КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Завдання для СРС

Лекція 1.
Завдання для СРС.
Місце мовознавства в системі наук. Прикладне мовознавство.

Лекція 2.
Завдання для СРС.
Типологія знаків. Структура знака. Специфіка мовного знака, своєрідність мови як знакової системи. Знаковість і одиниці мови. Мова і несловесні форми спілкування (паралінгвістика і паракінетика).

Лекція 3.
Завдання для СРС.
Психофізичні основи зв’язку мови і мислення. Внутрішнє мовлення і мислення. Роль мови у процесі пізнання.
Граматичні категорії. Морфологічний рівень. Морфема. Частини мови. Синтаксичний рівень. Сучасні теорії речення.

Лекція 4.
Завдання для СРС.
Парадигматичні відношення. Синтагматичні відношення. Епідигматичні відношення.

 

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки