Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Новини кафедри

Кредитний модуль «Засади усного професійного мовлення (риторика)» передбачає підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння засадами усного мовлення; вироблення умінь та навичок особистого та професійного спілкування, написання та виголошення промов різного виду, що сприятиме якісному професійному спілкуванню, як під час навчання, так і в подальшій фаховій діяльності. Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна "Засади...
Предмет кредитного модуля – теоретичні знання про предмет мовознавства та його місце в системі наук; систематизація знань про знакову природу мову, взаємозв’язок мови, мислення і свідомості, мови і мовлення, структуру мови; знання основних рівнів мовної структури, взаємодії мови і суспільства, мови й історії (розвиток мови). Міждисциплінарні зв’язки: кредитний модуль  «Загальне мовознавство» ґрунтується та взаємопов’язана зі знаннями та уміннями, якими студенти оволодівають у процесі засвоєння...
Кредитний модуль 2/І (1) «Вступ до мовознавства» належить до дисципліни «Вступ до романо-германського мовознавства» 2/І і викладається на І курсі для студентів факультету лінгвістики. Модуль належить до циклу загальної підготовки навчальних дисциплін базової підготовки. Модуль розраховано на 2 кредити загальним обсягом 60 годин. Семестрова атестація – диференційований залік. Міждисциплінарні зв’язки: модуль разом з модулями: «Історія іноземної мови» 2/І(2), «Порівняльна типологія» 6/І,«Сучасна...
Навчальна дисципліна належить до циклу загальної підготовки, навчальні дисципліни соціально-гуманітарної підготовки дисциплін професійної та практичної підготовки. Предмет вивчення дисципліни «Культура мови та ділове мовлення»: культура української мови у сфері ділового усного та писеного мовлення. Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Культура мови та ділове мовлення» - разом з дисциплінами «Українська мова за професійним спрямуванням», «Засади усного професійного мовлення (риторика)», «...
Навчальна дисципліна належить до обов’язкових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Предмет навчальної дисципліни – теоретичні знання про предмет мовознавства та його місце в системі наук; систематизація знань про знакову природу мову, взаємозв’язок мови, мислення і свідомості, мови і мовлення, структуру мови; знання основних рівнів мовної структури, взаємодії мови і суспільства, мови й історії (розвиток мови). Міждисциплінарні зв’язки: кредитний модуль  «Загальне...
Кредитний модуль 2/І (1) «Вступ до мовознавства» належить до дисципліни «Вступ до романо-германського мовознавства» 2/І і викладається на І курсі для студентів факультету лінгвістики. Модуль належить до циклу загальної підготовки, навчальних дисциплін базової підготовки. Модуль розраховано на 2 кредити загальним обсягом 60 годин. Семестрова атестація – диференційований залік. Міждисциплінарні зв’язки: модуль разом з модулями: «Історія іноземної мови» 2/І(2), «Порівняльна типологія» 6/І,«Сучасна...
Одним із завдань вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є засвоєння фахової термінологічної лексики крізь призму її становлення, функціонування, граматичних особливостей її застосування в науковому стилі. Це завдання ускладнюється об’єктивними обставинами: дисципліна починає викладатися на першому курсі, коли студенти ще не мають фундаментальних фахових знань, а отже, і системи спеціальних понять; пояснення термінологічної лексики як системи спеціальних понять...
У науковій літературі багато уваги приділяється провідним, так званим соціальним компетенціям молодої людини. Викликають інтерес питання, пов'язані з мовною компетенцією. Якщо розглядати мовну компетенцію як узагальнене поняття інтегрованої властивості особистості, то структура цієї компетенції включає три основні (специфічно предметні) блоки: власне мовні, мовленнєві і комунікативні компетенції. Зрозуміло, що під час навчання студенти набувають ще соціокультурні компетенції, які, по суті, пов'...
Шановний добродію! Просимо Вас узяти участь в опитуванні та відповісти на запропоновані питання. Ваші відверті відповіді дозволять отримати важливу інформацію для підвищення рівня академічної доброчесності в нашому університеті. Ваші відповіді будуть використані лише в узагальненому вигляді. (читати далі)
Шановні колеги! Всі ми є свідками катастрофічно зростаючої кількості публікацій українських науковців у журналах низького рівня - так званих журналах-смітниках, чи журналах-хижаках, де за певну оплату друкуються наукові публікації сумнівної якості. Ми також спостерігаємо, як збільшилася кількість пропозицій від так званих закордонних видань, від організаторів міжнародних конференцій та міжнародних наукових стажувань, які за певну плату здійснюють відповідну послугу. Такі оголошення обіцяють...

Сторінки