Игорь Вячеславович

Основы культурологии. Архетипы культуры / И. В. Морозов

2001

28

Матвєєва Людмила Леонідівна

Культурологія: Курс лекцій : Навчальний посібник / Л. Л. Матвєєва

2005

29

Мамонтов С.П.

Основы культурологии : Учебное пособ. для вузов / С.П. Мамонтов

2001

30

Малюга Юрий Ярославович

Культурология : Учебное пособие 

2000

31

Малюга Юрий Ярославович

Культурология : Учебное пособие / Ю.Я.Малюга ; Моск. гос. индустр. ун-т, Межгос. ун-т “Рут

2001

32

Левяш Илья Яковлевич

Культурология : Курс лекций 

1999

33

Лалл Джеймс

Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід. = Media, Communication, Culture. A Global Approach : Пер.

2002

34

Куренкова Римма Аркадьевна

Эстетика : Учеб. для студ вузов, обуч. по спец. 032800 “Культурология” / Р.А Куренкова

2003

35

Кривцун Олег Александрович

Эстетика : Учебник для студ. вузов по спец. “Культурология”, “Философия”, “Искусствознан

2001

36

Кривцун Олег Александрович

Эстетика : Учебник для студентов вузов по спец.”Культурология”, “Философия” 

2000

37

Краснодембський Здзіслав

На постмодерністських роздоріжжях культури : Пер. з пол. / З.Краснодемський

2000

38

Кононенко Борис Иванович

Культурология: (Альбом схем) : Учебное пособие 

1998

39

Кармин Анатолий Соломонович

Культурология : Учебник для студ. вузов / А.С. Кармин

2001

40

Кармин Анатолий Соломонович

Культурология : Учебник для студ. вузов / А.С. Кармин, Е.С. Новикова

2004

41

Іщенко Олег Миколайович

Культурологія

 

42

Іщенко Олег Миколайович

Навчально – методичний комплекс дисципліни “Культурологія” ; Черкаський нац. ун-т ім. Б.

2007

43

Золкин Андрей Львович

Культурология : Уч. пос. для студ. вузов / Под ред. Н.В. Михайлова

2001

44

Захарченко Галина Миколаївна

Культурологія : Навч. посіб. / Г.М. Захарченко, О.Ю. Колтунов, Т.Л. Подкупко та ін. ; Одес.

2007

45

Закович Микола Михайлович

Культурологія: українська та зарубіжна культура : Навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязю

2007

46

Закович Микола Михайлович

Культурологія: українська та зарубіжна культура : Навч. посіб / М.М. Закович, І.Я. Зязюн

2006

47

Закович М.М.

Культурологія: українська та зарубіжна культура : Навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязю

2004

48

Дмитриева Наталя Анатоліївна

Конспект лекций курса “Культурологія” : Учебн. пособ. / Н.А. Дмитриева

2007

49

Головей Вікторія Юріївна

Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт для студ. спец. “Культурол

2007

50

Гетало Т.Е.

Культурология : Учебн. пособ. для самостоятельного изучения дисциплины / Т.Е. Гетало

2003

51

Герчанівська Поліна Евальдівна

Культурологія : Навч. посіб. / П.Е. Герсанівська ; Відкритий міжнародний університет

2006

52

Гейзінга Йорган

Homo Ludens / Й. Гейзінга ; Пер. з англ. О. Мокровольського

1994

53

Великовский Самарий

Умозрение и словесность:Очерки французской культуры

1999

54

Бондаренко Ленина Ивановна

Психоанализ и культурология : Уч.мет.пос. / Бондаренко Л.И., Таглин С.А., Баженов А.В.

1991

55

Бокань Володимир Андрійович

Культурологія : Навч. посібник для студентів вузів / В. Бокань ; МАУП

2004

56

Бокань Володимир Андрійович

Культурологія : Навч. посібник для студентів вузів / МАУП

2000

57

Белик Андрей Александрович

Культурология : Антропологические теории культур : Учеб. пособ. / А.А. Белик ; Российск

2000

58

Барна Н.

Стильові особливості конструювання імідж-образу / Барна Н.

 

59

Баканурський Анатолій Григорович.

Культурологія : Курс лекцій : Навч. посіб. / А.Г. Баканурський та ін. ; Одеський націона

2004

60

Багацький Володимир Варламович

Культурологія : Історія і теорія світової культури ХХ століття : Навч. посіб. / В.В. Ба

2004

61

Андрущенко Віктор

Культура. Ідеологія. Особистість: методолого-світогладний аналіз / В. Андрущенко, Л. Гу

2002

62

Абрамович Семен Дмитриевич

Культурологія : Начальний посібник / С. Д. Абрамович, М. С. Тілло, М. Ю. Чікарькова ; Київ

2005

63

Стародубцева Л.В.

Ex nihilo. В мастерской художника : Литературно-художественный и культурный альманах ; Ха

2004

64

Київський національний лінгвістичний університет

Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : Альманах : Збірник н

2006

65

Поліщук В.Т.

Григорій Сковорода : Інтерпретації. Культурологія. Філософія. Літературознавство : З

2003

66

 

Культурология. История мировой культуры. = Culturology. History of human.. : Учебник для студентов ву

2000

67

Маркова А.Н.

Культурология. История мировой культуры : Учебное пособие для студ. вузов / Под ред. А.

1998

68

 

Культурология как наука: за и против (материалы обсуждения)

 

69

 

Культурология : Учебное пособие для студентов техн. вузов / Под ред. Надежды Гегамовн

1998

70

Радугин А.А.

Культурология : Учебное пособие / Сост. и отв.ред. Радугин А.А

2001

71

 

Культурологія

 

72

Федорова Ірина Ігорівна

Навчальна програма дисципліни “Культурологія” / Уклад. І.І.Федорова, О.А.Коваль, С.Ю.Бал

2004

73

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драго

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 7: Релігієзнавство. Культурологія. Фі

2007

74

 

Наукові записки / Нац. пед. університет ім. М.П. Драгоманова. Релігєзнавство. Культуролія

 

75

Севастопольский национальный технический университ

Осознание культуры – залог обновления общества. Актуальные вопросы развития науки и образования

 

76

Севастопольский национальный технический университ

Осознание культуры – залог обновления общества. Научный поиск в едином культурном пространстве

2007

77

Київський національний університет культури і мисте

Питання культорології : Зб. наук. праць / Київ. нац. університет культури і мистецтв

2005

78

Собчук Володимир Степанович.

Соціальна антропологія : метод. розробка для студ. спец. “Історія”, “Соціологія”, “Культура”

2007

79

Сидоренко В.Д.

Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : Збірник

 

80

Сидоренко В.Д.

Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : Зб. нау

2007

81

Сидоренко В.Д.

Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : Збірник

2006