Error message

Strict warning: Only variables should be passed by reference in eval() (line 3 of /var/www/clients/client232/web273/web/arch/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Історія України

 1. Радянська енциклопедія історії України. В 4-х т. – К.: Голов. ред. Укр. рад. енциклопедії, 1972. – 573с., 547с., 573с., 580с.
 2. Федирко А.М. Новгород – Северский: Город десяти веков: Фотопутеводитель. – К.: Мистецтво, 1989. – 167с.
 3. Щекин Г.В. Социальная философия истории (теория социального развития): Монография. – К.: МАУП, 1996. – 152с.
 4. Лесков А. Новые сокровища курганов Украины. Ленинград, Аврора, 1972. – 150с.
 5. Субтельний Орест.  Україна: Історія / Пер. З англ. Ю.І. Шевчука. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1992. – 512с.
 6. Григор’єв – Наш.  Історія України в народних думах та піснях: Для серед. та ст. шк. віку. – К.: Веселка, 1993. – 271с.
 7. Котляр М., Кульчицький С.  Довідник з історії України. – К.: Україна, 1996. – 463с.
 8. Даниленко В.М., Кокін С.А. Всесвітня історія: Хронологія основних подій. – К.: Либідь, 1997. – 264с.
 9. Верига Василь. Нариси з історії України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). – К.: Світ, 1996. – 446с.
 10.  І. Войцехівська та ін. Історія України в особах: ХІХ-ХХст. / – К.: Україна, 1995. – 479с.
 11.   Мельник Л.Г. та ін.    Історія України: Курс лекцій: У 2 кн. Кн. 2 – ХХ століття; Навч. посібник. – К.: Либідь, 1992. – 464с.
 12.  Лукінюк Михайло. Україна – Крим – Росія: сучасне на тлі минулого, або старі міфи і нова реальність взаємин. – К., „Бібліотека українця”, 2000. – 351с.
 13.  Різниченко Василь. Пилип Орлик – гетьман України.;  І. Борщак. Великий мазепинець Григор Орлик: Іст. Оповіді / Перед. Та прим. В.О. Шевчука. – К.: Укр. письменник, 1996. – 302с.
 14.   Історія України в запитаннях та відповідях: Випуск перший. – К.: Т-во „Знання” УРСР, 1989. – 48с.
 15.   Історія: запитання та тести. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів. – К.: Генеза, 1993. – 345с.
 16.   Крип’яткевич І.    Всесвітня історія: У 3 кн. Кн. 3. Найновіші часи. – К.: Либідь, 1995. – 288с.
 17.  Крип’яткевич І.    Всесвітня фсторія: У 3 кн. Кн. 2.  Середньовіччя і нові часи. – К.: Либідь, 1995. – 424с.
 18.  Крип’яткевич І.    Всесвітня фсторія: У 3 кн. Кн. 1 Стародавні часи. – К.: Либідь, 1995. – 464с.
 19.  Хрестоматія з історії Української РСР. Т. 1 З найдавніших часів до кінця 50-х років ХІХ ст.: Посібник для вчителів. – К.: Рад. школа, 1959. – 747с.
 20.  Отт-Скоропадська О. та ін. Останній гетьман. Ювілейний збірник пам’яті Павла Скоропадського (1873-1945). – К.: Академпрес, 1993. – 397с.
 21.  Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 – березень 1918). – Київ – ЛьвівМісіонер, 1996. – 370с.
 22.  Шевальє,  П’єр. Історія війни козаків проти Польщі. – К.: Томіріс, 1993. – 224с.
 23.  Мельник Л.Г., Гуржій О.І та ін.  Історія України: Курс лекцій: У 2 кн. Кн. 1 – Від найдавніх часів до кінця ХІХ сиоліття. – К.: Либідь, 1991. – 576с.
 24.  Мовчан О.М., Огінська А.П. та ін.  Голод 1921 – 1923 років в Україні: Зб. документів і матеріалів. – К.: Наук. думка, 1993. – 240с.
 25.  Чмихов М.О. Курганні пам’ятки як явище давньої культури: Навч. посібник. – К.: НМК ВО, 1993. – 144с.
 26. Іванченко Р.П. Київська Русь: початки Української держави: Посібник з історії. – К.: Просвіта, 1995. – 96с.
 27.  Сторінки історії: Збірник наукових праць. – К.: ІВЦ „Видавництво „Політехніка”, 2003. – Вип. 17. – 180с.
 28.  Когут, Зенон. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760 – 1830. – К.: Основи, 1996. – 317с.
 29.  Шерер, Жан-Бенуа. Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців…: Пер. з фр. В.В. Коптілов. – К.: Укр. письменник, 1994. – 311с.
 30.  „Клейноди України (з історії державної і національної символіки)”. Комплект з 33-х кольорових художніх сувенірних листівок.