Error message

Strict warning: Only variables should be passed by reference in eval() (line 3 of /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Новини кафедри

This day, January 14, 2022, marks the 85th anniversary of the birth of Ukrainian writer, poet and journalist Yevhen Pylypovych Hutsalo. He was born in the village of Staryi Zhyvotiv (today Novozhivotiv, Vinnytsia region) in a family of teachers. As a child he loved to read a lot, Yevhen Gutsalo graduated from the village school with the title of "best student". In 1955 he entered the Nizhyn Pedagogical Institute. Nikolai Gogol. There he began to actively write poetry and prose, entered the...
Цього дня, 14 січня 2022 року, виповнюється 85 років від дня народження українського письменника, поета та журналіста Євгена Пилиповича Гуцало. Народився у селі Старий Животів (сьогодні – Новоживотів Вінницької області) в родині вчителів. Ще дитиною любив багато читати, сільську школу Євген Гуцало закінчив зі «званням» найкращого школяра. У 1955 році вступив до Ніжинського педагогічного інституту ім. Миколи Гоголя. Там він почав активно писати вірші та прозу, вступив до літературної студії....
On January 14, Ukrainian scientist, linguist, pedagogue, public and political figure, father of the Ukrainian Orthodox Church, Ivan Ivanovich Ogienko turns 140 years old. He made an invaluable contribution to the development of Ukrainian culture as a translator of church works and compiled many copies of dictionaries and manuals on the history of Ukrainian culture. And the main thing in his life was the translation of the Holy Scriptures the Bible into our native language. The future...
14 січня українському науковцю, мовознавцю, педагогу, громадському та політичному діячу, батьку УПЦ, Івану Івановичу Огієнку виповнюється 140 років від дня народження. Він зробив неоціненний внесок до розвитку української культури, як перекладач церковних творів та склав не один примірник словників та посібників з історії розвитку української культури. А головною справою його життя був переклад Святого Письма ­­­­– Біблії на нашу рідну мову. Народився майбутній митрополит у містечку Брусилів,...
Інтерпретаційний підхід у мовознавстві ґрунтується на принципі: значення тексту формуються інтерпретатором, а не містяться в мовній формі. Інтерпретація – мисленнєвий (когнітивний) процес і водночас результат у з’ясуванні смислу мовленнєвих і/або немовленнєвих дій. Аналіз процесу передбачає аналіз його компонентів: суб’єкта, об’єктів, процедури, цілей, результатів, матеріалу та інструментів інтерпретації. При цьому слід ураховувати такі особливості інтерпретаційного підходу в мовознавстві: 1....
План Самостійна робота у сучасній системі навчання. Завдання самостійної роботи студентів. Методика самостійної роботи. Мотивація, як ефективна умова виконання самостійної роботи. Контроль за виконанням самостійної роботи студентів. Самостійна робота є одним з найважливіших компонентів освітнього процесу, що передбачає інтеграцію різних видів індивідуальної і колективної навчальної діяльності, яка здійснюється як під час аудиторних, позааудиторних занять, без участі викладача, так і під його...
План Причини застосування методу проєктів у процесі навчання в технічному університеті. Умови підготовки особистості до наукової роботи. Мета проєктного методу. Використання проєктної методики у процесі вивчення курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» Які причини застосування методу проєктів під час навчання в технічному університеті? Сучасна освіта потребує впровадження у навчальний процес закладів вищої освіти нових методів навчання, що спрямовані виховати конкурентоспроможну...
У курсі «Сучасна українська мова і культура. Українська мова за професійним спрямуванням» передбачено ряд тем, які стосуються розгляду функціонування різних типів лексичних одиниць не просто у різних текстах, але в етнокультурному контексті. Йдеться про фразеологічні вирази; типові словесні формули усних наративів; вирази із соціолектів, що закріплюються у загальному побутуванні, нерідко втрачаючи не лише первісну власну сему, але й набуту в соціолекті. Сюди ж належать слова та вирази, які...

Pages