КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Умови участі

 Для участі  у конференції необхідно до 25 листопада  2015 р.   надіслати на електронну адресу ukrconf@ukr.net наступну інформацію:

– заявку для участі у конференції /форма заявки додається/;

– електронний варіант тексту  або тез доповіді, оформлений відповідно до вимог.

Вимоги до оформлення матеріалів конференції:

 – файл з доповіддю  або тезами   повинен бути у форматі RTF або  DOC  (97-2010);

– текст доповіді або тез повинні бути набрані  в  WORD  у форматі Ф4, гарнітура  Тіmes New Roman, розмір 14, інтервал 1 /поля сторінок – 2 см./;

  -1-й рядок: назва доповіді /вирівнювання по центру, шрифт жирний, великими літерами/;

  -2-й рядок:  ім’я та прізвище автора /жирний курсив, вирівнювання по центру/.

 -З-й рядок: місце навчання /курсив, вирівнювання по центру/.

– через один рядок відступу друкуються текст доповіді /обсяг – до  8-9 стор./, або текст тез /обсяг  2-3 стор./.

– після тексту подається  список  використаних джерел,  надрукований через один рядок в алфавітному порядку та  оформлений відповідно до вимог ВАК України /Бюлетень ВАК України №3, 2008 р., с.9-13; №5, 2009 р., с.26-29/.

– допускається співавторство /не більше 2 авторів на одну тему/.

– презентації доповідей  або тез повинні бути надіслані  у файлі разом з текстом.