Error message

Strict warning: Only variables should be passed by reference in eval() (line 3 of /var/www/clients/client232/web273/web/arch/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Бібліографія, критика, публіцистика

 1. Верстюк В.Ф., Пиріг Р.Я.  М.С. Грушевський. Коротка хроніка життя та діяльності. – К.: Либідь, 1996. – 144с.
 2. Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушевського: Останнє десятиліття (1924-1934). – К.: Миронівка: МП «Офорт». – 198с.
 3. Марія Білоус – Гарасевич. Ми не розлучалися з тобою, Україно: Вибране (1952-1998). -  Канада, 1998. – 768с.
 4. «Просвіта»: історія та сучасність (1968 - 1998): Зб. Матеріалів та документів, присвячених 130-річчю ВУТ «Просвіта» ім. Тараса Шевченка / Упоряд., ред.. В. Германа. – К.: Вид. центр «Просвіта», Вид. «Веселка», 1998. – 488с.
 5. Антологія української поезії: В 6-ти т. Т. 6 / Упоряд. І. Зуба. – К.: Дніпро, 1986. – 445с.
 6. Антологія української поезії: В 6-ти т. Т. 2. / Упоряд. М. Грицай та ін. – К.: Дніпро, 1984. – 327с.
 7. Антологія української поезії: В 6-ти т. Т.4.  / Упоряд. С. Крижанівський. – К.: Дніпро, 1985. – 422с.
 8. Антологія української поезії: Т. 2 / Упор. М. Рильський. – К.: Держ. вид. худ. літ-ри,  1957. –  425с.
 9. Лобач – Жученко Б.Б. Літопис життя і творчості Марка Вовчка. – К.: Дніпро, 1969. – 446с.
 10. Вервес Г.Д.  Польська література і Україна: Літ.-крит. Нариси. – К.: Рад. Письменник, 1985. – 381с.
 11.  Кисельов О.І. Література гарту й боротьби: Дослідження. – К.: Дніпро, 1972. – 415с.
 12.  Пепа В.І. Україна в дзеркалі тисячоліть. – К.: ВЦ «Просвіта», 2006. – 344с.
 13.  Микитась Василь. Давньоукраїнські студенти і професори. – К.: Абрис, 1994. – 288с.
 14.  Кисельов Й. М. Поетеса української сцени: Життя і творчість нар. Артистки СРСР Наталії Михайлівни Ужвій. – 2 вид. – К.: Мистецтво, 1987. – 186с.
 15.  Квітковський Денис. Боротьба за українську ідею: Зб. публіцистичних творів упор. і зредаг. Василь Верига. – США - Канада, 1993. – 600с.
 16.   Зубавіна І.Б. Час і простір у кінематографі (Інститут проблем сучасного мистецтва АМУ). – Київ: Щек, 2008. – 448с.
 17.  Сиваченко М., Деко О. Леонід Глібов: Дослідження і матеріали. – К.: Дніпро, 1969. – 286с.
 18.  Жук Н.Й  Анатолій Свидницький. Нарис життя і творчості. – К.: Дніпро, 1987. – 150с.
 19.  Слово в бою.  Муза в солдатській шинелі: Поезія укр. рад. поетів. – К.: Рад. письменник, 1975. – 222с.
 20.  Соло. Антологія одного вірша. – К.: Я, ти, ми. -  141с.
 21.  Ревуцький Валеріан. В орбіті світового театру. – Київ – Нью-Йорк, Вид-во М.П. Коць, 1995. – 243с.
 22.  Нарис історії «Просвіти» / Р. Іваничук та ін. – Львів – Краків – Париж: Просвіта, 1993. – 232с.
 23.  Здоровега В.Й. Збагнути день сущий. – К.: Дніпро, 1988. – 263с.
 24.  Українські канадці в історичних зв’язках із землею батьків: До 100-річчя прибуття перших українських поселенців до Канади: Збірник. – К.: Дніпро, 1990. – 231с.
 25.  Слов’янські літератури: Доповіді. Міжнародний з’їзд славістів. – К.: Наукова думка, 1988. – 230с.
 26.  Слов’янські літератури: ІХ міжнародний з’їзд славістів. – К.: Наукова думка, 1983. – 277с.
 27.  Слабошпицький М.Ф. Тодось Осьмачка: Літ. профіль;                                 Никифор Дровняк із Криниці:  Роман-колаж (фрагменти). – К.: Рада,  1995. – 142с.
 28.  Драгоманов М.П. Літературно – публіцистичні праці. В 2-х т. – К.: Поліграф. Комбінат, 1969. – 531с., 592с.
 29.  Єфремов С.О. Історія українського письменства. – К.: Феміна, 1995. – 688с.
 30.  Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського. Кн. 2: 1941-1964. -  К.: Інтел, 1993. – 269с.
 31.  Іван Котляревський: У документах, спогадах, дослідженнях. Збірник / Упор. Анатолій Залишко. – К.:  Дніпро, 1969. – 630с.
 32.  Волинський П.К.  Іван Котляревський: Життя і творчість. Третє, доп. і перероб. видання. – К.: Дніпро, 1969. = 267с.
 33.  Лесин В.М. Василь Стефаник – майстер новели. – К.: Дніпро, 1970 – 328с.
 34.  Леонід Арсенійович Булаховський (До 70-річчя з дня народження і 50-річчя наукової і науково-педагогічної діяльності). – К.: Вид. Акад. наук Укр. РСР, 1958. – 30с.
 35.  Коваленко Л.М. Статті та нариси. – К.: Дніпро, 1987. – 422с.
 36.  Зайцев, Павло.  Перше кохання Шевченка     
 37.  В. Петров. Романи Куліша; Аліна й Костомаров. – К.: Україна, 1994. – 320с. (одна книжка).
 38. Канигін Ю.М., Ткачук З.Ю.  Українська мрія. – К.: Лексикон, 1996. – 152с.
 39. Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини ХІХ – початку ХХ століття.  – Київ – Чернівці, 1999. – 299с.
 40. Юхим Михайлів.  Матеріали міжнародної конференції. – К.: Абрис, 1997. – 188с.
 41. Нахлік Є.К.  Пантелеймон Куліш: До 170-річчя від дня народження. – К.: Т-во «Знання» УРСР, 1989. – 48с.
 42. Шнайдер Б.  А. Головко: Літературний портрет. – К.: Держ. вид-во худ. літ-ри, 1961. – 99с.
 43. Ткаченко Н.С., Ходосов К.О.  Вивчення творчості Михайла Стельмаха: Посібник для вчителів. – 2-е вид. із зм. і доп.. – К.: Рад. школа, 1981. – 224с.
 44. Бурляй Юрій. Михайло Стельмах: Літературний портрет. – К.: Держ.вид. худ. літер., 1962. – 123с.
 45. Хитрук В.О.  Василь Мисик: Нарис життя і творчості. – К.: Дніпро, 1987. – 167с.
 46. Качкан В.А. Михайло Павлик: Літературно-критичний нарис. – К.: Дніпро, 1986. – 175с.
 47. Клочек Г. Д.  «Душа моя сонця намріяла…»: Поетика «Сонячних кларнетів» Павла Тичини. – К.: Дніпро, 1986. – 367с.
 48. Костюченко В.А. Степан Васильченко. Життя і творчість. – К.: Дніпро, 1978. – 155с.
 49. Гончар О.І. Григорій Квітка – Основ’яненко: Семінарій. – К.: Вища шк., 1974. – 200с.
 50. Костенко Н.В. Поетика Миколи Бажана. – К.: Вид-во Київського університету, 1971. – 169с.
 51. Орлик П.І.  Андрій Головко. Нарис життя і творчості. – К.: Дніпро, 1986. – 213с.
 52. Карбованих слів володар.  Спогади про Миколу Бажана / Упоряд. Н.В. Бажан-Лауер. – К.: Дніпро, 1988. – 517с.
 53. Володимир Панченко. Морський рейс Юрія Третього: Юрій Яновський: сторінки молодості. – Кіровоград: ПВЦ «Мавік», 2002. – 148с.
 54. Смолич, Юрій. Мої сучасники (Літературно-портретні нариси). – К.: Рад. письменник, 1978. – 374с.
 55. Бєляєв, Володимир, Йолкін, Анатолій. Ярослав Галан. – К.: Молодь, 1974. – 285с.
 56. «Я син свого народу». Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого). – К., 2005. – 412с.
 57. Штонь, Григорій. Духовний простір української ліро-епічної прози. – К.: 1998. -     316с.
 58. Бугайко Т.Ф. та ін. Олесь Гончар в школі. – К.: Рад. школа, 1968. – 178с.