Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Стилістика сучасної української мови (III курс)

Дисципліна «Стилістика сучасної української мови» належить до навчальних дисциплін соціально-гуманітарної підготовки (за вибором студентів) блоку 2 «Україномовні навчальні дисципліни» та призначена для бакалаврів напряму 6.020303 – «Філологія»

Опанувавши програму, студент сформує такі компетентності:

 • визначатиме мовленнєву системність стилів сучасної української мови, що утворюється в процесі мовленнєвої діяльності з мовного матеріалу під дією позамовних чинників;
 • виділятиме й пояснюватиме стилістичні ознаки мовних одиниць у текстах усіх стилів сучасної української літературної мови;
 • застосовуватиме стилістичні прийоми,  способи використання мовного матеріалу відповідно до умов і цільової настанови;
 • оцінюватиме стилістичні можливості мовних засобів;
 • свідомо добиратиме найдоцільніші фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі і граматичні засоби в усному та писемному мовленні відповідно до задуму, стилю й експресивно-емоційної спрямованості;
 • редагуватиме тексти з помилками й  конструюватиме стилістично довершений текст будь-якого стилю та жанру.

Після засвоєння навчальної дисципліни студенти після засвоєння мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

 • сучасних тенденцій у розвитку сучасної української мови;
 • основних  понять та категорій української лінгвостилістики;
 • стилістичних ознак мовних одиниць усіх рівнів, як реальних, так і потенційних;
 • закономірностей функціонування української мови у різних сферах суспільного життя, в ситуаціях спілкування;
 • функціональних стилів української літературної мови, визначення їх мовленнєвої системності

уміння:

 • стилістично диференціювати матеріал відповідно до потреб спілкування;
 • аналізувати різностильові тексти, характеризувати їхні особливості;
 • виявляти та усувати стилістичні помилки у мовному матеріалі;
 • володіти основними жанрами публічних виступів (лекція, повідомлення);
 • використовувати мовний етикет відповідно до ситуації спілкування.