Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Новини кафедри

Стаття присвячена аналізу особливостей відбору професійно-орієнтованих текстів для вдосконалення культури мовлення майбутніх фахівців технічних спеціальностей в процесі викладання курсу «Культура наукового технічного мовлення фахівця». (Далі)
У лінгводидактичній та педагогічній літературі із різною активністю порушувалися питання підвищення культури мовлення майбутніх фахівців технічних спеціальностей на основі використання професійно-орієнтованих текстів, проте методики представлені фрагментарно, що унеможливлює ефективну організацію роботи студентів з оволодіння мовою майбутньої професії. Аспектам формування культури професійного мовлення присвячено роботи Г. Берегової, Т. Гороховської, І. Довженко, М. Криськів, М. Маруна, Л. ...
Життя і багатогранна діяльність видатного українця Івана Яковича Франка віддавна привертала увагу учених, спільними зусиллями яких було витворено франкознавство як окрему галузь міждисциплінарних досліджень, що розвивається на межі літературознавства, мовознавства, фольклористики, етнографії, історії, філософії, психології, соціології, економіки і правознавства. Особливий період у розвитку франкознавства розпочався після здобуття Україною незалежності, коли уможливився вільний, об’єктивний,...
Мови успішно живуть тоді, коли ми дбаємо про ці мови… (Міхаель Мозер)   Національна безпека – це стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз [1]. До чинників національної безпеки належать: інформаційний (захист українського інформаційного простору – телебачення, радіо, Інтернет – від стороннього впливу); освітній (захист українського освітнього простору від стороннього впливу), науковий (підтримка й розвиток національних наукових...
Навчальна дисципліна «Наукова українська мова» формує науково-досліднцьку професійно орієнтовану мовну компетентність та передбачає розвиток усного та писемного академічного мовлення. Дисципліна належить до циклу навчальних дисциплін для здобуття глибинних знань. Програма навчальної дисципліни «Наукова українська мова» складається відповідно до освітньо-наукової програми на здобуття ступеня доктора філософії. Аспіранти як науковці, здобувачі наукових ступенів повинні володіти українською...
Образ дива в агіографічних творах про св. Миколая Мирлікійського в українській літературній традиції ХІ–ХІІ ст. обумовлюється містичністю, пов’язаною із безпосередньою синергією із самим Богом; аксіологічністю як цілою системою загальнолюдських, морально-етичних цінностей, здатних відповідати потребам людей. Мета нашого повідомлення – розкрити на прикладі житійного твору через художнє поле асоціацій, через взаємодію образів, подій і вчинків особливість дива як ціннісну категорію. Диво завжди...
Під час проведення практичних занять з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» особливу увагу, звичайно,необхідно приділяти практиці усного мовлення студентів. На сьогодні ситуація складається таким чином, що багато студентів у повсякденному житті та й, на жаль, під час навчання спілкується російською мовою. Українська мова у таких випадках залишається пасивною, а це аж ніяк не сприяє вдосконаленню мовленнєвих навичок майбутніх фахівців, які згідно з 10 статтею Конституцією...
Тези до методичного семінару 1. Закони логіки Логіка - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень. Як і будь-якій науці, логіці притаманні певні закони, а саме: закон тотожності; закон несуперечності; закон виключеного третього; закон достатньої підстави; Логічний закон в загальному розумінні – внутрішня суттєва, необхідна взаємозв'язаність між логічними формами у процесі побудови роздумів. Це свідчить про обов′язкове застосування їх на практиці...
Applied software designed to create computer Presentations, called presentation processing systems, or presentation editors. Among the computer presentations are slide and streaming presentations. Slide presentation is developed and demonstrated as a sequence of slides. Slide presentation - this is a separate on-screen page that can contain text, graphics, video and audio objects, hyperlinks. The speaker, as a rule, manages the change of slides on the screen, the sequence of appearing on them...
Прикладні програми, призначені для створення комп’ютерних презентацій, називаються системами опрацювання презентацій, або редакторами презентацій. Серед комп’ютерних презентацій розрізняють слайдові та потокові презентації. Слайдова презентація розробляється і демонструється як послідовність слайдів. Слайд презентації – це окрема екранна сторінка, що може містити текстові, графічні, відео- та звукові об’єкти, гіперпосилання. Доповідач, як правило, керує зміною слайдів на екрані, послідовністю...

Сторінки