Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Події та новини кафедри

З кожним роком питання розширення впливу інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток культури мовлення стає все більш актуальним. Зберігається стійка тенденція до застосування інтерактивних технологій під час організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах.

Модель сучасного навчального процесу вимагає формування умов для вільного руху інформації. На сьогоднішній день, використання інформаційно-комунікативних технологій є невід’ємною запорукою розвитку культури мовлення майбутніх фахівців технічних спеціальностей. Використання комп’ютера та цифрових ресурсів у навчально-виховному процесі дозволяє сприяти загальній мотивації навчання студентів. Застосування новітніх технологій науково-технічного прогресу дозволяє викладачам гуманітарних напрямків використовувати привабливі та швидкозмінні форми подання інформації для сучасної молоді.

Залучення до навчального процесу інформаційно-комунікативних технологій розширює можливості дотримання гуманістичних принципів навчання і створює умови для формування покращеної мовленнєвої та комунікативної компетентності студентів. У світовій освітній практиці застосування інформаційно-комунікативних технологій сприяє кращому вивченню та засвоєнню навчальних матеріалів студентами. Переймання досвіду світових колег дозволяє викладачам гуманітарних напрямків якісно підвищити рівень викладання, що сприяє розвитку мовленнєвих здібностей студентів та засвоєнню правил мовленнєвої поведінки для ведення професійного діалогу.

Ефективній підготовці студентів технічних спеціальностей, на дисциплінах гуманітарного напрямку («Культура наукового технічного мовлення фахівця», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Засади усного професійного мовлення (риторика)», «Культура мови та ділове мовлення», «Стилістика української мови за професійним спрямуванням»), сприяють практичні заняття, під час проведення яких, викладач повинен зосередити увагу на формуванні у студентів мовленнєвих навичок та сприяти максимальній продуктивності під час навчання.

Перевірити вплив використання інформаційно-комунікаційних технологій на підвищення рівня культури мовлення студентами, засвоєння практичних умінь та навичок з українського професійного мовлення можна з допомогою дистанційного курсу «Українська мова професійного спілкування» розробленого для бакалаврів усіх спеціальностей викладачами кафедри української мови, літератури та культури на платформі Moodle. Електронний навчальний курс містить загальну інформацію про навчальну дисципліну, конспект теоретичного матеріалу з дев’яти лекцій, кожна з яких має друковані та інтернет-джерела, інтерактивне завдання для тематичного контролю, сто сімдесят п’ять тестових запитань з кожної теми для самоперевірки та термінологічний словник (Глосарій).

Робота з дистанційним навчальним курсом «Українська мова професійного спілкування» вимагає від студентів технічних напрямків самостійно організовувати навчання, обирати темп засвоєння програмного матеріалу, визначати послідовність та рівень складності навчального матеріалу, опрацьовувати більший обсяг інформації, порівняно з традиційним навчанням, працювати з інформаційними ресурсами, розвивати мовленнєві здібності та культуру спілкування у мережі Інтернет.

Використання дистанційних навчальних курсів дає змогу викладачам реалізувати індивідуальний підхід до навчання, здійснювати об’єктивний контроль рівня сформованості мовно-мовленнєвої компетентності студентів та організовувати самостійну роботу відповідно до вимог МОН України.

Отже, в сучасному суспільстві вплив інформаційно-комунікаційних технологій є запорукою розвитку не лише технічного прогресу, але й дисциплін гуманітарного циклу, зокрема культури мовлення майбутніх інженерів.

 

Література:

1. Захарова І. Г. Інформаційні технології в освіті: Навч. посібник для студ. Вища. пед. навч. закладів / І. Г. Захарова – М.: Видавничий центр "Академія", 2003. – С. 192

2. Куликова З. М. Сучасні інноваційні технології у системі підготовки спеціаліста у Запорізькому державному університеті / З. М. Куликова, Т. М. Пересипкіна // Проблема освіти: наук.-метод. зб. – К.: Науково-методичний центр вищої освіти. – Вип. 34. – 2003. – С. 200-207.

3. Шелехова Г. Використання комп’ютерних технологій на уроках української мови / Г. Шелехова // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 8. – С. 4-8.

4. Hanane Sarnoua “ICTs Use on Linguistic Change and Identity” Available at: https://www.researchgate.net/publication/282556665

5. UNESCO “ITC in Education” May 16, 2011. Available at: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/213475e.pdf

 

старший викладач, кандидат педагогічних наук
Н.В. Тільняк