Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Найцікавіші методики TED talks для вивчення риторики у ВНЗ

Події та новини кафедри

У ХХІ столітті технології докорінно змінили умови, способи і правила спілкування та взаємодії людей. Сьогодні технології охоплюють практично всі сфери людського життя і мають значний вплив на освітній процес. Сучасні студенти вступають в нову епоху знань, яка вимагає іншого способу їх одержання. Одним із таких способів є впровадження в навчальний процес інтернет-технологій, які є найбільш перспективними та популярними засобами навчання. Вони відкривають нові можливості у поданні студентам навчальних матеріалів та забезпечують доступність і ефективність отримання необхідної інформації. На сьогодні є безліч ресурсів, які можна і варто використовувати у навчальному процесі. Для вдосконалення майстерності публічних виступів таким ресурсом є матеріали щорічної конференції TEDx.

В епоху глобалізації постійне навчання є важливою умовою динамічного розвитку суспільства, яке має швидко та ефективно відповідати на всі виклики XXI ст. Культурна, та мовна компетенції є однією з передумов економічного та технічного успіху будь-якої країни. Сьогодні на ринку праці потрібен фахівець, який не тільки добре знає свою спеціальність, висуває нові ідеї, а й може їх обґрунтувати та донести в доступній формі для суспільства. Ідеї, які можуть вирішити складні проблеми часто залишаються непоміченими через те, що їх автори не змогли ефективно поділитися ними. Тому, навички спілкування і презентації (в широкому значенні терміну) необхідні кожному студенту. Сьогодні такі навички називають презентаційною грамотністю [2].

Ідеолог та куратор TED Кріс Андерсен вважає, що презентаційна грамотність – це не знання, яке доступне лише обраним, а ключова компетенція ХХІ століття [2]. Ефективність публічного виступу полягає не тільки в манері поведінки та вмінні висловлюватися, а й в оригінальності представлення ідеї виступу. Найкращим прикладом є виступи TED TALKS як ефективний інструмент опанування або вдосконалення навичок публічних виступів та презентацій.

TED (англ. Technology Entertainment Design) – некомерційний фонд в США, яка займається організацією інтелектуальних конференцій. Метою конференцій фонду є поширення унікальних і інноваційних ідей («ideas worth spreading») за допомогою лекцій-виступів видатних людей. За час існування фонду в конференціях брали участь вчені, письменники, нобелівські лауреати, бізнесмени, актори, мандрівники, які вижили в катастрофах і багато інших, кому є, чим поділитися зі світом. Доповіді спікерів TED відрізняються від інших виступів на конференціях своєю експресією, орієнтованістю на залученість і відгук слухачів, акцентом на мотивацію і поширення знань. Усі лекції (або TED talks) викладаються у вільному доступі на веб-сайті конференції та на відеохостингу Youtube.

На сьогодні матеріали сайту TEDх широко використовуються з освітньою метою в усьому світі завдяки своїй доступності, ідеям, що надихають, і сучасним актуальним темам. Зарубіжні дослідники виділяють такі особливості TED-конференцій, які задають новий вектор процесу навчання. По-перше, в умовах постійної зміни освітніх умов TED-конференції забезпечують доступ до актуального, сучасного контенту з різних галузей знань і виконують місію поширення цінних, унікальних ідей. Такі відеоматеріали можуть мотивувати студентів і захоплювати їх вивченням нових тем, тим самим пробуджуючи інтерес до безперервного навчання та особистого зростання [6]. По-друге, ці виступи можна визначити як новий популяризаторський гібридний жанр, що займає проміжну ланку між університетською лекцією чи презентацією виступу та телевізійним документальним фільмом [4; 7]. По-третє, лекції TED talks надають багато матеріалу для риторичного аналізу, дозволяють відповісти на питання, яким чином досягається ефективність спілкування, які презентаційні навички використовуються спікером в тому чи іншому виступі [5].

Переглядаючи та аналізуючи виступи на TEDх студенти мають змогу наочно побачити, як вмілі оратори вибудовують структуру свого короткого виступу, використовуючи концепцію наскрізної лінії. Спікери пропонують деякі новаторські технології, як наприклад, концепція симулятора досвіду, прийом одкровення, прийом приєднання аудиторії до процесу відкриття, прийом виступу-прогулянки або динамічною демонстрації. Крім цього презентації TED демонструють три основні елементи успішних візуальних засобів, таких як одкровення, ефективність пояснення і естетична привабливість.

Виступи на TEDх дають можливість студентам навчитися як вдало почати виступ (як зробити його коротким, але драматичним, як пробудити цікавість аудиторії) і як успішно його завершити (заклик до дії, особиста відданість ідеї, несподіване запитання, ліричне натхнення). Якщо студент, опрацювавши матеріали, проаналізує виступи та зробить власні висновки, то він матиме хорошу підготовку, що допомагає впоратися з хвилюванням, підібрати правильні лексичні засоби, завдяки яким аудиторія відчує зв'язок з оратором, передати (вербально і невербально) власну захопленість, викликати такі емоції аудиторії, як цікавість, розуміння, співчуття, захоплення, переконаність і заклик до дії.

На основі аналізу 20 найпопулярніших виступів на TED можна виділити 5 базових інструментів оратора/спікера:

 1. Зв'язок з аудиторією (Connection). У працях з риторики основним способом налагодити контакт з аудиторією є зоровий контакт, а утримати увагу аудиторії допомагає гумор, а також вміння спікера показати свою вразливість, забути про власне его та розповісти історію.
 2. Розповідь, сторітеллінг (Narration). Якщо спікер для свого виступу обирає такий спосіб представлення інформації, то слід врахувати усі правила сторітелінгу, а саме: героєм має бути особа, якій аудиторія буде співпереживати; драматизм (інтрига, цікавість); правильний рівень деталізації; розв'язка, яка задовольнить аудиторію (смішна, хвилююча, така, що відкриває смисл).
 3. Пояснення (Explanation). Хороший виступ повинен мати одну відправну точку для оратора і аудиторії (оратор не має показати, що він знає більше). Далі слід розпалити цікавість, використати метафору, приклади, якщо потрібно викласти складні концепції, то аргументи слід наводити поступово один за одним.
 4. Переконання (Persuasion). Як визначає експерт з публічних виступів Радислав Гандапас, мета будь-якого публічного виступу – змінити щось у свідомості слухача [1]. Для того, щоб змінити думки аудиторії потрібно переконати її у своїй правоті. Основою такого переконання є сила причинності. Це значить, що будь-яке пояснення причини найкраще доноситься в поєднанні емоції зі сплесками інтуїції, детективними історіями, візуалізацією, аргументацією та іншими засобами підготовки підґрунтя для переконання.
 5. Одкровення, відкриття (Revelation). Для того, щоб змісити аудиорію повірити у певну ідею, найпростіше, що можна зробити – візуалізувати її. Візуалізацією може бути так звана «подорож по галереї» (фото, відео); динамічна демонстрація ( історія створення, безпосередньо демонстрація та наслідки використання); демонстрація уявного світу.

На завершення ще раз відзначимо ефективність відкритого освітнього ресурсу TEDх як інструменту підвищення рівня презентаційної грамотності студентів. Використання відкритого освітнього контенту TEDх дозволяє підвищити якість навчання за рахунок наступних чинників:

• залучення сучасного і популярного в усьому світі медіа-контенту дозволяє значно підвищити мотивацію студентів;

• використання TED Talks дозволяє значно розширити обсяг лексичного і граматичного матеріалу,

• на матеріалі TED Talks можна розвивати практично вміння і навички публічного спілкування

• наявність можливостей для самостійного повторення матеріалу та самоосвіти, навчально-пізнавальної компетенції студента.

Програми TED завдяки Інтернету мають понад мільярд переглядів в рік. Таким чином, глобальна павутина збільшила вплив ораторів і давнє ораторське мистецтво стало впливати та навчати всіх людей світу.

 

Список рекомендованої літератури

 1. Алгоритм подготовки презентации. Радислав Гандапас. Часть 1 (серия 1) https://www.youtube.com/watch?v=1KwzzpH95TY

 2. Андерсон К. TED Talks. Слова меняют мир. Первое официальное руководство по публичным выступлениям / Крис Андерсон; [пер. с англ. Т.О. Новиковой]. – М: «Эксмо», 2018. – 288с.

 3. Иванова А.М., Малыгина Е.В. Возможности использования современного медиа-контента ted talks в обучении английскому языку как второму иностранному [Електронний ресурс]. https://cyberleninka.ru/article/v/vozmozhnosti-ispolzovaniya-sovremennogo-media-kontenta-ted-talks-v-obuchenii-angliyskomu-yazyku-kak-vtoromu-inostrannomu (дійсне на 22.09.2019).
 4. Caliendo G. The popularisation of science in web-based genres // The language of Popularisation: Theoretical and Descriptive Models. 2012. Vol. 3. P. 101–132.
 5. Ramejkis A. TED talks – teaching presentation skills to Business English students [Електронний ресурс]. https://www.academia.edu/4072686/TED_talks_-_teaching_presentation_skills_to_Business_English_students (дійсне на 22.09.2019).
 6. Rubenstein L. DaVia Using TED talks to inspire thoughtful practice // The teacher educator. 2012. Vol. 47. Issue 4. P. 261–267.
 7. Scotto di Carlo G. Stance in TED talks: Strategic use of subjective adjectives in online popularization // Ibérica. 2015. No 29. P. 201–222.

 

старший викладач Юлія Маковецька-Гудзь