КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Завдання для СРС

Лекція 1.
Завдання для СРС.
Місце мовознавства в системі наук. Прикладне мовознавство.

Лекція 2.
Завдання для СРС.
Типологія знаків. Структура знака. Специфіка мовного знака, своєрідність мови як знакової системи. Знаковість і одиниці мови. Мова і несловесні форми спілкування (паралінгвістика і паракінетика).

Лекція 3.
Завдання для СРС.
Психофізичні основи зв’язку мови і мислення. Внутрішнє мовлення і мислення. Роль мови у процесі пізнання.
Граматичні категорії. Морфологічний рівень. Морфема. Частини мови. Синтаксичний рівень. Сучасні теорії речення.

Лекція 4.
Завдання для СРС.
Парадигматичні відношення. Синтагматичні відношення. Епідигматичні відношення.