КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Сидоренко Лілія Миколаївна

Сидоренко Лілія Миколаївна

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

Закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, філологічний факультет, 1991 р.

На кафедрі працює з 1989 року.

Контакти:

(099) 343-93-37

zubatoklili@ukr.net

web-сторінка викладача – http://intellect.kumlk.kpi.ua/profile/slm7

Володіння мовами: українська – рідна;  англійська – із словником.

Коло професійних інтересів: підвищення рівня грамотності студентів, формування особистості на заняттях.

Сфера наукових інтересів: мова, філософія, культура.

Підвищення кваліфікації

З 13.11.2019 по 19.12.2019.  Підвищення кваліфікації в інституті післядипломної освіти за програмою: Створення та використання  веб-ресурсів для навчальної дисципліни.

З 22 жовтня 2022 року  по 09 грудня 2022 року. Підвищення кваліфікації в інституті післядипломної освіти за програмою : Використання розширених сервісів  Google для навчальної діяльності.

Участь в конференціях

Тільняк Н.В., Сидоренко Л.М Формування культури мовлення студентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу Міжнародна науково-практична конференція «IMPLEMENTATION OF MODERN SCIENCE INTO PRACTICE» , 12-13 січня 2020 року Варна, Болгарія – С.65-68. https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/02/I-IMPLEMENTATION-OF-MODERN-SCIENCE-INTO-PRACTICE.pdf

Сидоренко Л.М. Тільняк Н.В.Мова як чинник збереження національної самосвідомості українців. Міжнародна науково-практична конференція Innovative Solutions in Research and Education: Conference Proceedings of the 1st International Conference, February 24-26, 2021. São Paulo,Бразилія, Primedia elaunch LLC, p. 96.- С.59 -63.Режим доступу: https://ispic.ngo-seb.com/assets/files/1_conf_24_26.02.2021.pdf

Тільняк Н.В., Сидоренко Л.М. Гіпертекст як особлива форма інтернет комунікації. Мodern engineering and innovative technologies Heutiges Ingenieurwesen und innovative Technologien. Issue №15 Part 4 February 2021. Germany С. 109-113 https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit15-04/meit15-04

Sydorenko L. M., Tilnyak N. V Visualization of training material using the cluster method. Міжнародна конференція Major Achievements in Science and Education: Conference Proceedings of the 1st International Conference, October 15, 2021. Stockholm, Sweden.– С.49-52 https://ispic.ngo-seb.com/assets/files/1_conf_15.10.2021.pdf

5.Сидоренко Л..М.Функції   інтертекстуальності у науковому тексті Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Українська мова, культура та міжетнічна комунікація у глобалізованому світі», КПІ, 29.03.2023 https://drive.google.com/file/d/11qMfmvG7fbdpTlJQtuhP28msD9u7H2zU/view?usp=sharing

Статті

Zinchenko, V., Lopatynska, I., Sabelnykova, T., Tilniak, N., & Sydorenko, L. (2023). features of communication in Ukrainian. Eduweb-Revista De Tecnologia De Informacion Y Comunicacion En Educacion, 17(1), 110-121. doi:10.46502/issn.1856-7576/2023.17.01.11 (Web of Science) Vista de Linguistic features of communication 4n Ukrainian (revistaeduweb.org) https://revistaeduweb.org/index.php/eduweb/article/view/500/593 (Видання включене до наукометричної бази Web of Science).

Teleutsia, V., Pavlova, A., Sydorenko, L., Tilniak, N., Kapliyenko-Iliuk, Y., & Venzhynovych, N. (2022). Mode of understanding the terms “concept” and “folklore concept” in modern humanities. Studies in Media and Communication, 10(3), 40-46. doi:10.11114/smc.v10i3.5832 (Scopus) https://redfame.com/journal/index.php/smc/article/view/5832

Метод розробки

1.Практикум з культури наукового технічного мовлення фахівця [Електронний ресурс]: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр усіх спеціальностей / Н. В. Тільняк, Л. М. Сидоренко – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 102 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 6 від 24.06.2022р.)за  поданням Вченої ради Факультету лінгвістики  (протокол № 11 від 08.06.2022 р.) https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49329

Практикум з культури мови та ділового мовлення [Електронний ресурс]: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр усіх спеціальностей / Н. В. Тільняк, Л. М. Сидоренко – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 114 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 3 від 01.12.2022 р.) за  поданням Вченої ради Факультету лінгвістики  (протокол № 3 від 27.10.2022 р.) https://ela.kpi.ua/handle/123456789/52656

Дистанційний курс, що розміщений на платформі дистанційного навчання «Сікорський» «Ділова мова та культура мовлення»:дистанційний курс. для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр усіх спеціальностей / Бернацька С.М.,Денисюк С.П.,ДиніковаЛ.Ш та ін../; КПІ ім. Ігоря Сікорського. –Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. .Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 4 від  01.02. 2024 р.) https://do.ipo.kpi.ua/enrol/index.php?id=6785

Організаційно-виховна діяльність

Член організаційного комітету першого етапу ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Наказ НОН/244/2021 від 21.10.2021.

Член організаційного комітету першого етапу ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Наказ НОН/ 261/2021 від 27.10.2021.

Голова журі Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика (29.11.2022)

Член організаційного комітету конкурсу презентацій до Міжнародного дня рідної мови (26.02.2024)

  

 

 

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки