Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Новини кафедри

Протягом першого семестру 2017 / 2018 навчального року кафедра української мови, літератури та культури ФЛ КПІ ім. Ігоря Сікорського проводила літературний конкурс «У слові розкривається душа». Відповідальна за проведення цього конкурсу – викл. Олена Новак. Упродовж першого семестру до журі конкурсу надходили твори молодих талантів: поетів і прозаїків – КПІ ім. Ігоря Сікорського. Переважна більшість учасників розкривали свій талант у віршуванні, де виявляли свої вміння в тонкому осягненні...
Чистота мови – одна з її комунікативних якостей, пов’язана з правильною літературно-нормативною вимовою, з відсутністю позалітературних елементів: діалектизмів, вульгаризмів, плеоназмів, штампів, канцеляризмів, слів-паразитів, таких мовно-виражальних засобів, що не відповідають нормам моралі [4, с. 74]. Чистота мови належить до числа найрозмитіших понять стилістики. Більшість дослідників, які займаються проблемою якості мови, називають «чистоту» одним із важливих критеріїв ефективної...
Професійна діяльність кожного, суспільно активного громадянина має властивість виявляти себе через різні форми спілкування як засіб утвердження і привнесення загальнолюдських цінностей, як-от: свободи, правди, достовірності, толерантності, примирення. Ці форми комунікації можуть супроводжуватися доречними мовними засобами, методиками, застосуванням найпоширеніших законів спілкування. Для найбільш ефективного виконання своєї соціальної ролі сучасна людина покликана володіти знаннями не лише з...
Шановні студенти ІПСА та ФТІ! 14 грудня 2017 року відбудеться науково-практичний семінар для студентів ІПСА та ФТІ на тему: „Комунікативна складова культури мовлення: ораторське мистецтво, українська мова як офіційна й державна в різні періоди свого становлення, вживання сленгу в молодіжному середовищі”. Початок заходу о 15:55 (ауд. 57-А, корп. 14). Запрошуємо всіх охочих. Оргкомітет: викл. М.П. Кушлаба
Перехід від індустріального до інформаційно-технологічного суспільства зумовлює необхідність перебудови всієї системи освіти, змінює освітні потреби щодо підготовки й розвитку сучасного спеціаліста, мобільність якого залежить від володіння інформацією та здатності до обміну нею, комунікативності, самостійного набуття необхідних для професійної діяльності знань, умінь, навичок. Бурхливий розвиток засобів інформатизації (комп’ютерів, комп’ютерної комунікації, будь-яких електронних пристроїв), а...
Проблеми порядності, честі, чесності, наукової етики уже давніше постали перед українською академічною спільнотою, як і питання продажності й фабрикації результатів дослідження, виявлення плагіату в будь-якій науковій галузі. Зважаючи на питання честі й безчестя і серед науковців різних рівнів, і серед студентів, на зацікавленість молодих людей дотриманням правил моралі й етики в академічному середовищі, ми і присвятили 07 грудня 2017 року науково-практичний семінар для студентів ІПСА на тему...
На сьогодні курс "Українська мова за професійним спрямуванням", потребує оновлення. Насамперед це стосується вдосконалення основних форм, методів вивчення курсу, технологій навчання, збагачення їхнього внутрішнього змісту. Проблема сучасних технологій навчання української мови у вишах активно обговорюється в наукових та методичних колах (Я.І. Бурлака, І.Я. Лернер, І.П. Підласий, А.В. Хуторський, О.І. Пометун, І.М. Дичківська, Н.Б. Голуб, С.О. Караман, Р. Раул, Н. Артикуца та ін.). Науковці...
Modern Ukrainian society is oriented to Western European standards. Before the modern Ukrainians there are questions of humanism, equal opportunities for all, protection of the environment, social relations. But all these questions depend on a more global question: will Ukraine be able to "fit" into the European continuum with its cultural characteristics and the mentality of the people. We are striving to overcome the imperial past, we are striving for the better, but will we not lose what is...
Сучасне українське суспільство орієнтоване на західноєвропейські стандарти. Гуманізм, однакові можливості для всіх, охорона довкілля, соціальні взаємини – усі ці питання постають перед сучасними українцями в контексті іншого, більш глобального розуміння: чи зможе Україна з її культурними особливостями та ментальністю народу почуватися природно в європейському континуумі. Ми намагаємося подолати наслідки імперського минулого, прагнемо до кращого, але чи не втратимо те органічне, що є в нашій...
The history of oratory is from antiquity. Ancient Greek philosopher Aristotle believed that a citizen should serve the public good and the state with all his virtues and skills. He called the ability to speak beautifully the second dignity of a person (after physical training). An ancient scholar believed that a good speaker could be successful in any sphere of public or political activity. Was the great Greek right? Is this position relevant today? What is the place of rhetoric in modern...

Сторінки