Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Новини кафедри

Історія української культури: впливи, запозичення, етнографізм, мистецькі напрями, стилі, течії 13 грудня 2016 року відбувся науково-практичний семінар студентів ФПМ „Історія української культури: впливи, запозичення, етнографізм, мистецькі напрями, стилі, течії” (викл. Кушлаба М.П.). Із презентаційними доповідями, тематика яких охоплювала розвиток української культури від найдавніших часів до сьогодення, виступили 12 учасників. Певна річ, теми відновлення історичної справедливості, питання...
Історія давньоукраїнських наукових жанрів риторики: діалог, полеміка, дискусія, хроніка 02 грудня 2016 року відбувся науково-практичний студентський семінар ФТІ „Історія давньоукраїнських наукових жанрів риторики: діалог, полеміка, дискусія, хроніка”. За основу і зміст семінару править наукова монографія: Пещак М.М. Розвиток давньоруського і староукраїнського наукового тексту / Національна академія наук України. Інститут української археографії. – К.: Видавництво „Українознавство”, 1994. – 272...
Українська художня культура: історія та сучасність Сучасна українська культура за своєї історичною долею стоїть дещо перед іншими проблемами, ніж культури багатьох європейських країн, але є у них і дещо спільне: вона зараз також перебуває в такому ж становищі, яке можна визначити як відчайдушні пошуки справжності Проголошення незалежності України (24 серпня 1991р.) і розбудова самостійної держави Україна створили принципово нові, формально цілком сприятливі умови для розвитку культури. 19...
Rhetoric: the art of rhetoric or a means of manipulation? Rhetoric is one of the oldest socio-linguistic disciplines. People have long known the strength of verbal art and used its entire history. But the attitude of the rhetoric has changed, depending on the progress of science and some knowledge. The human personality evolved. What is the rhetoric today: the art of rhetoric or means of manipulation of the human mind? The answer is looking for students 1 year of study ESC IASA NTUU "Igor...
Риторика: мистецтво красномовства чи засіб маніпуляції? Риторика є одною з найдавніших суспільно-лінгвістичних дисциплін. Люди здавна знали, яку силу має словесне мистецтво і застосовували його протягом усієї своєї історії. Проте ставлення до риторики змінювалося, залежно від того, як розвивалася та змінювалася наукова думка, прогресували ті чи інші галузі знань, зрештою еволюціонувала людина як особистість. Чим є риторика сьогодні: мистецтвом красномовства чи засобом маніпуляції людською...
9 березня в Україні і світі традиційно відзначають день народження Тараса Шевченка – одного з найвидатніших діячів нашої культури, найпалкішого поборника, захисника української нації. З цієї нагоди курсанти 2 курсу ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського разом з викладачем кафедри української мови, літератури та культури Бондаренко Ю.Л. підготували і провели урочистий захід. Поет Євген Маланюк свого часу сказав про Шевченка: «Він, ким зайнялось і запалало», для сьогоднішнього покоління він той, з кого...
Ability to analyze events and phenomena of the past, to understand their impact on the present, to make prognosis for the future is an important aspect of modern education. These issues are discussed 10.20.2016 at scientific student seminar held with the participation of 3 year students ESC IASA NTUU "Igor Sikorsky KPI " Questions covered a wide range of phenomena of material culture (literature, painting, music, architecture) and social processes (the state of education in Ukraine in different...
Одним з важливих аспектів сучасної освіти є вміння аналізувати події та явища минулого, розуміти їх вплив на сучасність, робити прогноз щодо майбутнього. Саме таким питанням був присвячений науковий студентський семінар, що відбувся 20.10.2016 за участі студентів 3 курсу ІПСА НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Питання, що розглядалися й обговорювалися охоплювали широкий спектр як явищ матеріальної культури (література, живопис, музика, архітектура), так і соціальних процесів (стан освіти в...
Правовою основою для здійснення державної мовної політики в Україні є: Конституція України, зокрема стаття 10 (1996); Рішення Конституційного Суду України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі і навчальних закладах України (від 14 грудня 1999 р.); Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» (2003). Закон України «Про засади державної мовної політики» (8 серпня...
При опануванні теми «Проблеми перекладу та особливості редагування наукових текстів» з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» студенти мають навчитися послуговуватися різними типами словників під час перекладу та редагування наукових текстів українською мовою. Нині у роботі з іншомовними джерелами активно використовують комп’ютерний переклад. Побачити типові помилки такого перекладу, проаналізувати причини їх виникнення та навчитися їх уникати, звісно, найкраще під час практичного...

Сторінки