КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Довідники

 1. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002. – 550 с.
 2. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – К.: Рідна мова, 2000. – 351 с.
 3. Українська мова в таблицях: Довідник. – К.: Вища шк., 1993. – 239 с.
 4. Українська література у портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст.: Довідник / Редкол.: С.П. Денисюк, В.Г. Дончик, П.П. Кононенко та ін. – К.: Либідь, 2000. – 360 с.
 5. Словник-довідник біблійних осіб, племен і народів. – К.: Україна, 1995, –  429 с.
 6. Власні імена людей. / Л.Г. Скрипник, Н.П. Дзятківська. – К.: Наукова думка,   1986. – 309 с.
 7. Ринкова термінологія ділової людини: Словник-довідник / В.М. Лінніков, В.В. Борковський, В.В. Рокоча та ін. – К.: Абрис, 1992. – 96 с.
 8. Власні імена людей. Словник-довідник / Л.Г. скрипник, Н.П. Дзятківська. 2-ге вид.,випр. і доп.- К.: Наукова думка, 1996. – 332 с. 
 9. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 100 тис.слів / Уклад. С.Я. Єрмоленко та ін. – Вид. 2-е, доп. і випр. – К.: Довіра: УНВЦ „Рідна мова”, 1999. – 878 с. (318к.)
 10.  Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К.: Наук. думка, 1995. – 686 с.