КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ У ЦИКЛІ ДИСЦИПЛІН ІСТОРИЧНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Сьогодні освіта потребує значного реформування та корекції, через потужну інформатизацію, імплементацію сучасних технологій, які швидко розвиваються і змінюються, у сам процес навчання. Серед навчальних дисциплін технічних вишів 25% навчального часу відводиться для соціально-гуманітарних дисциплін, які самостійно обираються студентами. За таких умов, викладання окремих дисциплін гуманітарного циклу потребує особливого підходу, який полягає у запровадженні нових технологій навчання, що фактично змінюють природу самого процесу їх викладання.

Запровадження і застосування інноваційних технологій в освіті України розпочалось у час «піднесення національно-культурного руху, утвердження національної системи освіти і виховання, внесення національного компонента в структуру педагогічної науки». [2]

Вища школа має забезпечити і високий рівень освіти, і сприяти освіченості випускників національних вишів, і, зокрема, університетів, які носять горду назву національних. Так, саме в цих навчальних закладах має виховуватись і формуватись національна інтелігенція, національна еліта.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки