КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Соціокультурний аспект комп’ютерного перекладу

Сидоренко Л.М. викладач, Національний технічний університет України «КПІ», Україна
«Соціакультурний аспект комп’ютерного перекладу». Тези. Х Міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції». НТУУ «КПІ». Київ 2015. – 174 с., С. 141-143.
http://confesp.fl.kpi.ua/

Соціокультурний аспект комп’ютерного перекладу

Мова – найважливіший засіб людського спілкування. Без мови неможливе спілкування, а без спілкування не може бути суспільства.

Актуальність. На сучасному етапі розвитку суспільства вагому роль відіграє обмін інформацією у професійних сферах різних напрямків. Це особливо важливо для галузі кібернетики, комп’ютерних та інформаційних технологій, які отримали стрімкий розвиток в останні декілька років…

Ресурси машинного перекладу зможуть автоматизувати отримані переклади, дозволять подолати проблеми спілкування в системах, які працюють з іноземними мовами. Без сумніву, машина ніколи не зможе зрозуміти всі нюанси оригінального тексту. Програма-перекладач,  це перш  за все інструмент, який дозволить вирішити проблеми перекладу або покращити ефективність праці перекладача тільки в тому випадку, якщо він правильно використовується.