КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Енциклопедії

  1. УСЕ Універсальний словник-енциклопедія  / Гол.ред.ради чл.-кор. НАНУ М. Попович. – Київ, «Ірина», 1999. – 1551 с. (318к.)
  2. Українська Літературна Енциклопедія: В 5 тт. / Редкол.: І.О. Дзеверін (відп.ред.) та ін. – К.: „Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана. 1995.  (318к.)
  3. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 тт. Т. 5. Искусство / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Инфра – М», Издательство «Весь мир», 2001. – 480 с. (318к.)
  4. Енциклопедія українознавства для школярів і студентів / Авт.-уклад. В.В. Олефіренко та ін. – Д.: Сталкер, 2000. – 496 с.
  5. Популярна юридична енциклопедія / Кол.авт.: В.К. Гіжевський та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 528 с. (318к.)
  6. Мала енциклопедія  етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рекол.: Ю.І. Римаренко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра: Генеза, 1996. – 942 с. (318к.)
  7. Энциклопедия мистицизма: – СПб.: Издательство «Литера», 1996. – 480 с. (318к.)
  8. Українська мова. Енциклопедія. / Редкол. В.М. Русанівський та ін. – К.: «Укр.енцикл.», 2000. – 752 с.  (318к.)
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки