Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей

Події та новини кафедри

План

  1. Впровадження рольової гри у навчальний процес, актуальність методу.
  2. Характеристика рольової гри.
  3. Основні різновиди ігор.
  4. Умови розвитку творчого мислення студентів.

 

Застосовування нових ефективних прийомів та методів у роботі зі студентами технічних спеціальностей, а саме рольову гру як основний фактор адаптації в мовному середовищі є найбільш ефективним способом розвитку навичок спілкування. Актуальність такого методу полягає у тому, що комунікативний підхід зумовлює інформативність засвоєння матеріалу та супроводжується невимушеною атмосферою на заняттях з української мови за професійним спрямуванням.

Розглянемо основні характеристики рольової гри [1]:

  1. Рольова гра – модель спілкування. Вона імітує дійсність в найбільш істотних рисах.
  2. Посилення особистісної причетності до всього, що відбувається.
  3. асоціативної, емоційної та професійно-технічної бази.
  4. Формування навчального співробітництва й партнерства.

Тобто це організаційна форма, що сприяє створенню згуртованого колективу.

  1. Більше можливостей для винахідливості.

Також існують різновидності ігор:

Ігри-вправи. Продуктивною виявилася імітаційна гра «Коректор», під час якої студентам пропонувалося виконати роль коректора – тобто працівника видавництва або друкарні, який вичитує текст і виправляє помилки в коректорі [3, С. 119].

Ігрова дискусія. Передбачає колективне обговорення теми між невеликими групами студентів.

Ігрова ситуація. Зорієнтована на колективне вирішення штучно створеної проблемної ситуації. Розвиває у студентів вміння аналізувати, робити висновки, приймати рішення у нестандартних ситуаціях.

У процесі виконання рольових ігор викладачем створюються оптимальні умови для розвитку творчого мислення студентів. Згідно з дослідженнями американських науковців 75 % інформації засвоюється через навчання дидактичними іграми. Зменшуючи психологічне навантаження та перетворюючи навчання в інтерактивну гру у студентів покращується якість сприйняття, обробки та засвоєння нового матеріалу, підвищується інтерес до навчання [2]. Також, у процесі гри, в порівнянні з традиційними методами, підсилюється комунікативна компетентність студентів, активізується пізнавальна, інтелектуальна й творча діяльність.

Отже, рольова гра є унікальним методом навчання, який сприяє розширенню асоціативної бази у процесі засвоєння нової інформації студентами та формує навички до колективного співробітництва й партнерства. За допомогою навчальних ігор конкретизуються соціально-рольові взаємини учасників, що дає змогу студентам продуктивно засвоювати та використовувати на практиці матеріал, передбачений навчальною програмою.

 

Література:

1. Виготський Л.С. Гра і її роль в психологічному розвитку дитини / Л.С. Виготський // Питання психології. – 1966. – № 6. – С. 5 – 16.

2. Дімент Л.Г. Організація ігор на уроці. / Л.Г. Дімент – 1987. – № 3. – С. 10 – 16.

3. Тільняк Н.В. Реалізація комунікативно зорієнтованого підходу до навчання української мови бакалаврів технічних спеціальностей : дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Тільняк Н.В. – Київ, 2015. – С. 119.

 

старший викладач, канд. пед. наук Тільняк Н.В.