Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Використання різних видів завдань та вправ для перекладання і редагування наукових текстів

Події та новини кафедри

При опануванні теми «Проблеми перекладу та особливості редагування наукових текстів» з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» студенти мають навчитися послуговуватися різними типами словників під час перекладу та редагування наукових текстів українською мовою. Нині у роботі з іншомовними джерелами активно використовують комп’ютерний переклад. Побачити типові помилки такого перекладу, проаналізувати причини їх виникнення та навчитися їх уникати, звісно, найкраще під час практичного перекладання текстів з різних мов.

Для самостійної роботи студентів, аби вони побачили найпоширеніші помилки при комп’ютерному перекладанні різних мовних стилів, варто добирати не лише науково-технічні, а й художні тексти англійською, німецькою, польською, болгарською, російською чи іншими мовами (приклади текстів для перекладання наведені у додатку). Завдання полягає в тому, що студенти, виконавши технічний переклад наукового та художнього текстів, мають відредагувати ці переклади та у висновку проаналізувати, де більше виявилося помилок, які мовні норми порушено і чому.

При виконанні такого завдання студенти можуть переконатися, що на точність перекладу впливають не стільки загальна стилістична приналежність тексту як його лексичний склад (полісемія, фразеологізми, вузькогалузева термінологія), словотвірні особливості та синтаксичні конструкції.

Оскільки наші студенти змушені послуговуватися російськими підручниками чи посібниками, слід звернути їхню увагу на помилки, що часто виникають при перекладанні. З цією метою можна запропонувати різні вправи. Наприклад:

 1. Знайдіть у перекладених за допомогою компʼютерної програми словосполученнях та реченнях помилки. Зʼясуйте можливу причину їх виникнення та відредагуйте: цей теоретичний вивід прекрасно підтверджується експериментами; критерії міцності, засновані на порівнянні напруги…; такі матеріали, що володіють підвищеним опором до розповсюдження тріщин; бібліографічні заслання можна знайти в багаточисельних монографіях; класичні представлення механіки; тріщина розміщена далеко від кордонів пластини; розглянемо круг питань; створити саму конкурентоздатну і динамічну економіку. Після виконання цієї вправи варто роздати студентам оригінали, які було взято для перекладання, щоб вони проаналізували правильність своїх варіантів.
 2. Зверніть увагу на переклад дієприкметникових словосполучень та за допомогою термінологічних словників знайдіть правильний варіант: працюючий прилад; нержавіючі деталі; проникаюча здатність гамма-випромінювання; прискорювачі біжучої хвилі; закриваючі дужки; перелік продукції, підлягаючої сертифікації.

 

Часто при перекладанні, зокрема автоматизованому, поширені в російській мові сталі словосполучення калькують, хоча українська мова має відповідники. Так, російське «имеет место» перекладають дослівно «має місце», замість використати  інші, доцільні у певному контексті, дієслова, або й взагалі прибрати це словосполучення як зайве. Аби переконати у цьому студентів, можна запропонувати їм замінити вираз «має місце» у різних синтаксичних конструкціях на відповідне дієслово, дібране з поданих у дужках варіантів. Наприклад: Також може мати місце тенденція до суперкомпенсації магнітобіологічних реакцій. Коли напружено-деформований стан досягає граничного значення, залежного від механічних характеристик матеріалу тіла, має місце руйнування тіла. У системах мають місце різноманітні робочі процеси. Такі математичні моделі служать для імітації процесів, які реально мають місце в технічних системах. Нормальні напруження мають місце, якщо внутрішня сила діє перпендикулярно до перерізу. У цих системах мають місце різноманітні вхідні параметри. При вбудовуванні стилів в тіло документу має місце дещо інший синтаксис. Концентраційні ефекти можуть мати місце в неоднорідному високо градієнтному полі. (слова для заміни: виникати, спостерігатися, використовувати, бути /є, проявлятися, відбуватися, траплятися).

 

Труднощі перекладання науково-технічних текстів з російської мови українською доволі часто повʼязані з проблемою вибору того чи іншого слова у певному контексті. Приміром, «отношения», «область», «жидкий», «масло», «обратный» в українській мові можуть мати по кілька відповідників, залежно від змісту речення. Студентам можна запропонувати у різних джерелах самостійно знайти приклади як помилкового, так і правильного слововживання і пояснити причину ненормативного використання чи перекладання слів. Також варто їх ознайомити хоча б з кількома найпоширенішими помилками, наприклад: Функція створює на екрані консолі прямокутну область як поточне вікно. Поле реєстраційного приладу дозволяє робити збільшення будь-якої області представлених графіків. Шукати нові рішення, які розширювали б область безпечного використання електроенергії в шахтах.

 

Додаток 1.

 1. Текст англійською мовою.

Boiler

         Water tube boiler. In this type, tubes filled with water are arranged inside a furnace in a number of possible configurations: often the water tubes connect large drums, the lower ones containing water and the upper ones, steam and water; in other cases, such as a monotube boiler, water is circulated by a pump through a succession of coils. This type generally gives high steam production rates, but less storage capacity than the above. Water tube boilers can be designed to exploit any heat source and are generally preferred in high pressure applications since the high pressure water/steam is contained within small diameter pipes which can withstand the pressure with a thinner wall.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Boiler)

 

 1. Текст англійською мовою.

The operating principle of GES is quite simple. Chain waterworks provides the necessary water pressure coming into the blade turbine that drives a generator, producing electricity.

The required water pressure is formed by the construction of dams and rivers as a result of concentration in a specific location , or derivation - a natural water hazard. In some cases, to obtain the required pressure water sharing and dam, and derivation .

Directly in the building of hydroelectric power equipment is located. Depending on the destination , it has a specific division. In hydraulic turbine hall are directly convert the energy current of water into electrical energy. There are all manner of accessories , control and monitoring of the operation of hydroelectric power station, transformer substation , switchgear and more.

Hydroelectric stations are divided according to the generated power :

powerful - produce 25 MW to 250 MW and above;

medium - up to 25 MW;

small hydropower - to 5 MW ( in some countries ( including Ukraine ) recognized small hydropower with a capacity of 10 MW. (note: the Law of Ukraine "On Electricity ").

(http://en.wikipedia.org/wiki/Hydroelectricity)

 

 1. Текст англійською мовою.

The idea of hydrocarbon fuel was created many years ago.

The work of the preparation and using of HCF was started since the early 70s.

USA, Canada, Italy, China engaged this primarily.

Technology of preparation of hydrocarbon fuel abroad consists of:

- two-stage wet grinding of coal in ball mills

- mix with plasticizers and stabilizing chemical additives

- submission of the resulting product for storage and subsequent combustion in chamber boiler furnaces.

Hydrocarbon fuel is a liquid fuel. It has a viscosity of about 800 ... 1000mPa⋅s. Oil viscosity is 400 ... 440mPa⋅s.

So burning hydrocarbon fuel technology is not significantly different from the technology of fuel oil combustion.

There are several ways of burning coal-water fuel today:

- classical flaring feed HCF through burners (centrifugal, prechamber, combined, etc.)

- burning in fluidized bed(full or partial)

- burning with gasification HCF (full or partial)

- combinedburningwith other fuels: coal, gas, fuel oil.

Using a two-stage combustion HCF simplifies the process of transition from oil and gas to the HCF at modernization of the boiler.

A small amount of excess air (about 5 ... 7%)needed for burning droplets HCF.The same rate observed in oil.

To produce the hydrocarbon fuel is more comfortable from high-moisture coals.

Fuel reducesvolume consumed of coil as promotes complete combustion of coal (not less than 98%). Savings against the cost cooking HCF in this case is not less than 20 .. 40%.

Coal slime remains by burning HCF.

The remaining ash from the incineration of HCF can be used for construction.

Difficulty with burning HCF derive from the necessary condition to spray suspensions to micron size (120 microns) at the input to the furnace.

Consequently, we need to expand a new technologies, that allow to use the dignity of coal that will minimize the complexity of its application.

(Ivanna Bashkir “The hydrocarbon fuel”. Heat Power Engineering Department, NTUU 'KPI')

 

 1. Текст німецькою мовою.

Während beim Ottomotor dem Brennraum beim Ansaugtakt eine je nach erforderlicher Leistung dosierte Menge eines zündfähigen Kraftstoff-Luft-Gemisches zugeführt wird, erhält der Dieselmotor dabei ausschließlich immer eine volle Zylinderfüllung Luft (oder ein Luft-Abgasgemisch), die beim Turbodiesel Drücke bis zu zwei Bar aufweisen kann. Diese Luft wird beim Verdichtungstakt bis auf etwa 20:1 komprimiert, wodurch sie sich auf etwa 700 bis 900 °C erhitzt. Vor dem oberen Totpunkt beginnt die Einspritzung unter Feinstverteilung und Zerstäubung des Kraftstoffes in der heißen Luft im Brennraum. Bei modernen direkteinspritzenden Dieselmotoren wird dies dadurch unterstützt, dass die Luft tangential angesaugt wird, was zu einem Wirbel um die Zylinderhochachse führt. Die hohe Temperatur reicht aus, um den Kraftstoff von der Oberfläche beginnend zu verdampfen und das Dampf-Luft-Gemisch zu zünden.

(http://de.wikipedia.org/wiki/Dieselmotor)

 

 1. Текст польською мовою.

Paliwa

Paliwem spalanym w silniku wysokoprężnym jest zwykle olej napędowy lub (w przypadku wolnobieżnych silników wielkogabarytowych) mazut. Istotną cechą paliw dla silników wysokoprężnych jest liczba cetanowa, która świadczy o zdolności do samozapłonu. Ponadto – paliwo musi spełniać funkcje smarne w układzie wtrysku paliwa, przez co paliwa alternatywne do silników wysokoprężnych (np. zużyty lub świeży olej roślinny – zob. olej rzepakowy) do nowoczesnych systemów wtrysku się nie nadają z uwagi na groźbę zatarcia i zablokowania sadzami precyzyjnych otworków wtryskiwaczy. Ponadto jego liczba cetanowa jest niska co jest istotną wadą (zwiększa się znacznie zwłoka zapłonu i silnik wchodzi w obszar dymienia). Znacznie lepsze są estry olejów roślinnych (tzw. biodiesel). Zużycie tego paliwa jest wyższe o kilka procent, co wynika z mniejszej wartości opałowej niż oleju napędowego. Warto wspomnieć, że pierwszy silnik wysokoprężny, zbudowany przez Rudolfa Diesla zasilany był olejem arachidowym. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_o_zapłonie_samoczynnym)

 

 1. Текст польською мовою.

Mikro- i makroekonomia

Podstawową różnicą pomiędzy mikro- i makroekonomią jest podejście metodologiczne, natomiast przedmiot zainteresowania obydwu dziedzin ekonomii ma znaczenie drugorzędne. Zarówno mikro- jak i makroekonomia zajmują się wyjaśnianiem zjawisk o charakterze gospodarczym, lecz ujmują te zjawiska w odmiennej perspektywie.

Mikroekonomia zajmuje się badaniem zachowań indywidualnych podmiotów gospodarczych, analizą poszczególnych dóbr i rynków, w przekonaniu, że zachowanie gospodarki wynika z sumy zachowań poszczególnych, indywidualnych podmiotów gospodarczych. Wychodzi więc z założenia, że chcąc zbadać prawidłowości dotyczące całości gospodarki, należy przede wszystkim zbadać w jaki sposób zachowuje się jednostka gospodarująca.

Makroekonomia prezentuje odmienne podejście. U jej podstaw znajduje się przekonanie, że w gospodarce występują prawidłowości, które nie dają się wyjaśnić prostą sumą zachowań indywidualnych podmiotów gospodarczych. Pomiędzy poszczególnymi podmiotami zachodzą złożone relacje, które mają realny wpływ na kształt zjawisk gospodarczych. Aby wyjaśnić zatem prawidłowości rządzące gospodarką, makroekonomia bada zależności pomiędzy wielkościami agregatowymi, a nie poszczególnymi jej indywidualnymi elementami.

Zarówno w oparciu o podejście mikro- jak i makroekonomiczne można formułować warunki równowagi gospodarczej, czy przesłanki dla polityki państwa. Oba podejścia opisują podobne zjawiska, ale co innego stawiają w centrum swoich rozważań. Mikroekonomia jest spojrzeniem na gospodarkę z "perspektywy żaby", podczas gdy makroekonomia patrzy na tę samą gospodarkę z "perspektywy żyrafy".

(http://pl.wikipedia.org/wiki/Makroekonomia)

 

 1. Текст польською мовою.

Rodzaje systemów nawigacji satelitarnej

GPS: Najnowocześniejszy z satelitarnych systemów nawigacyjnych, satelitarny system nawigacyjny Navstar (Navigational Satellite Time and Ranging) znany pod nazwą GPS (Global Positioning System) został zaprojektowany jako precyzyjny system określania położenia o zasięgu globalnym.

GLONASS: (Global Navigation Satellite System) jest rosyjskim odpowiednikiem GPS Navstar. Oba systemy działają na zasadzie biernego pomiaru odległości między odbiornikiem, a satelitami. Metoda pomiaru i działanie systemu są podobne.

GALILEO: W 2002 UE wraz z Europejską Agencja Kosmiczną zdecydowały się na wprowadzenie alternatywy dla GPS, nazwanej systemem Galileo. System ma się składać z 30 satelitów (27 operujących i trzech w rezerwie) znajdujących się na trzech kołowych orbitach. W Europie mają powstać dwa centra kontrolujące pracę satelitów

Beidou: Chiński system nawigacji satelitarnej, który w chwili uruchomienia będzie obejmował swym zasięgiem tylko region Chin i państw sąsiadujących. Do końca 2020 roku planowane jest wystrzelenie 35 satelitów. Odbiorcom komercyjnym zapewni badanie położenia z dokładnością do 10 metrów oraz szybkości z precyzją do 0,2 metra na sekundę.

DORIS :(Doppler Orbitography and Radio-positioning Integrated by Satellite), to system nawigacyjny stworzony przez Francję.

GNSS: W fazie projektów i wstępnych realizacji jest stworzenie ogólnoświatowego cywilnego systemu nawigacji, określanego jako Global Navigation Satellite System (GNSS). Pierwszy etap tworzenia wspólnego systemu jest określany jako GNSS-1. Koncepcja systemu zakłada eliminację typowych niedomagań GPS poprzez zwielokrotnienie źródeł informacji pozycyjnej, zapewnienie nieprzerwanego dopływu danych korekcyjnych oraz możliwość stałego monitoringu jakości danych pozycyjnych. GNSS-1 bazuje na istniejących segmentach orbitalnych GPS Navstar i rosyjskiego systemu GLONASS. Rozwinięciem GNSS-1 ma być GNSS-2. Konstelacja satelitów nawigacyjnych będzie obejmować satelity GPS Navstar typu II F, GLONASS M i nowe satelity europejskie o roboczej nazwie Galileo.

(http://pl.wikipedia.org/wiki/Nawigacja_satelitarna)

 

 1. Текст німецькою мовою.

Solarturmkraftwerke

Beim Solarturmkraftwerk, auch Zentralreceiverkraftwerke genannt, handelt es sich zumeist um Dampfkraftwerke mit solarer Dampferzeugung. Die bislang mit Öl, Gas oder Kohle befeuerte Brennkammer wird durch eine solare „Brennkammer“ auf einem Turm ersetzt. Bei Sonnenschein richten sich hunderte bis tausende automatisch positionierende Spiegel (Heliostate) so aus, dass das Sonnenlicht auf den zentralen Absorber (Receiver) reflektiert wird. Durch starke Konzentration der Sonneneinstrahlung entstehen an der Spitze des Turms Temperaturen bis zu mehreren 1.000 °C. Die technisch sinnvoll handhabbaren Temperaturen liegen bei rund 1.300 °C. Die Temperaturwerte und der damit erreichbare thermodynamische Wirkungsgrad sind somit deutlich höher als bei Solarfarmkraftwerken. Das verwendete Wärmeträgermedium ist entweder flüssiges Nitratsalz, Wasserdampf oder Heißluft.

Solarschmelzofen in Odeillo – ein Gebäude mit Labor im Brennpunkt.

Das gleiche Prinzip kommt beim Solarschmelzofen zur Anwendung. Auf diese Weise kann zum Beispiel Prozesswärme nahezu beliebiger Temperatur erzeugt und zur Förderung des Ablaufs chemischer Prozesse genutzt werden. Der Solarofen bei Odeillo Font-Romeu wurde bereits 1968 bis 1970 errichtet und ist mit 1 MW thermischer Leistung, ca. 3000 Arbeitsstunden jährlich und Temperaturen bis zu 3.800 °C bis heute einer der größten weltweit.

(http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenwärmekraftwerk)

 

 1. Текст російською мовою.

Бета-распад не меняет число нуклонов в ядре A, но меняет только его заряд Z (а также число нейтронов N). Таким образом, может быть введён набор всех нуклидов с одинаковым A, но различными Z и N (изобарная цепочка); эти изобарные нуклиды могут последовательно превращаться друг в друга при бета-распаде. Среди них некоторые нуклиды (по крайней мере, один) бета-стабильны, поскольку они представляют собой локальные минимумы избытка массы: если такое ядро имеет числа (A, Z), соседние ядра (A, Z − 1) и (A, Z + 1) имеют больший излишек массы и могут распадаться посредством бета-распада в (A, Z), но не наоборот. Необходимо заметить, что бета-стабильное ядро может подвергаться другим типам радиоактивного распада (альфа-распаду, например). Большинство изотопов, существующих в природных условиях на Земле, бета-стабильны, но существует несколько исключений с такими большими периодами полураспада, что они не успели исчезнуть за примерно 4,5 млрд лет, прошедшие с момента нуклеосинтеза. Например, 40K, который испытывает все три типа бета-распада (бета-минус, бета-плюс и электронный захват), имеет период полураспада 1,277·109 лет.

Бета-распад можно рассматривать как переход между двумя квантовомеханическими состояниями, обусловленный возмущением, поэтому он подчиняется золотому правилу Ферми.

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Бета-распад)

 

 1. Текст російською мовою.

Бесконечность — категория человеческого мышления, используемая для характеристики безграничных, беспредельных, неисчерпаемых предметов и явлений, для которых невозможно указание границ или количественной меры. Используется в противоположность конечному, исчисляемому, имеющему предел. Систематически исследуется в математике, логике и философии, также изучаются вопросы о восприятии, статусе и природе бесконечности психологии, теологии, физике соответственно.

Исторически первые проблемы бесконечности — вопросы конечности пространства и времени, количества вещей в мире, более сложные проблемы — возможность бесконечного деления континуума, возможность оперирования с бесконечными объектами (проблема актуальной бесконечности), природа и поведение бесконечно малых величин — инфинитезималей, наличие различных типов бесконечности и соотношение между ними. Наиболее глубокое исследование бесконечности предпринято в математической теории множеств, в которой построено несколько систем измерений различных видов бесконечных объектов, однако без дополнительных искусственных ограничений такие построения вызывают многочисленные парадоксы, пути их преодоления, статус теоретико-множественных построений, их обобщений и альтернатив являются основным направлением исследований бесконечности у философов современности.

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Бесконечность)

 

 1. Текст російською мовою.

Первые проекты реакторов с жидкометаллическим теплоносителем появились в 1950-х годах, работы велись в СССР и в США. В СССР разработка проводилась в Физико-энергетическом институте, научным руководителем проекта стал академик Академии наук Украинской ССР А. И. Лейпунский. Одним из первых вариантов практического применения реактора стало использование установки на опытной подводной лодке К-27. Этот тип реакторов был выбран по причине компактности, быстрого набора мощности, необходимой для маневрирования в боевых условиях, а также повышенной потенциальной безопасности реактора, в том числе и способности реактора самопроизвольно уменьшать мощность в аварийных ситуациях.

При турбулентном течении жидкостей в трубах передача тепла осуществляется как за счет турбулентного перемешивания потока, так и путём молекулярной теплопроводности теплоносителя. Жидкометаллические теплоносители обладают лучшей по сравнению с другими теплоносителями молекулярной теплопроводностью. Это определяет бо́льшую долю тепла, переносимого за счёт теплопроводности, и обеспечивает лучшие теплопередающие свойства жидких металлов, что в основном и определяет их широкое использование в качестве теплоносителей.

Жидкие металлы являются единственными теплоносителями, удовлетворяющими всем требованиям в отношении теплоотвода и ядерных свойств, предъявляемым к энергетическим реакторам на промежуточных и быстрых нейтронах, а также к реакторам-размножителям.

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Реактор_с_жидкометаллическим_теплоносителем)

 

 1. Текст болгарською мовою.

България е промишлено-аграрна страна с отворена пазарна икономика, средно развит частен сектор и известен брой стратегически държавни предприятия. През последните години България постига висок икономически растеж, и въпреки това продължава да бъде страната с най-ниски заплати и доходи,[60] най-нисък БВП на глава от населението[61] и най-ниска производителност на труда[62] в Европейския съюз. Според Евростат през 2013 г. БВП на глава от населението е 47% от средния за Европейския съюз. ЦРУ на САЩ изчислява БВП на глава от населението на $14 500 през 2012, което е една трета от това на Белгия. Най-голям дял в икономиката имат промишлеността и земеделието, въпреки че секторът на услугите устойчиво повишава своя дял в БВП. България произвежда значителни количества желязо, мед, злато, бисмут, каменни въглища, електроника, рафинирани петролни горива, части за превозни средства, оръжие и строителни материали.

(http://bg.wikipedia.org/wiki/България)

 

 1. Текст англійською мовою.

Sherlock Holmes took his bottle from the corner of the mantelpiece, and his hypodermic syringe from its neat morocco case. With his long, white, nervous fingers he adjusted the delicate needle and rolled back his left shirtcuff. For some little time his eyes rested thoughtfully upon the sinewy forearm and wrist, all dotted and scarred with innumerable puncture-marks. Finally, he thrust the sharp point home, pressed down the tiny piston, and sank back into the velvet-lined armchair with a long sigh of satisfaction.

Three times a day for many months I had witnessed this performance, but custom had not reconciled my mind to it. On the contrary, from day to day I had become more irritable at the sight, and my conscience swelled nightly within me at the thought that I had lacked the courage to protest. Again and again I had registered a vow that I should deliver my soul upon the subject; but there was that in the cool, nonchalant air of my companion which made him the last man with whom one would care to take anything approaching to a liberty. His great powers, his masterly manner, and the experience which I had had of his many extraordinary qualities, all made me diffident and backward in crossing him.

(Arthur Conan Doyle «The Signof Four»)

 

 1.  Текст російською мовою.

         Если бы Чичиков прислушался, то узнал бы много подробностей, относившихся лично к нему; но мысли его так были заняты своим предметом, что один только сильный удар грома заставил его очнуться и посмотреть вокруг себя: все небо было совершенно обложено тучами, и пыльная почтовая дорога опрыскивалась каплями дождя. Наконец громовый удар раздался в другой раз громче и ближе, и дождь хлынул вдруг как из ведра.

Сначала, принявши косое направление, хлестал он в одну сторону кибитки, потом в другую, потом, изменивши образ нападения и сделавшись совершенно прямым, барабанил прямо вверх его кузова; брызги наконец стали долетать ему в лицо.

(М. Гоголь «Мёртвые души»)

 

 1. Текст російською мовою.

На следующий день на пса надели широкий блестящий ошейник. В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушел в ванную комнату, размышляя – как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро пес понял, что он – просто дурак. Зина повела его гулять на цепи по Обухову переулку. Пес шел, как арештант, сгорая от стыда, но, пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично сообразил, что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречных псов, а у мертвого переулка – какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его «барской сволочью» и «шестеркой». Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер посмотрел на ошейник с удовольствием и уважением, а когда вернулись, произошло самое невиданное в жизни: Федор-швейцар собственноручно отпер парадную дверь и впустил Шарика, Зине он при этом заметил:

 • Ишь, каким лохматым обзавелся Филипп Филиппович. Удивительно жирный.
 • Еще бы, - за шестерых лопает, - пояснила румяная и красивая от мороза Зина

«Ошейник – все равно, что портфель», - сострил мысленно пес, и, виляя задом, последовал в бельэтаж, как барин.

Оценив ошейник по достоинству, пес сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему был категорически воспрещен именно в царство поварихи Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и двух пядей Дарьиного царства. Всякий день в черной и сверху облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых столах горело вечной огненной мукой и неутоленной страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной прическе на уши и с корзинкой светлых волос на затылке светились 22 поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли, вся кухня громыхала запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах…

(М.А. Булгаков «Собачье сердце»)

 

 1. Текст російською мовою.

Уже около часа пробыл я в воде, окоченевший, изнемогший, со страшной судорогой в правом бедре, и, казалось, наступает конец. Тщетно пытаясь плыть против отлива, я с отчаянием смотрел на скользившую мимо меня вереницу береговых огней. Теперь же, отказавшись от последних усилий перебороть поток, я довольствовался горькими размышлениями о неудачной карьере, которая должна сейчас найти свой исход.

   Мне посчастливилось увидеть свет в хорошей английской семье, но мои родители знали гораздо больше о банковских операциях, чем о природе детей и о вопросах воспитания. Родился я с серебряной ложкой во рту, но благотворное влияние домашнего уюта оставалось мне совершенно чуждым. Мой отец, человек с большим образованием и весьма известный знаток старины, забывал о существовании своей семьи, будучи вечно погружен в свои кабинетные изыскания, а мать, более выделявшаяся своей красотой, чем здравым смыслом, только и жила комплиментами постоянно окружавшего ее общества.

   Я прошел всю лямку школы и колледжа, неизбежную для подростка английской зажиточной семьи, но с годами проявились накопившиеся силы и страсти, и мои родители вдруг должны были понять, что у меня есть бессмертная душа, и попытались натянуть удила. Но было уже поздно, не прекращалось мое дикое, бесшабашное сумасбродство, родные от меня отреклись, общество отомстило мне остракизмом за весь долгий ряд нанесенных ему оскорблений, и получив от отца тысячу фунтов с заявлением, что он больше не увидит меня и помогать мне не станет, я взял билет первого класса в Австралию…

(Джек Лондон «Тисяча смертей»)

 

 1. Текст польською мовою.

Ale razem z ostatnią kroplą noworocznego toastu uciekła radość nawet z salonów Resursy Obywatelskiej, i nie ma jej tu. Jest tylko sześćdziesiąt par tańczących pierwszego w tym roku mazura, czterdziestu panów, którzy zasiadają do pierwszego w tym roku winta[4] i czterdzieści starych dam, które odprawiają pierwszą w tym roku drzemkę balową. Nie ma już radości ani w Resursie, ani poza Resursą, ani nawet na całej kuli ziemskiej. Jest tylko niezmierny płat śniegu, sięgający od Brukseli do Kamczatki, od bieguna do Neapolu, a nad nim czarna, pusta i martwa noc zimowa.

W mrokach tej samej nocy, która zagląda do okien Resursy Obywatelskiej, wśród tych samych śnieżnych tumanów, które biją w jej jasno oświecone szyby, zwolna toczy się, daleko od wesołej Resursy, pociąg towarowo-osobowy. Naprzód lokomotywa, z której komina, zamiast pary, wydobywają się kłęby śniegu, potem tender[5], wyżej naładowany śniegiem, aniżeli węglem i wodą, potem wagony towarowe, w których najobfitszym towarem jest śnieg, potem wagony pasażerskie, w których przez okna, zasypane śniegiem, nie widać pasażerów. Śnieg, nic tylko śnieg, na dachach, stopniach i poręczach wagonów, śnieg na wąsach, czapkach i kożuchach służby, śnieg na plancie[6] drogi, śnieg na prawo i na lewo od plantu, śnieg przed pociągiem i za pociągiem, śnieg od Brukseli do Kamczatki i od Neapolu do bieguna.

(Б. Прус «Дивна історія»)

 

 1. Текст польською мовою.

Pan Młody nie kryje swojego zauroczenia żoną – dziewczyną z prostego ludu, przy której inne panny wydają mu się przeciętne. Do izby weselnej wchodzi córka Żyda, Rachela. Pan Młody jest zachwycony wiejskim życiem, czuje się tu zdrowszym. Jest przekonany, że pewnego dnia napisze poemat o życiu na wsi. Obecność Racheli, rozmiłowanej w poezji i niezwykle uduchowionej, sprawia, iż goście weselni zaczynają rozmawiać o sztuce i twórczych tęsknotach. Poeta pragnie napisać dramat, rozmawia z Gospodarzem o roli artysty. Ich dialog przerywa pojawienie się Czepca i Ojca. Poeta określa siebie mianem „żurawca”, który jedynie przelotem bywa w kraju. Chłopi uznają, że mężczyzna nie jest szczęśliwy, a Czepiec radzi, aby poślubił dziewczynę z ludu, która da mu dużo szczęścia.

(С. Виспянський «Весілля»)

 

 1. Текст російською мовою.

Войдя в аптеку, Свойкин был охвачен запахом, присущим всем аптекам в свете. Наука и лекарства с годами меняются, но аптечный запах вечен, как материя. Его нюхали наши деды, будут нюхать и внуки. Публики, благодаря позднему часу, в аптеке не было. За желтой, лоснящейся конторкой, уставленной вазочками с сигнатурами, стоял высокий господин с солидно закинутой назад головой, строгим лицом и с выхоленными бакенами - по всем видимостям, провизор. Начиная с маленькой плеши на голове и кончая длинными розовыми ногтями, всё на этом человеке было старательно выутюжено, вычищено и словно вылизано, хоть под венец ступай. Нахмуренные глаза его глядели свысока вниз, на газету, лежавшую на конторке. Он читал. В стороне за проволочной решеткой сидел кассир и лениво считал мелочь. По ту сторону прилавка, отделяющего латинскую кухню от толпы, в полумраке копошились две темные фигуры. Свойкин подошел к конторке и подал выутюженному господину рецепт. Тот, не глядя на него, взял рецепт, дочитал в газете до точки и, сделавши легкий полуоборот головы направо, пробормотал:

- Calomeli grana duo, sacchari albi grana quinque, numero decem!

(А. Чехов «В аптеці»)

 

 1. Текст польською мовою.

„Prawie całą jesień 2005 roku, z krótkimi przerwami, spędziłem w Berlinie. Właśnie w tym czasie, gdzieś pod koniec września, po raz pierwszy zwrócił się do mnie nieznany mi wcześniej krytyk literacki i dziennikarz Egon Alt” – tak zaczyna się nowa książka Jurija Andruchowycza.

„Tajemnica” to wywiad rzeka. Prowadzi go tajemniczy Egon Alt - dziennikarz i przewodnik, który wiedzie poetę przez kręgi przeszłości. Rozmowy trwają siedem dni. Mają zostać opublikowane po śmierci Andruchowycza, lecz pojawia się pewna niespodziewana okoliczność…

Czy niemiecki rozmówca w ogóle istniał? A jeśli tak, to może wcale nie umarł? Dlaczego nie można znaleźć jego grobu? Choć to wszystko sekret, usłyszymy przejmujący dialog o stawaniu się i byciu poetą, ojcem, patriarchą Bu-Ba-Bu i wielu ważnych sprawach. Te historie układają się w przewrotny bildungsroman. W siedem dni można stworzyć świat, można też wypić sporo alkoholu, zanurzyć się w dymie i mgle, w Berlinie i przeszłości, pogadać... O tej całej Tajemnicy.

Jurij Andruchowycz to prozaik, poeta, eseista, tłumacz. W Polsce ukazały się cztery jego powieści: "Rekreacje", "Moscoviada. Powieść grozy", "Perwersja" oraz "Dwanaście kręgów", za którą został odznaczony w 2006 roku Leipziger Buchpreis oraz Literacką Nagrodą Europy Środkowej Angelus.

(http://portalmedialny.pl/art/10699/jurij-andruchowycz-tajemnica.html)