КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Сидоренко Лілія Миколаївна

Сидоренко Лілія Миколаївна

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

Закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, філологічний факультет, 1991 р.

На кафедрі працює з 1989 року.

Контакти:

(099) 343-93-37

zubatoklili@ukr.net

web-сторінка викладача – http://intellect.kumlk.kpi.ua/profile/slm7

Володіння мовами: українська – рідна; російська – вільно; англійська – із словником.

Коло професійних інтересів: підвищення рівня грамотності студентів, формування особистості на заняттях.

Сфера наукових інтересів: мова, філософія, культура.

Брала участь у розробці і написанні навчальних та робочих програм, ККЗ, «Дидактичного матеріалу для іноземних студентів», «Посібника з української мови», методичних розробок.

Завершено роботу над 4-х мовним словником технічних термінів для ФХМ, який має гриф МОН України.

Має більше 20 публікацій, бере участь у науково-практичних конференціях. Щорічно проводить для студентів: конференції, олімпіади, «Шевченківські читання» і т.п.

Наукова робота

Напрямки наукової діяльності: мова, філософія, культура.

Участь в конференціях

 1. 2010-2011 І Всеукраїнська науково-практична конференція; Назва доповіді – Україна між Заходом і Сходом: у пошуках довіри і діалогу; Автори – Сидоренко Л.М.; Місце проведення – Міжнарожний університет фінансів; Дата проведення: 26.05.2011
 2. 2012-2013 Науково-практична конференція “Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі”; Назва доповіді – Діалог культур у суспільній взаємодії; Автори – Сидоренко Л.М.; Місце проведення – Національний університет податкової служби, м. Ірпінь; Дата проведення: 22.02.2013
 3. 2013-2014 “Українська мова і культура у сучасному гуманітарному часопросторі”; Назва доповіді – Людина, як образний домінант естетичної теорії; Автори – Сидоренко Л.М.; Місце проведення – Ірпінь; Дата проведення: 21.02.2014
 4. Лексичні помилки у засобах масової інформації // Міжвузівська науково-практична конференція «Сучасна філологія: теорія та практика». – Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. – С. 286-288

Доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах з публікацією тез (зб. наук. праць)

 1. 2010-2011 Міжнародна наукова конференція “Мова і культура”; Назва доповіді – На перехресті двох культур; Автори – Сидоренко Л.М.; Місце проведення – Університет ім. Т. Шевченка; Дата проведення: 20.06.2011 – 24.06.2011
 2. ІІ Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених “Фінансово-економічні та інноваційні аспекти управління підприємством в умовах глобалізації світової економіки”; Назва доповіді – Духовність Заходу та Сходу в процесі міжкультурного діалогу; Автори – Сидоренко Л.М.; Місце проведення – Міжнародний університет фінансів, м. Київ; Дата проведення: 27.05.2011
 3. ХXV Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені Сергія Бураго. Видавничий дім Дмитра Бураго (м. Київ 23-26.06.2016 р.)
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка. Освіта. Наука.» Академічна спілка Михайла Балудянського (м. Братислава 18.01.2016 р.)
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології: міжнародний досвід» (21.01.2016 р.)
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладо-знавчий і методичний аспекти». КПІ ім. Ігоря Сікорського, 20 квітня 2017 р.
 7. VI Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, суспільство, політика». Польща, м. Люблін, 10-11 березня 2017 р.
 8. Х Міжнародна науково-практична конференція «Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян». НАУ, 20 квітня 2017 р.
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» (28.02.2018, м. Київ)
 10. ІV International Scientific and Practical Conference “The goals of the World Science” (31.01.2018, м. Дубаї)
 11. IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці” (17.05.2018, м. Ірпінь)
 12. Особливості розвитку критичного мислення під час проведення дебатів Scientific Educational Center Warsaw, Poland WORLD SCIENCE, № 3(43) Vol. 3, March 2019, P. 13-16 RS Global Sp. z O.O. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws

Публікації

 1. Сучасна українська мова та ділові папери. Посібник – видавництво «Факт». – 2002 р. – 161 с.
 2. Тести з граматики української мови (для модульного контролю). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003 р. – 56 с.
 3. «Абревіація-постійний процес утворення нових слів». – Наукові записки. Випуск LV (педагогічні та історичні науки). – К.: 2004 р. – 306 с.
 4. «Особливості комп’ютерного перекладу». – Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – К.: ДП «інформ-аналіт. аген» 2007. – Вип 14. – 242 с.
 5. Українська мова. Усне мовлення (для іноземних студентів). – К.: НТУУ «КПІ», 2007 р. 82 с.
 6. «Термін в лексичному складі сучасної української мови» Суспільство. Держава. Армія. (збірник наукових праць). Вип. №14. – К.: ВІТІ НТУУ «КПІ» 2008 р. – 118 с.
 7. Словник-довідник з культурології. – ВІТІ НТУУ «КПІ». – 2008 р. 154 с.
 8. «Формування та розвиток української військової термінології» Суспільство. Держава. Армія. (збірник наукових праць). Вип. №15. – К.: ВІТІ НТУУ «КПІ» 2009 р. 212 с.
 9. «Дух-духовність, душа-душевність» / Тези. – К.: МУФ НТУУ «КПІ», 2010 р. 268 с.
 10. Українсько-російський тлумачний словник технічних термінів. – НТУУ «КПІ», 2010 р. – 67 с. електр.
 11. Духовність Заходу та Сходу в процесі міжкультурного діалогу / Тези. – К.: МУФ НТУУ «КПІ», 2011 р. К.: МУФ НТУУ «КПІ», 2011 р.
 12. Машинний переклад. Збірник наукових праць до 20-річного ювілею кафедри. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – 144 с. електор.
 13. Україна між Заходом і Сходом: у пошуках довіри і діалогу / Тези. К.: МУФ НТУУ «КПІ», 2011 р. 7 с.
 14. На перехресті двох культур. Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. І (147). – 440 с. – С. 62-67
 15. Спілкування військовослужбовців. Суспільство. Держава. Армія. (збірник наукових праць). Вип. №19. – К.: ВІТІ НТУУ «КПІ» 2013 р.
 16. «Діалог культур у суспільній взаємодії» Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська мова і культура у сучасному гуманітарному часопросторі». 2013. – 280 с., С. 247-251 (анотація)
 17. Процеси та апарати обладнання хімічної технології Українсько-російсько-французько-англійський тлумачний словник. Навчальний посібник з грифом МОН надрук. НТУУ «КПІ» 2014 р. – 140 с.
 18. «Фольклорно-міфологічні мотиви, як духовна основа творів Лесі Українки» збірник статтей каф. – 2014 (анотація)
 19. «Людина, як образний домінант естетичної теорії». Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська мова і культура у сучасному гуманітарному часопросторі». 2014. – 248 с., 200-203 с. (анотація)
 20. Образно-стильові домінанти романтизму ХXІІI Міжнародній науковій конференції «МОВА І КУЛЬТУРА» імені проф. Сергія Бураго. 2014. – 6 с. (анотація)
 21. «Фольклорна основа творів романтиків». Збірник наукових доповідей. Лодзь. 2014. – 96 с., С. 5-8 (анотація)
 22. Містичні символи в творах романтиків. Міжнародна конференція «Здобутки науки у 2014 році» 2 частина. Київ 2014. – 127 с. С. 37-40 (анотація)
 23. «Соціакультурний аспект комп’ютерного перекладу». Тези. Х Міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції». НТУУ «КПІ». Київ 2015. – 174 с., С. 141-143 (анотація)
 24. Міф як елемент культури романтизму / Л.М. Сидоренко // Міжнародна наукова конференція «Projekty naukowe»: збірник наукових доповідей, м. Варшава, 27-28 лютого 2015. – С. 75-78 (анотація)
 25. Міфологізація свідомості. Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська мова і культура у сучасному гуманітарному часопросторі». 2015 с. (анотація)
 26. Мовна та мовленнєва компетентності як складові підготовки спеціаліста технічного напрямку (анотація)
 27. Іронія та її місце в ідейно-емоційній оцінці дійсності явищ // Мова і культура. – 2016. – Вип. 19. 634 с.
 28. Подолання комунікативних бар’єрів у міжкультурній комунікації // Мова і культура – 2017. – Вип. 20. – Т. ІІ (189). – С. 110-115 (у співавторстві з Тільняк Н.В.)
 29. Активні форми та методи навчання як основа модернізації освітнього процесу. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності сучасного фахівця» лютий 2017 рік (у співавторстві з Тільняк Н.В.)
 30. Формування комунікативної культури студентів технічних спеціальностей на основі вивчення курсу «Українстка мова за професійним спрямуванням» // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Викладання мови як іноземної. Світовий досвід», 24 травня 2017 року КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ. – С. 212-214
 31. Формування комунікативної культури студентів технічних спеціальностей на основі вивчення курсу Культура наукового технічного мовлення фахівця» Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти». (Міжнародна науково-практична конференція), 20 квітня 2017 року, К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ (у співавторстві з Тільняк Н.В.)
 32. Особливості курсу «Аналіз дисциплін соціально-гуманітарної підготовки» К.: НАУ, 20 квітня 2017
 33. Особливості курсу «Культура наукового технічного мовлення фахівця», матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість, суспільство, політика», Польща, м. Люблін, 10-11 березня 2017 року (у співавторстві з Тільняк Н.В., Динікова Л.Ш.)
 34. Glossaries as fixa tives of materialized components of scientific knowledge Filologia, socjologia i kulturozna wstwo. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współ czesnej nauki. 30.03.2017 – 31.03.2017 (у співавторстві з Тільняк Н.В.)
 35. Формування критичного мислення в системі інтерактивних технологій. – Ірпінь, Зб. наук. праць «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі», 2018 – С. 170-176 (у співавторстві з Тільняк Н.В.)
 36. Науково-методичний аспект дисципліни «Культура наукового технічного мовлення фахівця». – К., КПІ ім. Ігоря Сікорського, Зб. наук. доп. Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти», 2018. – С. 236-238 (у співавторстві з Тільняк Н.В.)
 37. Принципи створення перекладних словників для студентів технічних спеціальностей, Dubai, Зб. наук. доп IV International Scientific and Practical Conference «The goals of the World Science», 2018 – С. 57-60 (у співавторстві з Тільняк Н.В. та Шуляк А.Р.)
 38. Формування критичного мислення в системі інтерактивних технологій, Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – Ірпінь 2018. – С. 170-176 (у співавторстві з Тільняк Н.В.)
 39. Науково-методичний аспект дисципліни «Культура наукового технічного мовлення фахівця» / матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти». – Київ.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». – 2018 р. – С. 236-238 (у співавторстві з Тільняк Н.В.)
 40. Принципи створення перекладних словників для студентів технічних спеціальностей, Dubai, Зб. наук. доп IV International Scientific and Practical Conference «The goals of the World Science», 2018. – С. 57-60 (у співавторстві з Тільняк Н.В. та Шуляк А.Р.)
 41. Дистанційний курс навчання як форма організації самостійної підготовки студентів технічних спеціальностей Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.1. – Бердянськ : БДПУ, 2019
 42. Особливості формування мовної культури студентів за допомогою практикумів МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019

Підвищення науково-кваліфікаційного рівня – здобувач.

Методична робота

Направлення методичної роботи: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Культура наукової мови», словники технічних термінів

Участь у науково-практичних семінарах кафедри.

Науково-методичний семінар «Використання освітніх інноваційних методів навчання у викладанні гуманітарних дисциплін студентам НТУУ «КПІ» (про семінар)

Методичні розробки:

У 2014 р. були розроблені та видані «Методичні вказівки з української мови за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання.

2015 р. розроблені Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з вивчення кредитного модуля «Українська мова за професійним спрямуванням» для I курсу та IV курсу.

Підвищення кваліфікації у 2015 р. з курсу «Створення веб ресурсів».

Дистанційні курси в Moodle в процесі розробки. Завантажено 9 лекцій.

Організаційно-виховна діяльність

Вела гурток «Культура наукової мови».

Проводить олімпіади з граматики для студентів технічних спеціальностей.

Конкурси: Брейн-ринг з творчості Т.Г. Шевченка, щорічний конкурс «Шевченківські читання», «Вечір авторської поезії».

Студентські конференції: «Не має магії сильнішої ніж магія слів», «Природні та штучні мови у суспільній взаємодії», «Україна…», «Феномен Тараса Шевченка».

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки