Error message

Strict warning: Only variables should be passed by reference in eval() (line 3 of /var/www/clients/client232/web273/web/arch/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Сучасна українська мова. Наявність літератури в бібліотеці НТУУ «КПІ»

#

Автор

Назва

Рік

1

Ясакова Наталія Юріївна

Сучасна українська мова : Завдання і вправи до практичних та самостійних занять для с

2003

2

Януш Ядвига Вацлавівна

Сучасна українська мова : Курс лекцій; [Для нефілол. вузів] / Ін-т змісту і методів навч

1996

3

Шумей Ігор

Сучасна українська мова : практикум

 

4

Шкуратяна Надія Григорівна

Сучасна українська літературна мова : Навчальний посібн. для студ. пед. вузів / Н.Г. Шк

2000

5

Шеремета Н.П.

Сучасна українська літературна мова: Фонетика. Фонологія. Орфологія. Графіка Орфогра

 

6

Шевченко Людмила Юріївна та інш

Сучасна українська мова : Довідник / Шевченко Л.Ю., Різун Володимир Володимирович, Лис

1993

7

Хрустик Надія Михайлівна

Сучасна українська літературна мова: Морфеміка. Словотвір : Практикум : Навч. посіб. 

2005

8

Ужченко Віктор Дмитрович

Сучасна українська мова : Збірник вправ і завдань / В.Д. Ужченко, Т.П. Терновська, Т.С. М

2006

9

"Сучасна україністика:проблеми мови, історії та наро

Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції"Сучасна україністика: пробл

2005

10

Плющ , Надія Прокопівна. та ін.

Сучасна українська літературна мова. Фонетика : Навч. посіб. для студ.- філологів / Н. П

2002

11

Плющ Марія Яківна та інш

Сучасна українська літературна мова : Збірник вправ : Навчальний посібник для студе

1995

12

Мірченко Микола Васильович

Сучасна українська літературна мова: синтаксис : Робоча прогр. та метод. рек. для студ.

2003

13

Микитин Марія Львівна

Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : Практикум : Н

2005

14

Максименко Василь Федорович

Сучасна ділова українська мова : підручник для вищ. нав. закл. / В.Ф. Максименко

2006

15

Литвин Іван Васильович

Сучасна українська мова в схемах і таблицях : Навч. посіб. для серед. загальноосвіт. шк.

2003

16

Колоїз Жанна Василівна

Сучасна українська літературна мова

 

17

Кобылянська М.Ф.

Сучасна українська літературна мова

1992

18

Зубков Микола Григорович

Сучасна українська ділова мова : Підручник для вищ. навч. закл. / М.Г. Зубков

2004

19

Зубков Микола Григорович

Сучасна українська ділова мова : Підручник для вищ. навч. закл. / М.Г. Зубков

2003

20

Зубков Микола Григорович

Сучасна українська ділова мова : підручник для вищ. та серед. спец. навч. закл. / М. Зубк

2006

21

Зубков Микола Григорович

Сучасна українська ділова мова : підручник / М. Г. Зубков

2005

22

Дудик Петро Семенович

Сучасна українська мова : завдання і вправи : навч. пос. / П.С. Дудик, В.М. Литовченко

2007

23

Грищенко , Арнольд Панасович.

Сучасна українська літературна мова : Підручник для студ. філолог. спец. вузів / А.П.Гр

2002

24

Горпинич Володимир Олександрович

Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія : Навч. пос. д

1999

25

Горох Галина Василівна

Сучасна українська мова. Фонетика-морфологія (контрольні роботи) : Метод. рек. для студ

2003

26

Волох О. Т.

Сучасна українська літературна моваМорфологіяСинтаксис : Підручник для студ.-заоч. п

1989

27

Бондар Олександр Іванович

Сучасна українська мова. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикол

2006

28

Бойко Надія Іванівна

Сучасна українська літературна мова : Контрольно-тренувальні завдання з фонетики, фо

2007

29

Бойко Вікторія Миколаїіна

Сучасна українська літературна мова: Морфеміка. Словотвір : Навч. посіб. для студ. філо

2003

30

Бевзенко Степан Пилипович

Сучасна українська мова. Синтаксис : Навч. посіб. / С.П. Бевзенко, Л.П. Литвин, Г.В. Семер

2005

31

 

Сучасна українська літературна мова : Підручник для студентів філолог. спец. вузів / 

2001

32

Плющ , Марія Яківна.

Сучасна українська літературна мова : Підручник для студ. філолог. спец. вузів / [М.Я. П

2001

33

 

Сучасна українська літературна мова : Підручник для студентів філолог. спец. вузів / 

1997

34

Грищенко , А. П..

Сучасна українська літературна мова : Підручник для студентів педінст. спец. 02.19.00 "Укр

1993

35

 

Сучасна українська літературна мова : Підручник для студентів вузів дисц."Сучасна укр

1994

36

 

Сучасна українська мова : Підручник для студ.гуманітарних спец.вузів / О.Д.Пономарів,

2001

37

Пономарев , Олександр Данилович.

Сучасна українська мова : Підручник для студентів гуманіт. спец. вузів / За ред. О.Д.По

1997

38

Пономарев , А. Д..

Сучасна українська мова : Синтаксис : Підручник для студентів фак. журналістики ун-ті

1991

39

Пономарев , А. Д..

Сучасна українська мова : Синтаксис : Підручник для студентів фак. журналістики ун-ті

1994

40

Онуфрієнко , Олена Петрівна.

Тести та завдання до курсів "Вступ до українознавства", "Сучасна українська мова" : Для

1991