КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Організаційний комітет

 Організаційний комітет конференції:   

доц. Онуфрієнко О.П.–  голова оргкомітету, зав. кафедри                                                                 української мови, літератури   та   культури                                               факультету лінгвістики

доц. Березовенко А.В.– зав. кафедри  мовної   підготовки 

                                          іноземців факультету лінгвістики