Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Новини кафедри

Лінгвостилістика – це розділ мовознавства, що вивчає стилістичну систему національної мови, її зміст, сутність. Предметом лінгвостилістики є стилістично забарвлені мовні засоби, виражальні можливості слів і речень. Лінгвостилістика сформувалася як окрема мовознавча галузь у 50-60 роки ХХ ст., коли панівним був структурний підхід до вивчення мови і найпоширенішим було визначення мови як системи систем, займалася пошуками системних опозицій у функціонально-стильових різновидах літературної мови....
У четвер, 24 травня, на теплоенергетичному факультеті відбувся студентський науково-практичний семінар «Риторична компетенція в сучасній науці». Участь у заході взяли студенти першого курсу ТЕФ, зокрема з груп ТВ-71, ТМ-71 та 72 і ТР-72. У виступах юних промовців йшлося не лише про актуальні питання застосування риторичної компетенції в різних галузях науки, про ефективні засоби переконування слухачів чи опонентів, про дієвість законів риторики та логіки, про різні види та жанри ораторського...
Постать Любомира Гузара, його погляди на самостійність і державність України, на стан і розвиток сучасної науки й освіти, міркування щодо духовної й політичної культури, а також його думки щодо формування морально-етичних та загальнолюдських засад розвитку громадянського суспільства важливі в сьогоднішньому часі й не втрачають своєї актуальності, незважаючи на те що 31 травня 2018 р. минув рік із дня його відходу в засвіття. Із життям і діяльністю цієї Великої Людини можемо ознайомитися у...
28 березня 2018 р. відбувся науково-практичний студентський семінар «Комп’ютерна термінологія: історія та сьогодення». Місце проведення - аудиторія 204 корпус 18 КПІ ім. Ігоря Сікорського. Організатор: Тільняк Н.В. – старший викладач кафедри української мови, літератури та культури ФЛ, к.п.н.
Мова обслуговує широкий спектр комунікативних потреб окремої людини і суспільства в цілому. Вільне володіння державною мовою у фаховій комунікації є важливою вимогою для сучасного спеціаліста будь-якої галузі, технічної зокрема, оскільки уможливлює доступ фахівця до наукових і культурних надбань народу, формує усвідомлену мовну поведінку, є підґрунтям для індивідуального самовираження, самореалізації особистості, успішного вирішення відповідних виробничих завдань. Розвиток науки завжди тісно...
Змістовні доповіді виголосили студенти ТЕФ, а дехто приготував презентації. Єлизавета Васіна, студентка групи ТІ-72, ознайомила слухачів з орфоепічними й орфографічними проблемами запису запозичених термінів. Про роль та місце інтернаціоналізмів і їх українських відповідників у різних національних терміносистемах розповів Дмитро Лядишев ( група ТА-71). А Денис Невчас з ТФ-71 підготував виступ на тему "Транслітерація і транскрипція термінів». Свою презентацію про стандартизацію перекладених...
Науковий дискурс як специфічний для науки спосіб організації мовленнєвої діяльності охоплює різноманітні компоненти: когнітивні (поняття, схеми, об’єкти, методи, програми, парадигми, епістеми), лінгвістичні (тропи та фігури мови, термінологія, мовленнєві акти, синтаксис, семантика та прагматика мови) та політичні (заборони і приписи, форми педагогічного впливу, соціальної взаємодії та дисципліни). Як відомо, основними прикметами наукового мовлення є понятєвість, логічність, узагальненість, об’...
Вища освіта передбачає запровадження і розширення учбових дисциплін гуманітарного профілю, що має сприяти вихованню гармонійно розвинутої особистості і висококваліфікованого фахівця. Історія української культури є складовою гуманітарного циклу дисциплін. З методичної точки зору при її підготовці і викладанні передусім варто враховувати такі моменти. По-перше, заняття проводяться на першому курсі, коли студенти тільки адаптуються до вузівської системи і вони дуже юні за віком (16-17 років). По-...
12 грудня 2017 р. відбувся науково-практичний семінар студентів ІІІ курсу ФПМ «КПІ імені Ігоря Сікорського» ( гр. КВ) на тему «Українська культура в умовах глобалізації» (керівник: доцент кафедри української мови, літератури та культури, кандидат історичних наук Лук’янчук Л.Я.). Було заслухано та обговорено 4 доповіді та презентації студентів. Серед них: «Заборонені місця» у традиційній культурі та сучасному часопросторі» – Габовська Л., гр. КВ 52; «Культ Великої богині часів палеоліту та його...
1 грудня 2017 р. відбувся науково-практичний семінар студентів ІІІ курсу факультету прикладної математики (групи КМ, КП) на тему «Культура українського народу: історія, сучасність, перспективи», (керівник: доцент кафедри української мови, літератури та культури, кандидат історичних наук Лук'янчук Л.Я.). У ході семінару було заслухано 5 доповідей з презентаціями та 4 повідомлення студентів, присвячених різним аспектам культури українського народу. Науково-практичний семінар пройшов під гаслом «...

Сторінки