КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Анотація

Решетилов К.В.

ІНШОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ – КОРИСНІ І ШКІДЛИВІ

Поява значної кількості слів іншомовного походження, їх швидке засвоєння і закріплення у мові пояснюється стрімкими змінами у нашому суспільному та науковому житті. Світові процеси глобалізації та інтеграції, розширення міжнародних зв’язків, обмін науковими ідеями та технологіями, мережа Інтернет з її практично невичерпними можливостями, взаємовплив і взаємопроникнення культур – все це призвело до введення в лексику української мови значної кількості іншомовних слів.
Новими словами передусім поповнюються термінологічні групи слів, що обслуговують ті сфери життя, що активно розвиваються. Насамперед це економіка, інформатика, політична сфера. 
Сучасні дослідники вважають, що кількість запозичень у сучасній українській мові перевищує 10%. При цьому поява нових іншомовних слів – це не явище останніх десятиліть, а постійний процес розвитку мови. Більшість фахівців-філологів ставляться до цього позитивно, бо вважають, що мова – живий організм, який постійно змінюється разом з розвитком суспільства.
Читати далі…